Ny

När ska man sälja fonder: En omfattande guide för att fatta välgrundade säljbeslutInvestera i obligationer: En strategisk tillgång för stabil avkastningInvestera 100 000: Maximera avkastningen och bygg en stark ekonomisk framtidBästa investmentbolag 2023: En guide till de bästa aktörerna på marknadenInvestera 10 miljoner: Maximera din avkastning med smarta investeringar InledningHitta investerare: En guide för att framgångsrikt söka kapital och investerare till din affärsidéInvestera i litium: En omfattande guideInvestera i vatten: En omfattande guidePlacera pengar säkert 2023Investera i konst – En guide till konstinvesteringar och konstnärskapInvestera i valuta – En guide till valutahandelRåvarufonder – En omfattande guide till råvarufonder 2023Solceller: En bluff eller en hållbar investering?Vad är alternativa investeringar?Investera i klockor: En lönsam investeringsmöjlighetAmortera eller spara 2023Vilka aktier ska man köpa nu?Investera i uran: Framtida potential och möjligheter för din portföljInvestera i onoterade bolag: En guide till framgångsrik diversifieringInvestera i olja: En guide till att investera i olja år 2023Investera i silver: En guide till framgångsrika investeringar och diversifiering av portföljenAtt investera i startups: Allt du bör veta innan du kommer igång!Börja med aktier: En introduktion till att investera i aktiemarknadenInvestera i vindkraft: En hållbar och lönsam investeringsmöjlighetInvestera i skog: En lönsam och hållbar investeringsstrategi i SverigeSpara pengar: Tips och strategier för att bygga upp din ekonomiska framtidInvestera i Bitcoin: Fördelar, nackdelar och risker att övervägaInvestera i solceller: Fördelar, nackdelar och vad du behöver vetaInvestera i kryptovaluta: Att komma Igång med digitala valutorBästa sättet att investera 1 miljon: En guide till smarta och säkra investeringaInvestera i vin: En guide för vinintresseradeInvestera i fonder 2023: En praktisk nybörjarguide för stark portföljInvestera Pengar: Tips och råd för att sätta dina pengar i arbeteInvestera i aktier: En guide till att göra smarta investeringar på aktiemarknadenInvestera i fastigheter: En guide till framgångAktier för nybörjare: Hur man kommer igångInvestering av företagets pengar: Maximering av avkastning och hantering av riskerAtt investera i guld: Fördelar, risker och strategierHur man börjar med aktier: De 5 bästa tipsenAnti Money Laundering (AML) i bank: Allt du behöver vetaAffärstransparens: Hur man skapar en miljö av förtroendeFöretagsstrukturer: Allt du behöver vetaKYC i bank: Varför det är viktigt och hur man följerVad är ett moderbolag och hur fungerar det?Hur lång tid tar det att få en LEI?ISO 17442 – Standard för LEI-kodstruktur ESRB diskuterar framtiden för LEIGlobal Business Identifier (GBI) – Initiativet för omvandling av handelNordLEI vs LEI RegisterVad är LEI-överföring?Vem behöver ett LEI-nummer?Hur mycket kostar ett LEI-nummer?Ny partner för leikod i SverigeLegal Entity Identifier för kryptovalutorLegal Entity Identifiers för användning inom KYCPrognoser för digital identitet 2020Framtiden för cybersecurity – DeloitteHur man öppnar ett företagskonto i StorbritannienLegal Entity Identifier digitala certifikatEtt brett antagande av LEI-certifikat kan spara den globala banksektorn 2-4 miljarder USDLegal Entity Identifier för statliga enheterEuropean Market Infrastructure Regulation (EMIR) och Legal Entity Identifiers (LEI)FCA kommer att ha en pragmatisk strategi för deras rapportering om Brexit-dagenAntagande av LEI för betalningsmeddelanden av betalningsmarknadspraxisgruppen (PMPG)RegTech London – Sammanfattning av EvenemangetVad är LEI-search?Hur man får en Legal Entity Identifier-kod i Sverige?LEI Register och RapidLEI tillkännager officiellt partnerskap

Vad är alternativa investeringar?

Alternativa investeringar skiljer sig från traditionella investeringstillgångar (aktier, obligationer, fastighet m.fl.). Den gemensamma faktorn återspeglas av en högre risk, dock med potentialen till väsentligt högre avkastningar än vad som är fallet med traditionella tillgångar.

En vanlig typ av alternativa investeringar återspeglas av råvaror i form av bland annat guld, silver eller olja. Genom att investera i råvaror kan du dra nytta av prisförändringar, samtidigt som du får möjligheten att diversifiera din portfölj under tider av ekonomisk osäkerhet.

