Ny

När ska man sälja fonder: En omfattande guide för att fatta välgrundade säljbeslutInvestera i obligationer: En strategisk tillgång för stabil avkastningInvestera 100 000: Maximera avkastningen och bygg en stark ekonomisk framtidBästa investmentbolag 2023: En guide till de bästa aktörerna på marknadenInvestera 10 miljoner: Maximera din avkastning med smarta investeringar InledningHitta investerare: En guide för att framgångsrikt söka kapital och investerare till din affärsidéInvestera i litium: En omfattande guideInvestera i vatten: En omfattande guidePlacera pengar säkert 2023Investera i konst – En guide till konstinvesteringar och konstnärskapInvestera i valuta – En guide till valutahandelRåvarufonder – En omfattande guide till råvarufonder 2023Solceller: En bluff eller en hållbar investering?Vad är alternativa investeringar?Investera i klockor: En lönsam investeringsmöjlighetAmortera eller spara 2023Vilka aktier ska man köpa nu?Investera i uran: Framtida potential och möjligheter för din portföljInvestera i onoterade bolag: En guide till framgångsrik diversifieringInvestera i olja: En guide till att investera i olja år 2023Investera i silver: En guide till framgångsrika investeringar och diversifiering av portföljenAtt investera i startups: Allt du bör veta innan du kommer igång!Börja med aktier: En introduktion till att investera i aktiemarknadenInvestera i vindkraft: En hållbar och lönsam investeringsmöjlighetInvestera i skog: En lönsam och hållbar investeringsstrategi i SverigeSpara pengar: Tips och strategier för att bygga upp din ekonomiska framtidInvestera i Bitcoin: Fördelar, nackdelar och risker att övervägaInvestera i solceller: Fördelar, nackdelar och vad du behöver vetaInvestera i kryptovaluta: Att komma Igång med digitala valutorBästa sättet att investera 1 miljon: En guide till smarta och säkra investeringaInvestera i vin: En guide för vinintresseradeInvestera i fonder 2023: En praktisk nybörjarguide för stark portföljInvestera Pengar: Tips och råd för att sätta dina pengar i arbeteInvestera i aktier: En guide till att göra smarta investeringar på aktiemarknadenInvestera i fastigheter: En guide till framgångAktier för nybörjare: Hur man kommer igångInvestering av företagets pengar: Maximering av avkastning och hantering av riskerAtt investera i guld: Fördelar, risker och strategierHur man börjar med aktier: De 5 bästa tipsenAnti Money Laundering (AML) i bank: Allt du behöver vetaAffärstransparens: Hur man skapar en miljö av förtroendeFöretagsstrukturer: Allt du behöver vetaKYC i bank: Varför det är viktigt och hur man följerVad är ett moderbolag och hur fungerar det?Hur lång tid tar det att få en LEI?ISO 17442 – Standard för LEI-kodstruktur ESRB diskuterar framtiden för LEIGlobal Business Identifier (GBI) – Initiativet för omvandling av handelNordLEI vs LEI RegisterVad är LEI-överföring?Vem behöver ett LEI-nummer?Hur mycket kostar ett LEI-nummer?Ny partner för leikod i SverigeLegal Entity Identifier för kryptovalutorLegal Entity Identifiers för användning inom KYCPrognoser för digital identitet 2020Framtiden för cybersecurity – DeloitteHur man öppnar ett företagskonto i StorbritannienLegal Entity Identifier digitala certifikatEtt brett antagande av LEI-certifikat kan spara den globala banksektorn 2-4 miljarder USDLegal Entity Identifier för statliga enheterEuropean Market Infrastructure Regulation (EMIR) och Legal Entity Identifiers (LEI)FCA kommer att ha en pragmatisk strategi för deras rapportering om Brexit-dagenAntagande av LEI för betalningsmeddelanden av betalningsmarknadspraxisgruppen (PMPG)RegTech London – Sammanfattning av EvenemangetVad är LEI-search?Hur man får en Legal Entity Identifier-kod i Sverige?LEI Register och RapidLEI tillkännager officiellt partnerskap

Investera i fastigheter: En guide till framgång

Fastighetsinvesteringar är praxis att köpa, äga och förvalta fastigheter för att generera inkomster, bygga rikedom eller båda. Fastighetsinvesterare kan köpa och inneha fastigheter, renovera och sälja dem eller generera intäkter genom hyresfastigheter eller andra investeringsinstrument som REIT.

