Ny

När ska man sälja fonder: En omfattande guide för att fatta välgrundade säljbeslutInvestera i obligationer: En strategisk tillgång för stabil avkastningInvestera 100 000: Maximera avkastningen och bygg en stark ekonomisk framtidBästa investmentbolag 2023: En guide till de bästa aktörerna på marknadenInvestera 10 miljoner: Maximera din avkastning med smarta investeringar InledningHitta investerare: En guide för att framgångsrikt söka kapital och investerare till din affärsidéInvestera i litium: En omfattande guideInvestera i vatten: En omfattande guidePlacera pengar säkert 2023Investera i konst – En guide till konstinvesteringar och konstnärskapInvestera i valuta – En guide till valutahandelRåvarufonder – En omfattande guide till råvarufonder 2023Solceller: En bluff eller en hållbar investering?Vad är alternativa investeringar?Investera i klockor: En lönsam investeringsmöjlighetAmortera eller spara 2023Vilka aktier ska man köpa nu?Investera i uran: Framtida potential och möjligheter för din portföljInvestera i onoterade bolag: En guide till framgångsrik diversifieringInvestera i olja: En guide till att investera i olja år 2023Investera i silver: En guide till framgångsrika investeringar och diversifiering av portföljenAtt investera i startups: Allt du bör veta innan du kommer igång!Vad betyder investera: En grundläggande guide till att förstå och effektivt använda dina pengarBörja med aktier: En introduktion till att investera i aktiemarknadenInvestera i vindkraft: En hållbar och lönsam investeringsmöjlighetInvestera i skog: En lönsam och hållbar investeringsstrategi i SverigeSpara pengar: Tips och strategier för att bygga upp din ekonomiska framtidInvestera i Bitcoin: Fördelar, nackdelar och risker att övervägaVad ska man investera i 2023?Investera i solceller: Fördelar, nackdelar och vad du behöver vetaInvestera i kryptovaluta: Att komma Igång med digitala valutorBästa sättet att investera 1 miljon: En guide till smarta och säkra investeringaInvestera i vin: En guide för vinintresseradeInvestera i fonder 2023: En praktisk nybörjarguide för stark portföljInvestera Pengar: Tips och råd för att sätta dina pengar i arbeteInvestera i aktier: En guide till att göra smarta investeringar på aktiemarknadenInvestera i fastigheter: En guide till framgångAktier för nybörjare: Hur man kommer igångInvestering av företagets pengar: Maximering av avkastning och hantering av riskerAtt investera i guld: Fördelar, risker och strategierHur man börjar med aktier: De 5 bästa tipsenAnti Money Laundering (AML) i bank: Allt du behöver vetaAffärstransparens: Hur man skapar en miljö av förtroendeFöretagsstrukturer: Allt du behöver vetaKYC i bank: Varför det är viktigt och hur man följerVad är ett moderbolag och hur fungerar det?Hur lång tid tar det att få en LEI?ISO 17442 – Standard för LEI-kodstruktur ESRB diskuterar framtiden för LEIGlobal Business Identifier (GBI) – Initiativet för omvandling av handelNordLEI vs LEI RegisterVad är LEI-överföring?Vem behöver ett LEI-nummer?Hur mycket kostar ett LEI-nummer?Ny partner för leikod i SverigeLegal Entity Identifier för kryptovalutorLegal Entity Identifiers för användning inom KYCPrognoser för digital identitet 2020Framtiden för cybersecurity – DeloitteHur man öppnar ett företagskonto i StorbritannienLegal Entity Identifier digitala certifikatEtt brett antagande av LEI-certifikat kan spara den globala banksektorn 2-4 miljarder USDLegal Entity Identifier för statliga enheterEuropean Market Infrastructure Regulation (EMIR) och Legal Entity Identifiers (LEI)FCA kommer att ha en pragmatisk strategi för deras rapportering om Brexit-dagenAntagande av LEI för betalningsmeddelanden av betalningsmarknadspraxisgruppen (PMPG)RegTech London – Sammanfattning av EvenemangetVad är LEI-search?Hur man får en Legal Entity Identifier-kod i Sverige?LEI Register och RapidLEI tillkännager officiellt partnerskap

Investera i onoterade bolag: En guide till framgångsrik diversifiering

I denna guide kommer vi att fokusera på att redogöra hur du investerar i onoterade bolag. Vi kommer bland annat att redogöra för de metoder som används för att värdera onoterade bolag, vanliga för- och nackdelar, förhållningssätt kring investeringsformen m.fl.