Andra exempel på alternativa investeringar inkluderar konst, värdepapper baserade på kryptovalutor och peer-to-peer-lån. För att bredda din förståelse kring ämnet i fråga kommer vi i denna guide att diskutera allt du behöver veta om alternativa investeringar – och lite därtill.

Beskrivning av alternativa investeringar

Via alternativa investeringar kommer du att både diversifiera din portfölj och skapa förutsättningar för högre avkastningar. För att bredda din förståelse för ämnet i fråga ämnar vi kortfattat redogöra för några av de viktigaste punkterna när när det kommer till alternativa investeringar:

 • Riskspridning: Alternativa investeringar erbjuder möjligheten att sprida riskerna över flera olika tillgångar och marknader.
 • Potentiella avkastningar: Alternativa investeringar kan erbjuda högre potentiell avkastning jämfört med traditionella investeringar.
 • Skydd mot inflation: Vissa alternativa investeringar, så som fastigheter och råvaror, har visat sig vara motståndskraftiga under tider av hög inflation.
 • Långsiktigt engagemang: Alternativa investeringar kräver ofta ett längre engagemang jämfört med traditionella investeringar.

Typer av alternativa investeringar

Alternativa investeringar kan vara ett spännande sätt att diversifiera din investeringsportfölj och potentiellt uppnå högre avkastning. Här är några typer av alternativa investeringar som vi rekommenderar dig att överväga:

Riskkapital

Du kan investera i tidiga startups eller mindre företag med hög tillväxtpotential. Genom att bli delägare kan du dra nytta av företagets tillväxt och möjligheten till avkastningar i form av framtida vinster.

Hedgefonder

Hedgefonder är professionellt förvaltade fonder som använder olika strategier för att generera avkastning – oavsett marknadsvillkor. Dessa fonder kan använda sig av alternativa metoder och derivat för att minska risk och maximera avkastning.

Råvaror

Du kan investera i råvaror som olja, guld, silver eller jordbruksprodukter. Råvaror har historiskt sett visat sig kunna erbjuda en motståndskraftig skydd mot inflation i kombination med en balanserad diversifiering av din portfölj.

Kryptovalutor

Populära kryptovalutor i form av Bitcoin (BTC) och Ethereum (Ether) har kommit att bli allt mer populära som alternativa investeringar. Du kan köpa och hålla kryptovalutor i hopp om att deras värde kommer att öka över tiden.

Konst och samlarföremål

Att investera i konstverk, antikviteter eller andra samlarföremål kan vara både njutbart och ekonomiskt givande. Värdeökningen på dessa objekt kan variera och beror på faktorer som popularitet och kvalitet.

Privata utlåningar

Genom att låna ut pengar till företag eller privatpersoner kan du få en fast ränta på ditt utlånade kapital. Denna typ av investeringsform har stigit kraftigt i popularitet under det senaste decenniet, samtidigt som den visat sig vara ett alternativ till traditionella investeringar i obligationer.

Fastigheter

Du kan investera i olika typer av fastigheter, till exempel bostäder, kommersiella fastigheter eller mark. Genom att äga och förvalta fastigheter kan du generera avkastningar i form av bland annat hyror och värdeökningar.

Fördelar med alternativa investeringar

Alternativa investeringar erbjuder fördelar som diversifiering av portfölj, högre avkastningar och lägre korrelation till traditionella marknader. Härnäst kommer vi att övergripande diskutera de största fördelarna när det kommer till alternativa investeringar.

Diversifiering av portfölj

Genom att inkludera alternativa investeringar i din portfölj kan du diversifiera dina tillgångar på ett effektivt sätt. På så sätt kan du minska beroendet av en enda marknad eller sektor och öka möjligheterna till avkastning.

Potentiell hög avkastning

En av de största fördelarna med alternativa investeringar är potentialen till avkastningar. Genom att investera i tillgångar som inte är direkt kopplade till traditionella marknader kan du identifiera större möjligheter till betydligt högre avkastningar.

Låg korrelation till traditionella marknader

Alternativa investeringar tenderar att ha en låg korrelation till traditionella marknader så som aktier och obligationer. Det innebär att de inte påverkas på samma sätt av faktorer som påverkar de traditionella marknaderna.

Risker med alternativa investeringar

Det är viktigt att vara medveten om de risker som är förknippade med alternativa investeringar. Ett av de risker som kan vara förknippade med alternativa investeringar är högre kostnader. Dessa investeringar kan ha högre avgifter och administrativa kostnader jämfört med mer traditionella investeringar.

Högre kostnader

När du överväger alternativa investeringar är det viktigt att vara medveten om att de kan innebära högre kostnader jämfört med mer traditionella investeringar. Avgifter och administrativa kostnader kan vara högre, vilket kan påverka den totala avkastningen.

