Vem behöver ett LEI-nummer?

Vem behöver ett LEI-nummer? Alla juridiska entiteter som deltar i ekonomiska transaktioner och som önskar handla på finansmarknader, som till exempel genom att köpa aktier, obligationer eller andra säkerheter, behöver ett LEI-nummer. Många olika lagar (beroende på jurisdiktion) kräver även att man har ett LEI-nummer.

Sedan LEI skapades har många nya lagar och bestämmelser introducerats runt om i världen, en situation som lett till att många entiteter i en rad olika industrier nu måste ansöka om ett LEI-nummer. Detaljerna hittar du härunder. 


 

Vad är ett LEI-nummer?

LEI står för Legal Entity Identifier och är en unik 20-siffrig alfanumerisk kod. Dess syfte är att ge en reglerad identifikation för juridiska entiteter såsom företag och organisationer, särskilt de inom finanssektorn.

Syftet med detta är att entiteterna ska bli mer transparenta och uppgifter om dem enklare att komma åt. Således minimeras risker vid handel med sådana entiteter runt om i världen. Läs mer om vad LEI är för något.


 

Finansinstitut som alltid måste ha ett LEI-nummer

I nuläget inkluderar juridiska entiteter som alltid måste ha ett LEI-nummer finansinstitut såsom börsmäklare, banker, investerings- & försäkringsbolag, samt kreditunioner. LEI Register har som mål att hjälpa dig genom hela registreringsprocessen för att få ett LEI-nummer.

Privatpersoner behöver dock inte ha ett LEI-nummer för att handla på finansmarknaden. Så om du inte är ett företag behöver du i nuläget inte ansöka om ett LEI-nummer. 


 

Investeringsbolag och deras kunder (EU)

En annan sorts organisation som måste ha ett LEI-nummer specifikt inom EU är investeringsbolag och deras kunder. Detta på grund av MiFID II/MiFiR som blev lag i januari 2018.

Denna lag innebär att EU-auktoriteter måste neka handel mellan investeringsfirmor och deras kunder såvida inte båda sidorna har ett LEI-nummer. Faktum är att denna situation ofta kallas för ”no LEI, no trade”. Om din organisation faller under dessa MiFID II/MiFiR-krav kan du ansöka om LEI genom LEI Register.


 

Statliga myndigheter (USA)

Även andra typer av juridiska entiteter måste ha ett LEI-nummer, inklusive många statliga finansinstitutioner i USA. Detta beror främst på att Office of Financial Research i USA har gjort LEI obligatoriskt.

Sådana myndigheter inkluderar Federal Reserve System (FED), Commodity Futures Trading Commission (CFTC), samt National Association of Insurance Commissioners (NAIC). 


 

RTO:er och ISO:er 

Sedan 2015 finns även statliga entiteter i USA utanför finanssektorn som måste ha ett LEI-nummer. Faktum är att Federal Energy Regulatory Commission (FERC) kräver att alla RTO:er (Regional Transmission Organizations) och ISO:er (Independent System Operators) har ett LEI-nummer. 


 

De som påverkas av Financial Transparency Act

Slutligen är det även viktigt att nämna att ytterligare entiteter kommer att behöva ett LEI-nummer inom en snar framtid, även om så inte är fallet just nu.

Anledningen till detta är U.S. Regtech Law, eller Financial Transparency Act. Om denna lag träder i kraft kommer alla uppgifter som de påverkade entiteterna samlar in att behöva vara oinskränkta. Tanken är att transaktioner mellan sådana entiteter, och förmågan att reglera dem, ska bli betydligt mer pålitliga.

LEI-nummer är den perfekta metoden att identifiera sådana uppgifter på. Alla entiteter som har att göra med de reglerande myndigheter som listas här kommer därför troligtvis att behöva ett LEI-nummer väldigt snart.

LEI Registers mål är att hjälpa juridiska entiteter med att registrera sina LEI-nummer på ett enkelt, tryggt och kostnadseffektivt sätt. Det är en enkel 2-minutersprocess som vi har skapat åt dig.