Efter att du läst igenom denna guide kommer du att ha en god bild över hur onoterade bolag fungerar i praktiken, men även huruvida denna investeringsform går i linje med dina personliga preferenser.

Inledning till investeringar i onoterade bolag

När det kommer till investeringar i onoterade aktier kan det hela komma att erbjuda unika möjligheter till investeringsformer vilka du ej hittar någon annanstans. Samtidigt tenderar det hela att återspeglas av möjligheten till diversifiering i kombination med identifiering av tillväxtaktier innan börsnotering.

En intressant anekdot i sammanhanget är att de investerare som valde att placera kapital i Spotify direkt efter börsintroduktion hade knappt tjänat några pengar alls – detta efter en period på fem år!

 

De investerare som dock valde att investera Spotify fem år innan själva börsnoteringen ägde rum är vid det här laget ytterst förmögna och ekonomiskt oberoende. Just därför är det inte konstigt att intresset för investeringar i onoterade bolag kännetecknas generellt sett av ett stort intresse.

Vikten av diversifiering i investeringsportföljen

En diversifierad investeringsportfölj bör rent konkret utgöras av aktier i bolag vilka i sin tur återfinns inom en rad sektorer. Om du saknar tid för att gräva in dig i det hela rekommenderas fonder som ett lämpligt alternativ. Vänligen notera att aktierna och fonderna behöver exponeras mot flera olika marknader – oberoende av varandra.

Hur värderas aktier i onoterade bolag?

I samband med fastställande av värdet hos onoterade bolag, det vill säga de bolag vilka ännu ej börsnoterats, använder man sig av andra bolag vilka verkar inom segmentet – alternativt analyserar det aktuella kassaflöden.

Innehav av aktier och värdepapper via onoterade bolag kan visa sig vara en riktigt lukrativ investering – förutsatt att man spelar sina kort rätt vill säga. Samtidigt får du möjlighet att vara med från början, något som kan visa sig vara ytterst lönsamt i samband med framtida börsnoteringar.

Likaså kan det hela komma att generera betydande avkastningar inom en snar framtid, förutsatt att bolaget i fråga efter börsnotering lyckas växa så som det förväntas, samtidigt som man erövrar marknadsandelar från sina närmaste konkurrenter.

Vidare kan köp av aktier hos onoterade bolag även komma att kännetecknas av en betydligt lägre kurs än aktier som erbjuds via börsen. Det hela grundas på det faktum att värdet för en onoterad aktie definieras på helt andra sätt (mer om det härnäst).

Värderingsmetoder för onoterade bolag

När det kommer till de metoder vilka tillämpas för värderingen av onoterade bolag skiljer sig det hela markant beroende på bolaget i fråga. Några av de värderingsmetoder som i regel återspeglas av följande:

 

  • Kassaflöde: Det mest uppenbara sättet att värdet ett onoterat bolag är att basera det hela på kassaflöden. Samtidigt försöker man baserat på historiska data förutsäga de framtida intäkterna.

 

  • Affärer: Ett bolag som lyckats knyta till sig ett nära samarbete med en rad välrenommerade aktörer inom samma bransch kommer att värderas högre än de bolag som endast samarbetar med mindre namnkunniga partners.

 

  • Konkurrenter: Om det inte går att tillämpa några av de värderingsmetoder som diskuteras ovan tenderar man att använda sig av konkurrenter. Genom att utvärdera de parter vilka härleds till respektive bolag kommer man enklare att kunna fastställa en rättvis och adekvat värdering.

 

  • Övrigt: Denna metod skiljer sig åt baserat på bolaget i fråga. För att nämna ett konkret exempel kan en grundare som sedan tidigare drivit flera startups, vilka visat sig vara framgångsrika, anses väga tungt i samband med värderingen.

 

Ovanstående värderingsmetoder tenderar sällan att användas var och en för sig. Istället är det vanligt att kombinera metoderna på flera olika sätt för att enklare komma fram till en adekvat värdering.

