Ny

När ska man sälja fonder: En omfattande guide för att fatta välgrundade säljbeslutInvestera i obligationer: En strategisk tillgång för stabil avkastningInvestera 100 000: Maximera avkastningen och bygg en stark ekonomisk framtidBästa investmentbolag 2023: En guide till de bästa aktörerna på marknadenInvestera 10 miljoner: Maximera din avkastning med smarta investeringar InledningHitta investerare: En guide för att framgångsrikt söka kapital och investerare till din affärsidéInvestera i litium: En omfattande guideInvestera i vatten: En omfattande guidePlacera pengar säkert 2023Investera i konst – En guide till konstinvesteringar och konstnärskapInvestera i valuta – En guide till valutahandelRåvarufonder – En omfattande guide till råvarufonder 2023Solceller: En bluff eller en hållbar investering?Vad är alternativa investeringar?Investera i klockor: En lönsam investeringsmöjlighetAmortera eller spara 2023Vilka aktier ska man köpa nu?Investera i uran: Framtida potential och möjligheter för din portföljInvestera i onoterade bolag: En guide till framgångsrik diversifieringInvestera i olja: En guide till att investera i olja år 2023Investera i silver: En guide till framgångsrika investeringar och diversifiering av portföljenAtt investera i startups: Allt du bör veta innan du kommer igång!Börja med aktier: En introduktion till att investera i aktiemarknadenInvestera i vindkraft: En hållbar och lönsam investeringsmöjlighetInvestera i skog: En lönsam och hållbar investeringsstrategi i SverigeSpara pengar: Tips och strategier för att bygga upp din ekonomiska framtidInvestera i Bitcoin: Fördelar, nackdelar och risker att övervägaInvestera i solceller: Fördelar, nackdelar och vad du behöver vetaInvestera i kryptovaluta: Att komma Igång med digitala valutorBästa sättet att investera 1 miljon: En guide till smarta och säkra investeringaInvestera i vin: En guide för vinintresseradeInvestera i fonder 2023: En praktisk nybörjarguide för stark portföljInvestera Pengar: Tips och råd för att sätta dina pengar i arbeteInvestera i aktier: En guide till att göra smarta investeringar på aktiemarknadenInvestera i fastigheter: En guide till framgångAktier för nybörjare: Hur man kommer igångInvestering av företagets pengar: Maximering av avkastning och hantering av riskerAtt investera i guld: Fördelar, risker och strategierHur man börjar med aktier: De 5 bästa tipsenAnti Money Laundering (AML) i bank: Allt du behöver vetaAffärstransparens: Hur man skapar en miljö av förtroendeFöretagsstrukturer: Allt du behöver vetaKYC i bank: Varför det är viktigt och hur man följerVad är ett moderbolag och hur fungerar det?Hur lång tid tar det att få en LEI?ISO 17442 – Standard för LEI-kodstruktur ESRB diskuterar framtiden för LEIGlobal Business Identifier (GBI) – Initiativet för omvandling av handelNordLEI vs LEI RegisterVad är LEI-överföring?Vem behöver ett LEI-nummer?Hur mycket kostar ett LEI-nummer?Ny partner för leikod i SverigeLegal Entity Identifier för kryptovalutorLegal Entity Identifiers för användning inom KYCPrognoser för digital identitet 2020Framtiden för cybersecurity – DeloitteHur man öppnar ett företagskonto i StorbritannienLegal Entity Identifier digitala certifikatEtt brett antagande av LEI-certifikat kan spara den globala banksektorn 2-4 miljarder USDLegal Entity Identifier för statliga enheterEuropean Market Infrastructure Regulation (EMIR) och Legal Entity Identifiers (LEI)FCA kommer att ha en pragmatisk strategi för deras rapportering om Brexit-dagenAntagande av LEI för betalningsmeddelanden av betalningsmarknadspraxisgruppen (PMPG)RegTech London – Sammanfattning av EvenemangetVad är LEI-search?Hur man får en Legal Entity Identifier-kod i Sverige?LEI Register och RapidLEI tillkännager officiellt partnerskap

Amortera eller spara 2023

Huruvida du ska välja att amortera eller spara under det aktuella året är något som egentligen endast du själv kan besvara. Oavsett vad du kommer fram till kommer det hela att påverka dig antingen positivt eller negativt.