Fastighetsinvesteringar kan ge olika fördelar, inklusive potential för långsiktig uppskattning, inkomstgenerering, diversifiering och skattefördelar. Att väga de potentiella fördelarna mot de kostnader och risker som är förknippade med att investera i fastigheter är dock viktigt.


Är det bra att investera i fastigheter?

Ja, att investera i fastigheter kan vara ett bra alternativ för många investerare. Det erbjuder potential för långsiktig kapitalförstärkning, hyresintäkter och diversifiering i en portfölj. Men som alla investeringar kommer det med sina egna risker och utmaningar, och det är viktigt att noggrant undersöka och förstå marknaden innan du fattar några investeringsbeslut.

Varför investera pengar i fastigheter?

Fastigheter kan vara ett attraktivt investeringsalternativ av olika skäl.

1. Materiell tillgång: Fastigheter är en materiell tillgång med en fysisk närvaro som kan ses och beröras. Till skillnad från aktier eller andra finansiella instrument ger fastigheter en känsla av ägande och kontroll över en fysisk egendom.

2. Uppskattningspotential: Fastigheter kan uppskattas i värde över tid, vilket ger potential för långsiktiga vinster. Historiskt sett har fastigheter visat sig uppskattas i en takt som är lika med eller större än inflationen.

3. Inkomstgenerering: Fastigheter kan generera intäkter genom hyresfastigheter eller andra investeringsinstrument som REIT (Real Estate Investment Trusts). Detta kan ge en stadig kassaflödesström som kan komplettera andra former av inkomst.

4. Diversifiering: Fastigheter kan vara ett effektivt sätt att diversifiera en investeringsportfölj. Fastigheter tenderar att ha en låg korrelation med andra tillgångsklasser, såsom aktier och obligationer, vilket innebär att det kan ge diversifieringsfördelar som kan minska den totala portföljrisken.

4. Skatteförmåner: Fastighetsinvesterare kan också dra nytta av skattefördelar som avskrivningsavdrag, vilket kan minska skattepliktig inkomst.

Fastigheter jämfört med andra investeringar

1. Mindre likviditet: Fastigheter kan vara mindre likvida än andra investeringar, vilket innebär att det kan ta längre tid att köpa eller sälja en fastighet än aktier eller andra finansiella instrument.

2. Högre kapitalkrav: Fastighetsinvesteringar kan kräva högre kapitalinvesteringar i förväg, såsom handpenning eller renoveringskostnader.

3. Förvaltning och underhåll: Fastighetsinvesteringar kan också kräva löpande förvaltning och underhåll, till exempel att hitta hyresgäster, reparera fastigheten och hantera andra operativa uppgifter.

Olika sätt att investera i fastigheter

När det gäller att investera i fastigheter finns det olika alternativ. Här är några av de vanligaste typerna av fastighetsinvesteringar:

