Vad är LEI kod?

Vad är LEI?

Ett LEI kod är ett företags beteckningsnummer på finansmarknader såsom aktiemarknader, obligationsmarknader och marknader för derivativinstrument. Ett LEI kod är i sig inte obligatoriskt för ett företag. Banken eller börsmäklaren är däremot skyldig att identifiera sin transaktionspartner vid en transaktion med hjälp av ett LEI kod (LEI code). Den används även vid rapportering av värdepapperstransaktioner. Om motparten saknar LEI nummer leder det till en situation där en leverantör av finanstjänster inte kan utföra någon transaktion med kunden eller i kundens namn. Ett LEI är en förutsättning för transaktionen.

LEI-koder utfärdas av GLEIF, ett övergripande organ etablerat av G20-staterna.
Enligt parlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU är en LEI-kod från och med den 3 januari 2018 obligatorisk vid registrering och anmälning av transaktioner.
LEI-kodens uppbyggnad

En LEI kod består av totalt tjugo bokstäver och siffror.

Uppdatering av LEI-koden (LEI code)

Varje företag har en unik kod som utfärdas för ett år. Om man t ex ansökte om ett LEI kod den 5 januari 2018, så gäller den till och med den 5 januari 2019. Efter utgången av LEI-kodens giltighet kan man inte längre handla på finansmarknader. Därför erbjuder LEI Register den bekväma möjligheten att betala för automatisk uppdatering av LEI numret i flera år. LEI Register Sverige kan erbjuda detta tack vare pålitliga samarbetspartners bland LOU.

Oavsett om Du har lämnat in en första ansökan för ett år eller för uppdatering i tre eller fem år, så kommer LEI Register att tillse att numret förblir giltig. Vi underrättar Dig om giltighetstidens utgång minst en månad i förväg.


Uppbyggnad av LEI kod

Ett LEI nummer består av totalt tjugo bokstäver och siffror.

  • De första fyra tecknen utgör en unik beteckning för den LOU som utfärdar LEI-koden.
  • Det femte och sjätte tecknet är alltid 0. Dessa skiljer LOU-beteckningen åt från företagets beteckning.
  • Det sjunde till det artonde tecknet utgör en unik kombination för företaget.
  • De sista två tecknen är kontrolltecken.
LEI nummer

Det är oerhört enkelt att ansöka om ett LEI nummer (LEI code)!

LEI nummer får utfärdas av enheter ackrediterade av GLEIF

GLEIF är en internationell organisation som ansvarar för LEI-kod (LEI code) systemet och för övervakning av LEI-kodutgivare. En LOU (Local Operating Unit) är en organisation som har godkänts av GLEIF för att utfärda LEI koder. LOU:er arbetar i nära samarbete med registreringsagenter, vilka hjälper organisationer att ansöka om LEI koder. En lista över LOU:er hittar du här.

LEI Register är en LEI registreringsagent. En registreringsagent är ett företag eller en organisation som bistår med att ansöka om LEI koder. För en detaljerad översikt över registreringsagenter, se här.

Det tar högst ett par minuter att lämna in ansökan. Din ansökan skickas för informationskontroll omedelbart efter betalning. I 90% av fallen får man sin LEI inom 1-3 timmar.