Betydelsen av att förstå företagets tillväxtpotential och marknadsposition

Genom att förstå den onoterade bolagets tillväxtpotential i kombination med den aktuella positionen på marknaden kommer du enklare att kunna bedöma huruvida du faktiskt bör investera i deras verksamhet eller avstå från det hela!

Vilka aktier är onoterade?

Onoterade aktier avser i grund och botten alla de aktier vilka för närvarande inte kan handlas via en reglerad börs. Med andra ord kan aktierna i fråga ej handlas via exempelvis Nasdaq Stockholm.

Det hela innebär således att det kan visa sig vara exceptionellt svårt att både köpa och sälja av dina onoterade aktier om du saknar adekvat kunskap om marknaden, där framför allt kontakterna väger tungt inom sammanhanget.

Dock kan investeringar som ligger rätt i tiden visa sig vara ytterst lukrativa när det kommer till onoterade aktier. För att lyckas dock behöver du göra din hemläxa och analysera bolagen betydligt mer ingående än vanligt!

Förståelse av vad som klassificeras som onoterade aktier

För att en aktie ska klassas som “onoterat” får den inte erbjudas till handel via traditionella börser. Det hela gäller för alla de publika börserna som återspeglas både inom riket men även på en global nivå!

Investera pengar i onoterade bolag

När det kommer till investeringar i onoterade aktier återspeglas det hela av en högre risk än de aktier som tillhandahålls via en reglerad aktiebörs. Den främsta anledningen till den höga risken härleds till att onoterade aktier ej omfattas av den obligatoriska granskningsprocessen i likhet med börsnoterade tillgångar.

I samband med denna process granskar analytiker olika delar vilka bolaget i fråga utgörs av, där bland annat den ekonomiska biten, i kombination med kvaliteten avseende processen kring återgivning av information, synas in i sömmarna!

Vidare säkerställer de ansvariga att det aktuella bolaget har kapacitet att uppnå en erforderlig nivå gällande rapporteringen till berörda myndigheter. Målet med granskningen är att säkerställa att det aktuella bolaget är tillräckligt moget för att introduceras på börsen.

För onoterade bolag gäller ej ovanstående regler, något som innebär att man löper en betydligt högre risk att gå miste om sitt kapital. Samtidigt ställer det hela betydligt högre krav på att investerare insamlar nödvändig information kring det specifika bolaget.

För- och nackdelar med att investera i onoterade bolag

När det kommer till investeringar i onoterade bolag förknippas det hela i likhet med andra investeringsformer av både positiva och negativa element. Härnäst redogör vi kortfattat för dessa via ett antal korta punkter:

Fördelar med investeringar i onoterade aktier:

  • Möjligheten att investera i spännande och innovativa bolag under de initiala faserna.
  • Du får en närmare relation till både bolaget och den aktuella verksamheten.
  • Undervärderade bolag anses ha en högre potential än börsnoterade konkurrenter.

Nackdelar med investeringar i onoterade aktier:

  • Tillgången gällande finansiell information är i regel ganska begränsad.
  • Det kan visa sig vara en svår nöt att knäcka när det kommer till vidareförsäljning.
  • Affärsmodellen är oprövad och behöver exponeras för betydligt fler utmaningar.

Investera i onoterade bolag genom att bilda eller delta i aktiebolag

Istället för att fokusera på att äga onoterade aktier genom att köpa dessa privat är det betydligt smartare att förhålla sig till det hela genom att antingen bilda eller använda sig av befintliga aktiebolag i samband med investeringen.

Det hela kommer med en rad fördelar, där framför allt beskattningen av kapitalvinster väger tungt inom sammanhanget. Har du spelat dina kort rätt kan du spara en ansenlig summa pengar på det hela, pengar som du sedan kan nyttja till att förvärva fler aktier.

Skattefördelar och förenklad hantering vid investeringar genom aktiebolag

För att slippa betala skatt för dina kapitalvinster förutsätter investeringar i onoterade bolag via existerande eller nya aktiebolag att du ej varit verksam i bolaget under en så kallad “betydande omfattning”.

Hur mycket kan man förlora på onoterade aktier?