 • Hyresfastigheter: Hyresfastigheter köps för att generera hyresintäkter. Detta kan inkludera enfamiljshus, flerbostadshus och kommersiella fastigheter.
 • Vändning: Vändning innebär att man köper en fastighet, renoverar den och sedan säljer den vidare med vinst. Denna kortsiktiga investeringsstrategi kräver en viss nivå av expertis inom fastighetsrenovering och fastighetsmarknadsanalys.
 • REIT: A Real Estate Investment Trust (REIT) är ett företag som äger och driver inkomstproducerande fastigheter. Investerare kan köpa aktier i en REIT och få en del av intäkterna från de fastigheter som innehas av REIT.
 • Crowdfunding för fastigheter: Crowdfunding-plattformar för fastigheter gör det möjligt för enskilda investerare att samla sina pengar för att investera i fastigheter. Detta kan ge tillgång till större investeringar som kanske inte är möjliga för en enskild investerare.
 • Fastighets-ETF:er och fonder: Börshandlade fonder (ETF: er) och fonder som fokuserar på fastighetsinvesteringar kan ge exponering för en diversifierad portfölj av fastigheter.Varje alternativ har sin egen uppsättning fördelar och risker, och investeringsvalet beror på en investerares mål, risktolerans och investeringsstrategi. Det är viktigt att noggrant utvärdera varje alternativ och överväga plats, marknadstrender och potentiell avkastning på investeringen.

Typer av förvaltningsfastigheter

När du investerar i fastigheter finns det många olika typer av fastigheter och investeringsinstrument att tänka på.

 • Bostadsfastigheter: Bostadsfastigheter är bostäder som används för levande ändamål, till exempel enfamiljshus, radhus och lägenheter. Dessa fastigheter kan köpas för att generera hyresintäkter eller för personligt bruk.

 • Kommersiella fastigheter: Kommersiella fastigheter används för affärsändamål, till exempel kontorsbyggnader, butikslokaler, lager och industrifastigheter. Kommersiella fastigheter kan ge högre hyresintäkter än bostadsfastigheter men kan kräva mer expertis inom fastighetsförvaltning och hyresgästrelationer.
 • Semesterfastigheter: Semesterfastigheter är bostäder som köpts för personligt bruk eller korttidsuthyrning, till exempel strandhus eller bergsstugor. Dessa fastigheter kan ge hyresintäkter under högsäsong men kan ha högre underhålls- och förvaltningskostnader.

Hur börjar man investera i fastigheter?

I Sverige finns flera alternativ för finansiering av fastighetsinvesteringar. Här är några vanliga metoder för att finansiera fastighetsinvesteringar i Sverige:

1. Bankfinansiering: Detta innebär att man får ett hypotekslån från en bank eller annan finansiell institution. För att säkra lånet måste låntagaren ha bra kredit, en stadig inkomst och en förskottsbetalning. I Sverige har de flesta bolån fast ränta under ett visst antal år, oftast mellan 1-10 år.

2. Amortering: I Sverige är det vanligt att låntagare amorterar på sina bolån. Detta innebär att låntagaren, förutom att betala ränta på lånet, betalar av en del av det månatliga huvudsaldot. Den vanligaste amorteringstypen är livränta, vilket innebär att den månatliga betalningen är densamma under hela lånetiden.

3. Bostadsrättsföreningar: I Sverige är det vanligt att köpa en lägenhet via en bostadsrättsförening. Det handlar om att köpa aktier i kooperativet, vilket ger köparen rätt att använda en viss lägenhet. Köparen tar vanligtvis ett lån för att köpa aktierna och betalar sedan en månadsavgift för att täcka kooperativets driftskostnader.

4. Privatlån: Privatlån är också ett alternativ för att finansiera fastighetsinvesteringar i Sverige. Privata lån utfärdas vanligtvis av privatpersoner eller privata långivare och kan ha högre räntor och kortare återbetalningstider än traditionella banklån.

5. Crowdfunding: Plattformar för crowdfunding av fastigheter blir allt populärare i Sverige, vilket ger investerare ett alternativt sätt att finansiera fastighetsinvesteringar. Investerare kan slå samman sina pengar för att finansiera ett specifikt fastighetsprojekt.

Hur man gör en bedömning av finansiell risk

Att investera i fastigheter kan vara ett lönsamt och givande företag, men det kommer också med ekonomisk risk. Att bedöma finansiell risk är ett kritiskt steg i alla fastighetsinvesteringsbeslut. Genom att noggrant utvärdera marknadsförhållanden, fastighetsspecifika faktorer, kassaflödespotential, finansieringsalternativ, skattemässiga och juridiska konsekvenser och diversifieringsstrategier kan investerare fatta mer välgrundade beslut och hantera sin riskexponering. På detta sätt kan de maximera sin avkastning och uppnå sina investeringsmål.