För att hjälpa dig avgöra vad som är rätt för din del kommer vi i denna guide att diskutera ämnet ingående. Efter att du kommit till slutet av guiden skall du ha en god bild över när du ska amortera men även när du bör istället fokusera på sparandet!

Spara eller amortera

När du ställs inför valet att antingen spara och/eller amortera behöver du alltid börja med att förhålla dig till din nuvarande ekonomiska situation. Genom att fokusera på att bygga en buffert som du kan luta dig emot kommer du slippa behöva ligga sömnlös om nätterna.

Å andra sidan kommer du likaså att sova bättre om nätterna om du amorterat en större del av ditt lån, samtidigt som räntorna stiger. Med tanke på den rådande situationen med skenande bostadsräntor är amortering ett ganska bra val jämfört med endast några månader sedan!

Det hela leder oss till frågan huruvida du faktiskt ska spara eller fokusera på att amortera ned ditt bolån? Svart på frågan är dessvärre subjektivt och skiljer sig således beroende på individen i fråga.

Det som är dock säkert är att genom att fokusera på att skapa en balans mellan ditt sparande kontra amortering kommer du att skapa en stabil fundament när det kommer till dina finansiella mål!

Fördelar och nackdelar med att spara pengar

När det kommer till att spara pengar existerar det (som med allt annat) en rad olika för- och nackdelar. Här nedan följer några av de viktigaste punkter att ha i åtanke:

Fördelar:

 • Genom att fokusera på sparandet kommer du att enklare hantera oförutsedda utgifter.
 • Du har möjligheten att nyttja din buffert till att finansiera kontantinsatsen till en bostad.
 • Vetskapen om att du har ett sparande att luta dig mot kommer minska dina stressnivåer.

Nackdelar:

 • Sparandet kan resultera i att du tvingas skära ned på din konsumtionstakt.
 • Pengar vilka ligger på ett bankkonto kan komma att tappa i värde under ökad inflation.
 • Sparformer med hög risk kan resultera i att du går miste om mestadelen av ditt kapital.


Fördelar och nackdelar med att amortera på lån

Härnäst redogör vi för de vanligaste för och nackdelar när det kommer till huruvida du ska välja att amortera!

Fördelar

 • Genom att fokusera på att amortera kommer du att minska den totala skuldnivån.
 • Ju snabbare du amorterar på ditt lån, desto mindre kommer du att betala i ränta.
 • En mindre belåningsgrad kan stärka dina chanser att bevilja nya lån och krediter.

Nackdelar

 • Genom att amortera kommer du att låsa ditt kapital till specifika investeringsformer.
 • Det är i regel mer fördelaktigt att betala av lån vilka återspeglas av högre räntor.
 • Utvalda låneformer återspeglas av villkor och regler avseende amorteringstakten.

Är det bättre att amortera än att spara 2023?

Huruvida det är bättre att fokusera på att amortera ned bolånet än att spara under 2023 är något som inte kan svara på rak arm. Just därför kommer vi härnäst att redogöra för de viktigaste faktorerna vilka vi anser väga tyngst i sammanhanget.

 • Du rekommenderas att amortera om du fokuserar på att minska din belåningsgrad.
 • Genom att amortera kommer du att minska din känslighet gällande stigande räntor.
 • Om du har andra planer med ditt kapital är det mer fördelaktigt att spara istället.
 • Din buffert gör det enklare att enklare täcka upp och hantera oförutsedda utgifter.
 • Via investerat kapital kommer du att förhoppningsvis kunna generera avkastningar.

I regel rekommenderas du att ha en jämn balans mellan amortering och ditt sparande. Genom att fokusera på att minska din belåningsgrad, samtidigt som du sparar i utvalda tillgångar, kommer du att slippa placera alla dina ägg i en och samma korg!

Hur olika faktorer som räntor, skatter och inflationsnivåer påverkar valet

När det kommer till räntor, skatter och ökade inflation kan var och en av dessa på egen hand komma att inverka på ditt val gällande huruvida du ska välja att amortera på din(a) lån eller fokusera på att spara ditt kapital.

Högre räntor kan exempelvis komma att göra det betydligt mer förmånligt att amortera ned dina existerande lån. Vänder man på det hela kan lägre räntor medföra att spara i andra tillgångar så som aktier, fonder, obligationer m.fl. är betydligt mer att föredra.

