Ett brett antagande av LEI-certifikat kan spara den globala banksektorn 2-4 miljarder USD

Global Legal Identity Foundation (GLEIF) har sökt hjälp från McKinsey för att rapportera om det globala antagandet av Legal Entity Identifiers eller LEI-certifikat och slutsatserna i den nu publicerade rapporten visar att banksektorn kan spara mellan 2-4 miljarder US-dollar i onboarding kostnader och om det blir mer omfattande kan de hjälpa bankindustrin att spara mellan 5-10% globalt. Detta motsvarar en total summa på cirka 40 miljarder USD.

Onboarding för klienter är bara ett av många områden där LEI har potential att spara tid och pengar. Andra områden var LEI kan vara till nytta är klientens livscykel vid transaktioner, efterlevnad, rapportering, riskövervakning och mer.

Bilden nedan ger en lista över bankprocesser som har mycket att vinna på införandet av LEI till klientens livscykelhantering.

Ett brett antagande av LEI-certifikat kan spara den globala banksektorn 2-4 miljarder USD

Onboarding

McKinsey kollade på oboarding och skapade en mer djupgående rapport om de potentiella besparingarna inom detta område samt klientens livscykelhantering. Idag spenderar banker cirka 40 miljarder dollar på onboarding årligen. Genom att införa LEI kunde bankerna spara 2-4 miljarder.

Detta beror på att banker, genom att använda LEI-certifikat för att effektivisera förbindelsen mellan interna och externa datakällor, kan reducera onboarding-kostnader med 14%. Andra fördelar inkluderar:

  • 3-7 dagar mindre väntetid för intäkter,
  • förbättrad behållning av klienter,
  • bättre kundupplevelse (på grund av mindre förfrågningar om data och dokument under onboarding-processen),
  • och en minskad efterlevnad och kreditrisker (på grund av en mer helhetssyn på interna och externa datakällor).

Ett brett antagande av LEI-certifikat kan spara den globala banksektorn 2-4 miljarder USD

Den större bilden

Rapporten visar att LEI främst används under onboarding men endast används i slutet av onboarding-processen. Det rekommenderar att banksektorn gör mer för att införa LEI även under början av onboarding-processen. Detta skulle påskynda identifiering och verifiering av motparter samt öka efterlevnaden och förbättra KYC-processer.

Efter onboarding-processen kan LEI användas med KYC-uppdaterare regelbundet samt för ytterligare verifiering för särskilda betalningar och pågående övervakning av motparter. Till exempel negativa nyheter om en motparts kredit eller affärsaktivitet .

I de 50 intervjuer som genomfördes med stora banker identifierades 4 smärtpunkter.

  1. Manuell länkning av enhetsdata från olika interna och externa källor.
  2. Svårighet att bedöma enheternas ägarstruktur.
  3. Begränsad insyn i enheternas nyckelpersoner.
  4. Dålig kundupplevelse på grund av att en lång process för att samla in klientdata och dokument.

Ett brett antagande av LEI-certifikat kan spara den globala banksektorn 2-4 miljarder USD

Rapporten anger även:

”Studien fann att många banker försöker lösa dessa problem genom att implementera olika tekniska lösningar, öka personalantalet eller bara acceptera längre cykeltider. Eftersom ingen av dessa metoder helt löser någon av dessa smärtpunkter, svarade många bankintervjuer entusiastiskt på idén att använda LEI för att identifiera och verifiera motparter.”

Rapporten avslutas med att föreslå att banksektorn borde göra det

Delta i den efterföljande diskussionen om det stöd som bankerna behöver för att integrera LEI i CLM-processer. GLEIF välkomnar också möjligheten till dialog med bankföreningar, allianser och bredare intressenter i denna fråga och kommer att driva samarbetsinitiativ i global skala.”