 • Marknadsrisk: Tänk på fastighetsmarknadens tillstånd i det område där du planerar att investera. Titta på bostadspristrender, hyres- och vakansgrader och andra marknadsindikatorer. Ekonomisk tillväxt, befolkningstrender och utbud och efterfrågan kommer alla att påverka marknaden.
 • Fastighetsspecifik risk: Utvärdera den specifika fastigheten du funderar på att investera i. Titta på dess skick, plats och potential för uppskattning. Tänk på faktorer som fastighetens ålder, nödvändiga reparationer eller renoveringar och zonindelning eller regleringsfrågor.
 • Kassaflödesrisk: Bedöm det potentiella kassaflödet från fastigheten. Detta inkluderar hyresintäkter, driftskostnader och eventuell skuldtjänst. Titta på nuvarande och prognostiserat kassaflöde, med tanke på potentiella lediga platser och marknadsfluktuationer.
 • Finansieringsrisk: Utvärdera de finansieringsalternativ som är tillgängliga för dig och de tillhörande riskerna. Tänk på räntor, återbetalningsvillkor och eventuella påföljder eller avgifter för förskottsbetalning. Se till att du förstår din lånekapacitet och den potentiella effekten av ränteförändringar på din investering.
 • Skatt och juridisk risk: Utvärdera din investerings skattemässiga och juridiska konsekvenser. Tänk på fastighetsskatter, avskrivningar och eventuella tillämpliga skatteincitament. Rådgör också med juridisk rådgivare för att förstå eventuella juridiska risker i samband med investeringen.
 • Diversifieringsrisk: Utvärdera effekten av din investering på din totala investeringsportfölj. För att minimera risken bör du överväga att diversifiera dina investeringar över olika tillgångsklasser och geografiska platser.

Hitta rätt fastighet för investeringar

Att hitta rätt fastighet är avgörande för en framgångsrik fastighetsinvestering. Det finns flera faktorer att tänka på när du söker efter en fastighet, såsom läge, skick, potential för uppskattning och efterfrågan på marknaden.

Läget är bland de viktigaste faktorerna som påverkar fastighetens värde och hyresintäktspotential. Det är också viktigt att utvärdera fastighetens skick och eventuella nödvändiga reparationer eller renoveringar, eftersom dessa kan påverka investeringens kostnader och potentiella avkastning avsevärt.

Dessutom kan förståelse för den lokala fastighetsmarknaden och efterfrågan på hyresfastigheter hjälpa investerare att identifiera fastigheter med störst potential för kassaflöde och uppskattning.

Att genomföra grundlig forskning, arbeta med en fastighetsmäklare och nätverka med andra investerare kan hjälpa investerare att identifiera potentiella investeringsfastigheter som uppfyller deras mål och passar deras budget.

Hur bedömer man fastighetsvärdet?

Att bedöma fastighetsvärdet är ett kritiskt steg i fastighetsinvesteringar. Här är några viktiga faktorer att tänka på när du utvärderar värdet på en potentiell förvaltningsfastighet:

1. Plats: Platsen för en fastighet är en av de viktigaste faktorerna för att bestämma dess värde. Titta på grannskapet, närliggande bekvämligheter, transportalternativ och andra faktorer som kan påverka fastighetens önskvärdhet.

2. Villkor: En fastighets skick kan också påverka dess värde. Utvärdera byggnadens ålder och skick, samt eventuella nödvändiga reparationer eller renoveringar som kan behövas.

3. Jämförbar försäljning: Titta på de senaste försäljningarna av jämförbara fastigheter i området för att förstå den lokala fastighetsmarknaden och pristrenderna.

4. Hyresinkomstpotential: Tänk på fastighetens potentiella hyresintäkter. Titta på jämförbara hyresfastigheter i området och utvärdera deras hyresintäktspotential baserat på läge, skick och bekvämligheter.

