Ny

När ska man sälja fonder: En omfattande guide för att fatta välgrundade säljbeslutInvestera i obligationer: En strategisk tillgång för stabil avkastningInvestera 100 000: Maximera avkastningen och bygg en stark ekonomisk framtidBästa investmentbolag 2023: En guide till de bästa aktörerna på marknadenInvestera 10 miljoner: Maximera din avkastning med smarta investeringar InledningHitta investerare: En guide för att framgångsrikt söka kapital och investerare till din affärsidéInvestera i litium: En omfattande guideInvestera i vatten: En omfattande guidePlacera pengar säkert 2023Investera i konst – En guide till konstinvesteringar och konstnärskapInvestera i valuta – En guide till valutahandelRåvarufonder – En omfattande guide till råvarufonder 2023Solceller: En bluff eller en hållbar investering?Vad är alternativa investeringar?Investera i klockor: En lönsam investeringsmöjlighetAmortera eller spara 2023Vilka aktier ska man köpa nu?Investera i uran: Framtida potential och möjligheter för din portföljInvestera i onoterade bolag: En guide till framgångsrik diversifieringInvestera i olja: En guide till att investera i olja år 2023Investera i silver: En guide till framgångsrika investeringar och diversifiering av portföljenAtt investera i startups: Allt du bör veta innan du kommer igång!Börja med aktier: En introduktion till att investera i aktiemarknadenInvestera i vindkraft: En hållbar och lönsam investeringsmöjlighetInvestera i skog: En lönsam och hållbar investeringsstrategi i SverigeSpara pengar: Tips och strategier för att bygga upp din ekonomiska framtidInvestera i Bitcoin: Fördelar, nackdelar och risker att övervägaInvestera i solceller: Fördelar, nackdelar och vad du behöver vetaInvestera i kryptovaluta: Att komma Igång med digitala valutorBästa sättet att investera 1 miljon: En guide till smarta och säkra investeringaInvestera i vin: En guide för vinintresseradeInvestera i fonder 2023: En praktisk nybörjarguide för stark portföljInvestera Pengar: Tips och råd för att sätta dina pengar i arbeteInvestera i aktier: En guide till att göra smarta investeringar på aktiemarknadenInvestera i fastigheter: En guide till framgångAktier för nybörjare: Hur man kommer igångInvestering av företagets pengar: Maximering av avkastning och hantering av riskerAtt investera i guld: Fördelar, risker och strategierHur man börjar med aktier: De 5 bästa tipsenAnti Money Laundering (AML) i bank: Allt du behöver vetaAffärstransparens: Hur man skapar en miljö av förtroendeFöretagsstrukturer: Allt du behöver vetaKYC i bank: Varför det är viktigt och hur man följerVad är ett moderbolag och hur fungerar det?Hur lång tid tar det att få en LEI?ISO 17442 – Standard för LEI-kodstruktur ESRB diskuterar framtiden för LEIGlobal Business Identifier (GBI) – Initiativet för omvandling av handelNordLEI vs LEI RegisterVad är LEI-överföring?Vem behöver ett LEI-nummer?Hur mycket kostar ett LEI-nummer?Ny partner för leikod i SverigeLegal Entity Identifier för kryptovalutorLegal Entity Identifiers för användning inom KYCPrognoser för digital identitet 2020Framtiden för cybersecurity – DeloitteHur man öppnar ett företagskonto i StorbritannienLegal Entity Identifier digitala certifikatEtt brett antagande av LEI-certifikat kan spara den globala banksektorn 2-4 miljarder USDLegal Entity Identifier för statliga enheterEuropean Market Infrastructure Regulation (EMIR) och Legal Entity Identifiers (LEI)FCA kommer att ha en pragmatisk strategi för deras rapportering om Brexit-dagenAntagande av LEI för betalningsmeddelanden av betalningsmarknadspraxisgruppen (PMPG)RegTech London – Sammanfattning av EvenemangetVad är LEI-search?Hur man får en Legal Entity Identifier-kod i Sverige?LEI Register och RapidLEI tillkännager officiellt partnerskap

Investera i aktier: En guide till att göra smarta investeringar på aktiemarknaden

Om du aldrig tidigare befattat sig med investeringar i aktier kan det hela uppfattas som ganska skrämmande och komplext – något som dock är långt ifrån sanningen. Faktum är att de flesta individer kan komma igång med investeringar i aktier, oberoende av deras nuvarande kunskapsnivå.