Låg likviditet

En annan risk som är förknippad med alternativa investeringar är den låga likviditeten. Tillgångarna kan vara mindre likvida än mer traditionella investeringar, vilket innebär att det kan vara svårt att sälja dem vid behov. 

Komplexitet i förvaltning

Alternativa investeringar kan vara komplexa att förvalta. De kan kräva specialkunskaper och mer noggrann övervakning än traditionella investeringar. Just därför kan du behöva anlita externa aktörer för att kunna förvalta dina tillgångar.

Att välja en alternativ investeringsfond

När du ska välja en alternativ investeringsfond finns det flera viktiga faktorer att överväga. Här neda följer några saker du bör titta på:

 • Mål och risknivå: Definiera dina investeringsmål och vilken risknivå du är beredd att ta. Var tydlig med vad du vill uppnå med fonden.
 • Diversifiering: Kontrollera hur väl fonden sprider sina investeringar. En väl diversifierad fond minskar risken genom att investera i olika tillgångsslag och branscher.
 • Avgifter och kostnader: Jämför fondernas avgifter och kostnader. Säkerställ att du förstår vilka avgifter som debiteras och hur de påverkar din avkastning.
 • Tillgänglighet och likviditet: Ta reda på hur lätt det är att köpa och sälja andelar i fonden. Vissa alternativa investeringsfonder kan ha begränsad likviditet och längre bindningstider.
 • Transparens: Välj en transparent fond utan några dolda villkor. Det är viktigt att du alltid har tillgång till aktuell och korrekt information gällande fonden i fråga.

Vad man ska titta på när man väljer en alternativ investeringsfond

 • Utvärdera fondens prestationer: Undersök hur fonden har presterat över tid och jämför med andra liknande fonder. Du kan titta på historiska avkastningsnivåer och volatilitet för att få en uppfattning om fondens resultat.
 • Bedöm fondens strategi: Var noga med att förstå fondens investeringsstrategi. Vilka typer av tillgångar investerar fonden i? Vilken risknivå återspeglas fonden av? Det är viktigt att du känner dig bekväm med fondens strategi och att den passar dina egna investeringsmål.
 • Granska fondens förvaltare: Ta reda på vilka personer som förvaltar fonden. Vilken erfarenhet och kompetens har de? Det kan vara värdefullt att undersöka förvaltarnas tidigare resultat.
 • Undersök avgifter och kostnader: Ta reda på vilka avgifter och kostnader som är förknippade med fonden. Det kan inkludera avgifter gällande förvaltning och administrativa kostnader, vilka i slutändan kan komma att påverka din totala avkastning.

Vikten av due diligence

När du väljer en alternativ investeringsfond är due diligence en viktig process. Här är några skäl till varför det är viktigt att utföra en grundlig due diligence:

 • Riskhantering: Genom att utföra due diligence kan du identifiera och bedöma fondens risker. Det hjälper dig att fatta informerade beslut och minimera potentiella negativa konsekvenser.
 • Förståelse för investeringen: Due diligence förser dig med en djupare förståelse när det kommer till fondens investeringsstrategi, tillgångsallokering och riskhantering. Det hjälper dig att bedöma om fonden passar dina egna investeringsmål och risktolerans.
 • Lägre osäkerhet: Genom att göra din due diligence minskar du osäkerheten kring fonden och dess förvaltning. Det ger dig förtroende för ditt investeringsbeslut och ökar sannolikheten för en framgångsrik investering.
 • Skydda dina intressen: Genom att noggrant undersöka fonden och dess förvaltare kan du skydda dina ekonomiska intressen. Du kan upptäcka eventuella varningssignaler eller oegentligheter vilka kan vara av betydelse för ditt investeringsbeslut.

Börja investera ad Avanza

Att investera med Avanza ger dig en flexibel och användarvänlig plattform för att växa dina pengar. Med deras breda utbud av investeringsalternativ, inklusive aktier, fonder och sparande i fonder, kan du skapa en diversifierad portfölj som passar dina mål och risktolerans.

Exempel på framgångsrika alternativa investeringsfonder

Härnäst kommer vi att diskutera några exempel på alternativa investeringsfonder vilka vi rekommenderar till våra läsare. Vänligen notera att även alternativa investeringsfonder omfattas av en påtaglig risk!

XYZ Hedgefond

Ett av de mer populära investeringsfonderna återspeglas av XYZ Hedgefond. Denna fond har uppvisat imponerande resultat genom åren, något man lyckats med genom att tillämpa flera olika strategier som ett sätt att maximera potentialen till avkastningar. Genom att diversifiera investeringarna och dra fördela av marknadstrender har fonden lyckats generera stabila och lukrativa avkastningar för alla sina investerare.