Samtidigt kan skattetrycket komma att spela en avgörande roll för hur du ska förhålla dig till det hela. Ett konkret exempel på det hela är att utvalda sparformer kan vara mer eller mindre förmånliga ur skattesynpunkt.

Sist men inte minst har vi även inflationen som med ökade nivåer kan komma att inverka negativt på ditt köpkraft, något som i sin tur kan fälla avgörandet gällande huruvida du ska amortera eller spara.

När behöver du inte amortera längre?

Om du har amorterat ned mestadelen av ditt lån kan det vara läge att se sig om efter andra investeringsalternativ. I och med den låga skuldnivån kommer räntekostnaden att i många fall vara symbolisk.

Inom rikets gränser behöver du inte amortera om den totala belåningen är mindre än 50% av det pris som du betalar för din bostad. Med andra ord, om du betalade för ditt hus 5 miljoner, där du amortera minst 2,5 miljoner kommer du att inte behöva amortera.

Ovanstående gäller dock i lagens mening, men de resterande 2,5 miljonerna kommer fortfarande att kosta en del i form av ränta. Just därför kan det vara fördelaktigt att amortera mer i samband med högre räntenivåer!

Faktorer som indikerar att du inte längre behöver amortera på lånet

Under livets gång kan du komma att ha uppnått en punkt där du inte anser det vara ekonomiskt försvarbart att amortera. Några av de faktorer som kan komma att indikera det hela är att du kommit att amortera mestadelen av lånet, låga räntor, inklusive fokus på andra typer av investeringar.

Hur mycket är rimligt att ha i bolån?

Belåningsgraden baseras främst på din nuvarande ekonomiska situation. Generellt sett gäller att ju fler lån du har, desto mer kommer du att behöva tjäna för att kunna amortera inom utsatt tid.

Rent procentmässigt rekommenderar experter att aldrig överstiga en belåningsgrad på mer än 40% av din månadsinkomst. För att komma fram till hur mycket lån som du har råd med rekommenderar vi att sätta upp en personlig kalkyl.

Riktlinjer för att bestämma en rimlig nivå av bolån baserat på inkomst och andra faktorer

Även om de allmänna riktlinjerna antyder att belåningsgraden inte ska överstiga 40% av din månadsinkomst behöver du alltid ta hänsyn till andra delar av din ekonomiska situation – utan att förbise några detaljer.

Vilket lån är bäst att betala av först?

Generellt sett rekommenderas du att fokusera på att betala av det eller de lån som återspeglas av de högsta kostnaderna. I regel tenderar räntor att utgöra den största kostnaden för ett lån, något som innebär att du rekommenderas att amortera ned de lån med den högsta räntesatsen.

När det kommer till privatkonsumenter är det oftast mindre låneformer, så kallade snabblån, vilka i regel återspeglas av höga räntor. Du kan även välja att söka så kallade omstartslån där du klumpar alla dina mindre lån till ett större men betydligt förmånligare låneform. 

Strategier för att effektivt betala av lån

För att lyckas få ned kostnaden för dina lån kan du välja att använda dig av en rad strategier. En av de vanligaste strategierna återspeglas av att amortera extra när din ekonomiska situation erbjuder dig möjligheten till det hela vill säga.

Samtidigt kan du även välja att konsolidera dina mindre lån (som tidigare diskuterats) något som i sin tur resulterar i att din månatliga räntekostnad sjunker. Självfallet kan du även välja att omförhandla dina lånevillkor som ett led i att få ned räntekostnaden.

Amortera eller spara under inflation

Huruvida du ska amortera eller fokusera på att spara under tiden med hög inflation är inte alltid lika självklart. Vi menar på att om du har ekonomiskt utrymme för att amortera på ditt bostadslån är det mer fördelaktigt än att lita på att inflationen “äter upp” skuldberget.

Samtidigt kommer du via smarta besparingar att stå stadigt under tider med ökad inflation. Det hela gäller framför allt när det kommer till investeringsformer vilka kan generera regelbundna avkastningar sett över en längre period.

Sätt att skydda sig mot inflationens inverkan

För att du ska kunna skydda dig mot en ökad inflation har det under historiens gång visat sig vara effektivt att investera i så kallade “inflationssäkra” tillgångar. Ett av dessa utgörs av guld, som traditionellt sett klarat sig väl genom tidigare perioder av hög inflation.