 

För att hjälpa dig på traven kommer vi i denna guide att förklara hur du går tillväga för att investera i aktier, redogöra för de vanligaste fallgroparna att se upp med, inklusive andra delar vilka vi anser vara av vikt!

 

Efter att läst igenom vår nybörjarguide kommer du att ha alla de verktyg vilka krävs för att lyckas med investeringar i aktier!

Vad är aktier och varför investera i dem?

En aktie är i själva verket en form av ägarandel som förser ägaren med rätten till potentiella utdelningar vilka härleds till bolagets vinst. Vidare erhåller även aktieägarna rösträtt, något som medför att de kan påverka framtida beslut.

Det är även viktigt att komma ihåg det faktum att investeringar i aktier kommer även med en risk i likhet med andra investeringsformer. Dock har det historiskt sett varit en av de mest gynnsamma sparformerna 

Vanliga myter om aktieinvesteringar

När det kommer till aktieinvesteringar existerar det en rad myter vilka tenderar att förvirra individer som saknar kunskap om marknaden. För att hjälpa dig på traven ämnar vi härnäst redogöra för de tre vanligaste!

 • Myt 1: Det krävs en ansenlig summa pengar för att komma igång. Många oerfarna investerare har en förutfattad mening om att det krävs en betydande summa pengar för att komma igång med aktieinvesteringar. Sanningen är att det ofta räcker med endast några hundralappar!
 • Myt 2: Investeringar i aktier kräver uteslutande expertkunskap. Tidigare i tiden var det mer regel än undantag att besitta expertkunskap när det kommer till aktieinvesteringar. Idag är det betydligt enklare för gemene man att komma ihåg via bland annat skräddarsydda investeringspaket.
 • Myt 3: Aktieinvesteringar är en tidskrävande aktivitet: När det kommer till tidsåtgången gällande investeringar i aktier beror det hela främst på huruvida du ämnar göra allt själv. Smarta investerare tar dock hjälp av en rad verktyg för att både spara tid men även för att minska risken för misstag. 

Definiera dina mål och skapa en investeringsplan

Innan du kommer igång med aktieinvesteringar rekommenderas du att definiera dina mål, inklusive din investeringsplan. Kom ihåg dock att du behöver sätta upp realistiska målsättningar som går i linje med dina existerade omständigheter.

 

Några av de vanligaste mål som investerare tenderar att definiera härleds till förvärvandet av fastigheter, tidigare pensionsavgång, buffert som skyddar en från oförutsedda utgifter – för att nämna några.

Bestäm din riskprofil

Definiering av din riskprofil kan vara en svår nöt att knäcka, framförallt om du är helt grön när det kommer till investeringar i aktier. Vi rekommenderar att använda tjänsten från Danske Bank där du inom några minuter kan identifiera din nuvarande riskprofil.

Bestäm din investeringshorisont

Innan du aktivt placerar dina pengar är det viktigt att reflektera ingående över den investeringshorisont som du önskar förhålla dig till. Det hela ämnar definiera den period under vilka du inte kommer röra den investerade kapitalet. 

Bestäm din investeringsstrategi

För att kunna bestämma din investeringsstrategi behöver du besvara två frågor. Den första härleds till huruvida du har kompetens att identifiera felvärderade bolag, varav den andra återges i form av att kunna förutsäga marknadens framtida rörelser.