5. Kassaflöde: Utvärdera det potentiella kassaflödet från fastigheten. Detta inkluderar hyresintäkter, driftskostnader och eventuell skuldtjänst. Titta på nuvarande och prognostiserat kassaflöde, med tanke på potentiella lediga platser och marknadsfluktuationer.

6. Uppskattningspotential: Tänk på potentialen för fastighetsuppskattning över tid. Titta på historiska trender på den lokala fastighetsmarknaden och eventuella planerade eller föreslagna utvecklingar i området som kan påverka fastighetsvärdena.

Köp och förvaltning av fastigheter

När det gäller fastighetsinvesteringar är köp och förvaltning av fastigheter en avgörande aspekt av investeringsprocessen.

 • Köpprocess: Köpprocessen innebär vanligtvis att identifiera potentiella fastigheter, utvärdera deras potentiella värde och inkomstpotential, göra ett erbjudande och förhandla om villkoren för försäljningen. Att arbeta med en kvalificerad fastighetsmäklare eller advokat säkerställer att köpprocessen utförs korrekt.
 • Finansiering: Finansieringsalternativen kan variera beroende på typ av fastighet och investerarens ekonomiska situation. Med tanke på kostnaderna och villkoren för olika finansieringsalternativ, inklusive traditionella banklån, privata långivare och crowdfunding-plattformar, är det viktigt.
 • Fastighetsförvaltning: Att hantera hyresfastigheter innefattar en rad uppgifter, inklusive hyresgästscreening, hyresinsamling, fastighetsunderhåll och reparationer och förnyelse av hyresavtal. Investerare kan hantera fastigheter själva eller arbeta med ett professionellt fastighetsförvaltningsföretag.
 • Hyres- och leasingavtal: Det är viktigt att upprätta tydliga och juridiskt bindande hyres- och leasingavtal med hyresgäster, inklusive hyresbelopp, betalningsvillkor, leasingtid och säkerhetsdepositioner.
 • Underhåll och reparationer: Regelbundet underhåll och reparationer är nödvändiga för att hålla fastigheterna i gott skick och bibehålla deras värde. Investerare bör budgetera för dessa kostnader och se till att de hanteras korrekt i tid.

Investera i fastigheter utomlands

Att investera i utländska fastighetsmarknader kan erbjuda svenska investerare möjligheter till diversifiering och potentiellt högre avkastning. Det är dock viktigt att närma sig investeringar utomlands med försiktighet och grundlig forskning.

En faktor att tänka på när du investerar utomlands är de lokala lagarna och förordningarna. Varje land har sina regler för utländska investeringar, och det är viktigt att förstå dessa regler för att undvika potentiella juridiska problem. Dessutom kan skattelagar och policyer variera mycket från land till land, och det är viktigt att förstå hur din investering kommer att beskattas i utlandet och Sverige.

Kulturella skillnader och språkbarriärer kan också innebära utmaningar när man investerar utomlands. Investerare måste förstå lokala seder och affärsmetoder för att förhandla och hantera sina investeringar effektivt. Att arbeta med en ansedd lokal fastighetsmäklare eller investeringsrådgivare kan hjälpa dig att navigera i dessa utmaningar och ge värdefulla insikter om den lokala marknaden.

Valutakurser är en annan viktig faktor att tänka på när du investerar utomlands. Fluktuationer i valutakurser kan påverka värdet på din investering och bör beaktas när du beräknar potentiell avkastning.

Att investera i utländska fastighetsmarknader kan också innebära ytterligare risker jämfört med att investera på hemmamarknaden. Faktorer som politisk instabilitet, naturkatastrofer och ekonomiska nedgångar kan påverka värdet på utländska fastighetsinvesteringar.