Amortera eller spara i fonder

Ett annat intressant diskussionsämne som du sannolikt redan exponeras för är huruvida du ska amortera eller välja att spara i fonder. Som vi redogjort tidigare under guiden kommer amorteringen att minska din totala belåningsgrad.

Det hela innebär att under tider då kostnaderna för lånen ökar, kommer du att enklare kunna hantera det hela. Samtidigt har sparande i fonder visat sig vara att föredra under tiden då räntorna är som lägst.

Experterna är i det stora taget överens om att privatkonsumenter bör i första hand fokusera på att amortera när räntorna är höga. Likaså rekommenderas investeringar i fonder under tider då räntorna är som lägst.

Fördelar och nackdelar med att placera pengar i fonder istället för att amortera

Att placera pengar i fonder istället för att amortera kan ge möjligheten till potentiellt högre avkastning. Fonder ger dig möjlighet att diversifiera din portfölj och dra nytta av professionell förvaltning. Å andra sidan innebär investeringar alltid en viss risk, och avkastningen är inte garanterad. Det är viktigt att göra noggranna analyser och överväga din risktolerans innan du beslutar att placera pengar i fonder.

Risker och avkastningspotential för fondsparande

Fondsparande kan ge möjlighet till avkastning, men det innebär också risker. Fondens resultat kan påverkas av marknadsvolatilitet och förvaltarens beslut. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Det är viktigt att utvärdera fondens riskprofil och jämföra den med dina egna investeringsmål och risktolerans innan du fattar beslut om att placera pengar i fonder.

Att investera med Avanza

Investera i aktier hos Avanza med dessa 3 steg:

 1. Identifiera de marknader och bolag som du har intresse för via Avanzas egna verktyg.
 2. Välj om du ska handla med ett investeringssparkonto (ISK) eller Kapitalförsäkring.
 3. Slutför ditt köp genom att följa de steg vilka återspeglas för processen i fråga.

Amortera eller spara på börsen

Ska du spara pengar eller betala av ditt bolån genom att investera på börsen? Det är en intressant möjlighet som du kan överväga. Låt oss diskutera detta kortfattat.

Att spara pengar via börsen kan vara en fördelaktig strategi. Genom att investera i aktier eller fonder kan du potentiellt öka dina pengar på lång sikt. Det kan vara en alternativ väg att nå dina finansiella mål, samtidigt som du bygger upp kapital för framtiden.

Å andra sidan finns det risker förknippade med att investera på börsen. Värdena kan fluktuera och det finns ingen garanti för avkastning. Det är viktigt att göra en noggrann analys och ha en långsiktig strategi när du investerar på börsen.

Möjligheter och risker med att investera på börsen istället för att amortera

Att investera på börsen istället för att amortera kan ge dig möjlighet till långsiktig tillväxt och avkastning. Genom att köpa aktier eller investera i fondandelar kan du dra nytta av potentiella vinster när aktiemarknaden utvecklas positivt. 

Det finns dock också risker med att investera på börsen, som marknadsvolatilitet och potentiella förluster. Det är viktigt att göra en grundlig analys av enskilda aktier eller fonder och att diversifiera portföljen för att minimera riskerna.

Hur aktieinvesteringar kan påverka det totala ekonomiska läget

Aktieinvesteringar kan ha en betydande påverkan på ditt totala ekonomiska läge. Om dina investeringar lyckas väl och genererar avkastning kan det förbättra din ekonomiska situation och ge dig möjlighet att nå dina långsiktiga mål snabbare. 

Å andra sidan kan en dålig investering leda till förluster och påverka din ekonomiska stabilitet negativt. Det är viktigt att noggrant övervaka dina investeringar och fatta välgrundade beslut baserat på din ekonomiska förmåga och risktolerans.

Sammanfattning

När du står inför valet att amortera eller spara är det viktigt att noggrant överväga dina ekonomiska mål, din risktolerans och de olika faktorer vilka kan tänkas komma att påverka ditt beslut. 

Skillnaden mellan att amortera och spara ligger i de potentiella avkastningsmöjligheterna och riskerna som är kopplade till varje alternativ. Genom att förstå dessa faktorer kan du fatta välgrundade beslut som är anpassade efter din individuella ekonomiska situation.