Förbered dig för att investera

Framgångsrika investerare lämnar inget åt slumpen. Just därför investerar de en betydande andel av sin tid åt att förbereda sig inför investeringar, något som indirekt ökar sannolikheten för positiva affärer. 

 

Därför kommer vi härnäst att presentera ett antal metoder och strategier vilka i sin tur kommer hjälpa dig enklare förbereda dig inför dina framtida investeringar i aktier.

Få en helhetsförståelse om aktiemarknaden

Aktiemarknaden återspeglas som en plats där bolag kan välja att erbjuda aktier till gemene man. Via försäljningen av aktierna kommer bolagen att få in nödvändigt investeringskapital, samtidigt som köparna får möjligheten att äga en del av bolagen.

Möjligheten att investera på aktiemarknad har traditionellt sett visat sig vara en effektiv metod för att låta ditt kapital växa. För att lyckas med det hela kommer vi härnäst presentera ett antal tips vilka utgör kärnan i det hela:

 • Risktolerans: Som investerare är det av stor vikt att göra sig införstådd med din risktolerans. Kom ihåg att aktiemarknaden är både volatil och förutsägbar, något som alltid medför en risk att gå miste om dina pengar.
 • Kunskap: För att lyckas med dina aktieinvesteringar i det långa loppet är det nödvändigt att hålla sig uppdaterad om marknaden. Samtidigt behöver du göra dig införstådd med de fundamentala koncept som tenderar att påverka priset på aktier.
 • Investeringsplan: En investeringsplan kommer att hjälpa dig att förbli fokuserad. Kom ihåg dock att dina investeringsmål i kombination med investeringsstrategin måste ligga i linje med både din målsättning och risktolerans.
 • Diversifiering: Genom att diversifiera din investeringsportfölj kommer du både att minska risken för mindre väl genomtänkta affärer, samtidigt som du även gardera dig mot oförutsedda händelser. 

Välj en pålitlig mäklare

När det kommer till valet av mäklaren baseras det hela främst på det kapital du önskar investera. För mindre köp rekommenderar vi att fokusera på aktiemäklare vilka debiterar den minsta möjliga “courtage“.

 

Är du istället ute efter att investera betydligt högre summor, bör du fokusera på att välja en mäklare som debiterar en fast och konkurrenskraftig “courtage“. Den fasta “courtage” är alltid känd på förhand, oberoende av de summor som du köper och säljer för.

Välj ett aktiekonto och sätt in pengar

Valet av aktiekonto baseras främst på huruvida du äger svenska eller utländska aktier. Om du fokuserar främst på att köpa aktier hos svenska bolag är ett ISK-konto det ideala valet för din del.

 

Å andra sidan, är du istället mer intresserad av att investera i aktier hos utländska bolag är ett kapitalförsäkring mer att föredra. Sist men inte minst är ett så kallat aktie- och fondkonto lämpar den sig för alla investerare som önskar beskattas i samband med affärer vilka mynnar ut i en vinst.

 

Oberoende av aktiekonto bör du fokusera på att börja med en femhundring. I takt med att du blir varm i kläderna kan du öka summorna betydande. Kom ihåg att om du handlar med aktier utanför Nasdaq (Stockholm) kommer avgiften för courtage att debiteras nästa handelsdag.

Så här väljer du vilka aktier du ska köpa

När det kommer till valet av aktier bör du först och främst fokusera på de bolag som du har kännedom om. Är du dock kluven kring det hela rekommenderar vi att välja ett investmentbolag, en fastighetsaktie och en tillväxtaktie.

 

Ovanstående aktier skall vara knutna till stora och framför allt stabila bolag vilka historiskt sett gått med vinst. Genom att fokusera på aktier hos stabila bolag kommer du sänka risken med investeringarna avsevärt.

Lär dig att analysera bolag och dess olika aktier

Hur avgör du om en aktie är värd att investera i? Om du identifierat ett bolag som du anser vara av intresse behöver du inhämta relevant information om aktören i fråga. Det mesta du behöver tenderar att återspeglas via bolagets webbplats, men kan även åberopas via externa källor.