Skatter och juridiska aspekter av fastighetsinvesteringar

Fastighetsinvesteringar i Sverige kommer med många skattemässiga och juridiska överväganden som investerare måste vara medvetna om. Här är några viktiga områden att tänka på:

 • Skattekonsekvenser: Fastighetsinvesterare i Sverige kan bli föremål för en mängd olika skatter, inklusive fastighetsskatter, inkomstskatter och kapitalvinstskatter. Det är viktigt att rådgöra med en kvalificerad skatterådgivare för att förstå dina skatteförpliktelser och utveckla en skattestrategi som maximerar din investeringsavkastning.
 • Juridisk struktur: Att välja rätt juridisk struktur för dina fastighetsinvesteringar kan hjälpa till att skydda dina personliga tillgångar och minimera skatteskulden. I Sverige finns några vanliga juridiska strukturer för investeringar i fastigheter som aktiebolag (AB) och fastighetsbolag.
 • Regelefterlevnad: Fastighetsinvesterare i Sverige måste följa en mängd olika regler, inklusive zon- och byggregler, miljöbestämmelser och hyresgästskyddslagar. Att arbeta med en kvalificerad advokat som kan hjälpa dig att navigera i dessa regler och se till att din investeringsverksamhet överensstämmer med svensk lag är viktigt.

Tre fördelar med att investera under ett AB i Sverige

 1. Begränsat ansvar: Ett AB är en separat juridisk enhet från sina ägare, vilket innebär att investerare inte är personligt ansvariga för bolagets skulder eller förpliktelser. Detta kan hjälpa till att skydda investerarnas personliga tillgångar vid juridiska eller ekonomiska problem.
 2. Skattefördelar: ABs är föremål för en lägre bolagsskattesats än individer och kan också dra av kostnader relaterade till deras fastighetsinvesteringar, såsom hypotekslån och underhållskostnader. Dessutom kan vinster behållas inom företaget eller delas ut till aktieägarna som utdelning, vilket kan vara föremål för en lägre skattesats än personlig inkomst.
 3. Flexibilitet: ABs erbjuder flexibilitet när det gäller ägarstruktur och ledning. Aktieägare kan köpa och sälja aktier i företaget, och ledningsansvaret kan delegeras till en styrelse eller ledningsgrupp.

  Legal Entity Identifier för investering

  För att investera som företag måste du skaffa en LEI (Legal Entity Identifier). En LEI är en unik kod på 20 tecken som tilldelas en juridisk person som deltar i finansiella transaktioner. LEI är utformad för att tillhandahålla ett standardiserat sätt att identifiera parter i finansiella transaktioner och används av tillsynsmyndigheter, finansinstitut och andra intressenter för att övervaka och analysera finansmarknadsaktiviteten.

LEI-koden ger en universell identifiering av enhetens ägarstruktur och hjälper till att svara på frågorna “vem är vem” och “vem äger vem”.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) är en ideell organisation som inrättats av Financial Stability Board (FSB) för att övervaka användningen av LEI-koder. GLEIF utfärdar inte LEI-koder direkt utan förlitar sig på ett nätverk av offentliga och privata företag som kallas för Local Operating Units (LOU).

Viktiga tips

 • Sveriges stabila och transparenta fastighetsmarknad gör den till en attraktiv destination för lokala och utländska investerare.
 • Olika typer av fastighetsinvesteringar finns i Sverige, till exempel kommersiella, bostads- och industrifastigheter.
 • Finansieringsalternativ finns det gott om i Sverige, inklusive traditionella banklån, private equity och crowdfunding.
 • Investerare måste bedöma de finansiella riskerna med att investera i fastigheter, inklusive att bedöma fastighetsvärde och potential.
 • Investerare måste följa lagar och skatteregler när de investerar i fastigheter i Sverige, inklusive att erhålla en LEI-kod (Legal Entity Identifier) för att investera som företag.
 • Fastighetsförvaltning är en viktig aspekt av fastighetsinvesteringar, och investerare måste överväga dess kostnader och ansvar.
 • Att arbeta med välrenommerade proffs, såsom fastighetsmäklare, advokater och revisorer, kan hjälpa investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut och undvika potentiella fallgropar.