Hur mycket som du kan komma att förlora när det kommer till onoterade aktier är förstås en ytterst subjektiv frågeställning. Det hela grundas på flera olika aspekter, något som bl.a. inkluderar investerat kapital, andelen aktier, din kaliber som investerare – för att nämna några.

Generellt sett gäller att kapitalförluster vilka härleds till investeringar i onoterade aktier inte är möjligt att kvitteras i helhet mot kapitalvinster gällande marknadsnoterade aktier, inklusive andelar vilka återfinns hos värdepappersfonder.

Riskerna och osäkerheten med investeringar i onoterade bolag

De främsta riskerna när det kommer till investeringar i onoterade bolag återges i form av den påtagliga avsaknaden av insyn i kombination med det faktum att verksamheten ej riktigt utsatts för några större prövningar.

Betydelsen av att göra noggrann analys och riskbedömning

För att lyckas med dina investeringar i onoterade bolag är vikten av analys i kombination med en adekvat riskbedömning avgörande inom sammanhanget. Faktum är att din förmåga att analysera det onoterade bolaget adekvat, inklusive förmåga att genomföra en riskbedömning, kommer i slutändan att avgöra huruvida du lyckas med det hela!

Onoterade aktier hos Avanza

Det är möjligt att investera i onoterade aktier via Avanza. Det ska dock understrykas att i rollen som investerare kommer du att praktiskt taget behöva sköta handeln på egen hand – utan några hjälpmedel.

Med andra ord är det hederligt manuellt arbete som gäller, något som i sin tur innebär att du kommer behöva allokera betydligt mer tid åt dina affärer än vad som är fallet vid handeln med börsnoterade aktier.

Det är även möjligt att genomföra handeln via ett institut som åtagit sig uppdraget att organisera handeln gällande onoterade aktier. Via Avanza är det exempelvis fullt möjligt att handla noterade aktier via den så kallade Bequoted-listan.

Avdrag för investering i onoterade bolag

Du har möjligheten att begära avdrag upp till 650 000 kr per kalenderår i samband med köp av aktier via onoterade bolag. Det hela motsvarar förvärvandet av andelar som återspeglas av en summa på 1,3 miljoner kr. 

 

Det hela innebär således att det maximala underlaget som du kan räkna med att kunna åberopa under ett beskattas får återspeglas av totalt 1,3 miljoner kr, oavsett hur många onoterade bolag som du har investerat i!

Betydelsen av att rådgöra med en skatteexpert för att dra full nytta av dessa fördelar

Vi rekommenderar alltid att rådgöra med en skatteexpert innan du väljer att investera i onoterade bolag. Det hela kommer säkerligen att öppna dina ögon för olika typer av förhållningssätt vilka du kan välja att anamma för att erhålla skattemässiga fördelar i samband med dina affärer!

Kan man sälja onoterade aktier?

När det kommer till försäljningen av onoterade aktier behöver du sköta hela processen på egen hand. Du kan antingen välja att i rollen som investerare identifiera potentiella köpare och/eller säljare för dina aktier, alternativt anlita ett institut som organiserar handeln.

Vi nämnde tidigare i denna guide att via b.la Avanza erbjuds du möjligheten att sälja av ditt innehav av aktier via ett eller flera onoterade bolag genom att lista dessa via den så kallade Bequoted-listan.

Utmaningar och strategier för att sälja onoterade aktier

Den främsta utmaningen när det kommer till försäljningen av onoterade aktier återspeglas av att identifiera rätt köpare. Saknar du adekvat erfarenhet eller kännedom om marknaden kan det hela vara exceptionellt utmanande.

Sammanfattning

I följande guide har vi försett dig med allt som du behöver veta för att komma igång med investeringar i onoterade bolag. Vi har b.la belyst olika strategier kring hur du värderar en potentiell investering, redogjort för de vanligaste fallgropar, m.fl.

När det kommer till kritan vilar det största ansvaret på dina axlar. Det hela innebär att du kommer behöva investera betydande tid åt att identifiera, analysera och komma fram vilka onoterade bolag som faktiskt är värda att investera i.

Det största misstaget som du kan göra är att följa andras råd, något som vi starkt avråder från, åtminstone innan du genomfört din egen analys och utvärdera den eller de bolag vilka externa aktörer rekommenderar dig att investera i!