Genomför en grundlig analys av bolaget och dess finansiella välmående

För att genomföra en grundlig analys av det finansiella välmående hos bolaget du ämnar investera tillämpar du oftast två typer av metoder.

 

 • Fundamental analys med fokus på bolaget. Den fundamentala analysen fokuserar framför allt på att analysera den senaste årsredovisningen, där du via siffrorna som återges identifiera en rad nyckeltal. Dessa nyckeltal använder du sedan för att jämföra med andra bolag vilka återfinns inom samma bransch.
 • Teknisk analys med fokus på aktien. Vid tillämpning av denna metod fokuserar du på att bedöma aktiens rörelser via historiska data i kombination med sannolikhetslära. Kom ihåg att den tekniska analysen inte kommer att ta hänsyn till den bransch eller region som bolaget återfinns i. Istället kommer den att helt och hållet fokusera på aktiekursen.

Välj bolag som passar din investeringsstrategi

Varje investeringsstrategi kan i grunden sammanfattas i form av två frågor, nämligen huruvida du har kompetens att hitta felvärderade bolag samt huruvida du besitter förmågan att förstå marknadens framtida rörelser.


Beroende på svaret kommer det hela att mynna ut i olika typer av investeringsstrategier, dvs. uppsättningar av regler och metoder vilka ämnar definiera hur man ska välja att placera sitt kapital i slutändan.

Bra aktier att investera i för nybörjare

Härnäst presenterar vi några av de svenska aktier vilka vi anser vara värda att investera i för närvarande, särskilt om du är helt grön inom branschen:

 • Hexagon B: Levererar mätsystem för positionering av mikro- och makroinriktade objekt.
 • Investor B: Ett investmentbolag som innehar röststarka aktier hos en rad stora företag.
 • Lundbergföretagen B: Investeringsbolag med fokus på fastighetsmarknaden.
 • Embracer Group B: Dominerande aktör inom spelbranschen med hög tillväxtpotential.
 • Stora Enso R: Renodlat skogsbolag som spås gå mot en ljus framtid till mötes.
Notera: Mer information om aktier för nybörjare kan hittas via den officiella webbplatsen för Avanza.

Köp och sälj aktier

Om du aldrig tidigare befattat sig med att köpa och sälja aktier kan det hela uppfattas som överväldigande vid första anblicken. Frågor som var du ska börja egentligen samt hur du köper aktier kan upplevas som ytterst komplexa.

 

För att råda bot på ovanstående kommer vi härnäst att diskutera hur du faktiskt går tillväga för att köpa och sälja aktier, men även redogöra för olika typer av order vilka härleds till aktiehandeln.

Lär dig att placera en order

I samband med köpet eller försäljning av en aktie behöver du lägga en så kallad order. I många fall kommer den order att gälla under en dag – något som inom sammanhanget benämns för som “intradagsorder“. 

 

Har du inte lyckats få till ett avslut under handelsdagen där du varken mäktat med att köpa eller sälja av aktieinnehavet raderas “intradagsordern” från marknaden. Således behöver du lägga en helt ny order till nästa handelsdag.

 

Du kan även välja att lägga en order som har en betydligt längre giltighetstid. Det hela återspeglas som en flerdagars- eller långtidsorder där giltighetstiden kan variera från 8 till 30 dagar.

Bestäm när du ska köpa och sälja dina aktier

Tiden för när du ska välja att köpa aktier är något som är helt upp till dig själv att bestämma. Vi behöver dock poängtera att vissa tider på dygnet har visat sig vara betydligt mer lämpliga än andra.

 

Som du förmodligen redan vet kan aktier endast köpas under vardagar. Enligt experterna bör du dock avstå från att köpa aktier omgående efter att börsen öppnat upp – något som återspeglas mellan kl. 09:00 – 10:00 på morgonen.

 

När det kommer till försäljningen av aktieinnehavet är den valda tidpunkten utan betydelse. Självklart skall du fokusera på att sälja med vinst men ibland kan du behöva dras dig ur det hela, även om du förlorat en del kapital på vägen.

Lär dig om olika typer av order

När det kommer till investeringar i aktier återspeglas det hela generellt sett av två olika typer av ordrar: “ordrar för att öppna” och “ordrar för att stänga“. Den förstnämnda i form av “ordrar för att öppna” ämnar indikera om att öppna upp en position i samband med att den underliggande marknaden uppnår en fördefinierad nivå.

 

När det kommer till “ordrar för att stänga” indikerar det hela på att stänga en specifik position i samband med att marknaden uppnår en fördefinierad nivå. Vänligen notera att båda typerna existerar i två skilda varianter – stopporder och limitorder.

Hur du hanterar risker och förluster

För att lyckas med aktieinvesteringar i det långa loppet behöver man lära sig att hantera både risker och förluster. En av de strategier som du kan tillämpa härleds till att utvärdera hur mycket du har råd att gå miste om utan att behöva förändra ditt levnadssätt.

Förstå riskerna med aktieinvesteringar

Du måste alltid komma ihåg att investeringar i aktier är alltid förknippade med en påtaglig risk, där du faktiskt kan komma att förlora hela eller större andel av investerat kapital. Generellt återfinns två olika sätt att gå miste om sitt kapital i samband med investeringar i aktier – via en kursförlust eller konkurs.

Lär dig att hantera förluster

Investeringar i aktier kommer alltid med en risk, något som rent konkret innebär att du faktiskt kan komma att gå miste om sin kapital. Faktum är att oavsett om du anser sig ha gjort allt rätt kan okontrollerade mekanismer resulterade i förlustaffärer

 

Därför är det ytterst viktigt att förhålla sig till sina aktieinvesteringar på ett objektivt sätt. Istället för att låta känslorna välla över istället fokuserar du på att dra lärdom av det inträffade. I slutändan är förluster en del av spelet och kommer alltid hägra bakom hörnet!

Lär dig att diversifiera din portfölj

Talesättet “placera inte alla dina ägg i samma korg” är en ideal metafor när det kommer till aktieinvesteringar. Just därför måste du alltid ha som regel att diversifiera sina investeringar i bolag vilka återfinns i flera olika branscher för att minimera riskerna och maximera den potentiella avkastningen.

Vanliga frågor om aktieinvesteringar

Härnäst besvara vi de vanligaste frågorna som våra läsare tenderar att ha när det kommer till investeringar i aktier.

Så här börjar man investera i aktier

För att komma igång med aktiehandeln behöver du först och främst identifiera det eller de bolag vilka du har intresse av via sin förvalda nätmäklare. Processen för att slutföra köpet kan skilja sig dock åt mellan olika aktörer, men tenderar i överlag att vara logistik utformat.

Kan man köpa aktier för 100 kr?

Inom rikets gränser är det fullt möjligt att köpa aktier för endast 100 kr, förutsatt att aktien i fråga handlas via en börs vill säga. Om aktien istället handlas via en icke-registrerad marknad kan aktie komma att vara prissatt till betydligt högre nivåer.

Vilka aktier är bra för nybörjare?

Vi nämnde tidigare i guiden ett antal exempel på intressanta aktier att investera i. På en generell nivå tenderar investmentbolag att lämpa sig idealt för nybörjare, med tanke på att affärsidén liknar en fond, dock med ett betydligt färre innehav.

Vilka aktier ska man köpa nu?

Istället för att stirra sig blint på siffrorna bör du alltid ha som regel att investera i de bolag som du har kännedom om. Är du dock osäker är det alltid rekommenderat att fokusera på att välja aktier vilka härleds till fastighetsbolag, tillväxtbolag och investmentbolag.

Är det möjligt att investera i aktier via bolag?

Ett aktiebolag kan välja att öppna upp en aktiedepå som står registrerat i bolagets namn, för att därefter investera i bolagets kapital. I samband med investeringar av bolagets kapital innebär det hela att du förvärvar en ägarandel i ett annan aktiebolag. 

Investera i aktier 2023

Det råder delade meningar om vilka aktier som kommer att prestera bäst under 2023. Dock har flera experter uttalat sig om att följande bolag har potential att dominera under året där b.la SCA, Loomis, Ovzon, Coor, Bure och Investor återfinns som intressanta alternativ.

Avslutning

När det kommer till investeringar i aktier behöver du alltid komma ihåg att fördela riskerna. Med andra ord måste du undvika lockelsen med att lägga alla dina ägg i en och samma korg. Härnäst kommer vi att sammanfatta de punkter som vi belyst i guiden för att du enklare ska kunna ta till dig det hela.

Summering av viktiga steg att följa vid investering i aktier

För att avrunda det hela rekommenderas du att endast investera i bolag vilka du har ett intresse av. Genom att anamma detta förhållningssätt kommer du att redan ha kunskap om hur marknaden mår för närvarande.

 

Vidare ska du välja aktiekonto baserat på huruvida du handlar med svenska eller utländska aktier. Handlar det om bolag inom rikets gränser är ett ISK att föredra, samtidigt som kapitalförsäkringen rekommenderar i samband med investeringar i utländska bolag.

 

Du måste även göra dig införstådd med riskerna kring det hela, men även ej glömma att diversifiera. Sist men inte minst ska du aldrig investera pengar vilka du inte har råd att bli av med!

Tips för att lyckas som aktieinvesterare

Även om de råder delade meningar vilka aktier du ska investera i tenderar experterna att vara överens om att följande tips väger tungt när det kommer till investeringar i aktier:

 

 • Investera alltid i bolag som du har en förståelse för. På det sättet kan du alltid dra egna slutsatser och mer adekvata bedöma framtidsutsikter än att ständigt förlita dig på vad andra tycker om det hela.
 • Ha ett långsiktigt förhållningssätt. Även om det kan vara lockande att plocka ut mindre vinster lönar det sig nästan alltid att förhålla sig till sina investeringar via ett långsiktigt förhållningssätt.
 • Behåll vinnarna och gör dig av med förlorarna. Fokusera på att behålla de aktier som presterar väl, samtidigt som du gör dig av med de som presterat betydligt sämre än förväntat.
 • Fokusera alltid på att sprida dina risker. Undvik att satsa allt på ett kort, utan sprid dina investeringar i flera olika bolag vilka i sin tur återspeglas inom en rad olika branscher. 
 • Sprid ut dina köp under en längre period. Undvika att köpa alla dina aktier en enda gång, utan anamma en strategi där du istället fokuserar på att sprida riskerna under tiden.
 • Rikta din fokus på investmentbolag. Föregående råd gäller oavsett om du är nybörjare eller inbitet proffs. Genom att fokusera på investmentbolag kommer du billigare undan eftersom du indirekt äger innehav i flera stabila bolag, dock till priset av en.
 • Välj fonder om du har svårt för aktier. Genom att välja en indexfond som återspeglas av en låg avgift kommer du att erhålla mervärde för dina surt förvärvade pengar.

Investera som företag

Precis som vi nämnde tidigare i guiden är det möjligt för ett aktiebolag att registrera sig för en aktiedepå. För att kunna investera bolagets kapital måste även den aktiedepå som registrerats även stå i bolagets namn.

Konceptet innebär i grund och botten att verksamhetens ägare använder kapitalet som återfinns i det egna bolaget till att införskaffa sig ägarandelar i andra aktiebolag – förslagsvis konkurrenter.

För att kunna investera som företag måste du skaffa en Legal Entity Identifier (LEI)-kod.