ABC Private Equity

En annan intressant alternativ investeringsfond återspeglas av ABC Private Equity. Denna fond fokuserar på att investera i privatägda företag, där fokus ligger på att hjälpa verksamheten att både växa och expandera. Genom att aktivt delta i företagens strategiska beslut, samtidigt som man tillhandahåller kapital och expertis, har fonden kunnat skapa betydande värde och generera attraktiva avkastningar till alla sina investerare.

DEF Real Estate Investment Trust (REIT)

Du kan också överväga att investera i DEF Real Estate Investment Trust (REIT). Denna fond har som fokus på att investera i fastigheter, något som erbjuder dig möjligheten att dra nytta av utvecklingen på fastighetsmarknaden. Genom att köpa och förvalta olika typer av fastigheter har fonden potential att generera stabila avkastningar, samtidigt som den förser dig med en diversifierad portfölj.

Kortfattade fallstudier av framgångsrika fonder

Härnäst återger vi en sammanfattning gällande några av marknadens mest framgångsrika fonder. Genom att analysera dessa exempel får du en inblick i hur dessa fonder har lyckats och vilka strategier de har använt sig av.

Fallstudie 1 – Tillväxtfonden Swedbank Robur Ny Teknik A

Tillväxtfonden X är en av de mest framgångsrika fonderna på marknaden. Genom att fokusera på företag inom teknologi och innovation har fonden lyckats generera en imponerande avkastning för sina investerare. Genom att hålla en diversifierad portfölj av lovande tillväxtföretag och regelbundet utvärdera och omvärdera sina investeringar har fonden kunnat dra nytta av marknadens möjligheter.

Fallstudie 2 – SEB Hållbarhetsfond Sverige

SEB Hållbarhetsfond Sverige är en annan framgångsrik fond som har valt att fokusera på företag som bidrar till en hållbar framtid. Genom att investera i företag som aktivt arbetar med miljömässig och social hållbarhet har fonden inte bara genererat god avkastning, utan också bidragit till en bättre värld. Fondens strategi inkluderar noggrann utvärdering av företagets hållbarhet i kombination med en medvetenhet gällande aktuella trender inom sektorn för hållbarhet.

Fallstudie 3 – Dividendfonden Fidelity Global Dividend

Dividendfonden Fidelity Global Dividend fokuserar på att generera stabila utdelningar åt sina investerare. Genom att välja företag med en lång och framgångsrik historia av utdelningar har fonden byggt upp en portfölj som ger en pålitlig inkomstström. Fondens strategi innefattar att identifiera företag med starka balansräkningar och stabila utdelningar, inklusive att regelbundet övervaka potential till utdelningar hos befintliga innehav.

Framtidsutsikter för alternativa investeringsfonder

Alternativa investeringsfonder har blivit alltmer populära och intressanta för investerare som söker efter olika sätt att diversifiera sina portföljer och maximera avkastningen. Dessa fonder erbjuder möjligheter att investera i tillgångar och marknader som traditionella investeringar kanske inte täcker.

En av de mest lovande trenderna för alternativa investeringsfonder är deras fortsatta tillväxt och utveckling. Med en alltmer globaliserad ekonomi öppnas nya möjligheter för investeringar i olika sektorer och regioner. Detta innebär att du kan dra nytta av ett bredare utbud av tillgångar, något som i slutändan kan leda till högre avkastningar.

Teknologiska framsteg är också en viktig faktor att ta hänsyn till. Digitalisering och automatisering har revolutionerat sättet som vi investerar på, vilket bl.a. ger dig möjligheten att få tillgång till information och genomföra transaktioner snabbare och mer effektivt än någonsin tidigare. Detta innebär att du kan fatta välgrundade beslut och agera snabbt när marknadsförhållandena förändras.

En annan viktig faktor är det ökande intresset för hållbara investeringar. Många investerare vill nu göra affärer som inte bara genererar avkastning, utan också bidrar till en positiv samhälls- och miljöpåverkan. Alternativa investeringsfonder kan erbjuda möjligheter att investera i hållbara projekt och företag som främjar socialt ansvar och miljövänliga lösningar. Detta kan inte bara ge dig ekonomisk avkastning, utan även en känsla av att bidra.

Trender och prognoser i branschen

Alternativa investeringsfonder fortsätter att återspeglas av en hög popularitet. Härnäst diskuterar vi några av de trender och prognoser som vi anser att branschen för alternativa investeringar kan komma att omfattas av inom den närmaste framtiden.

Stigande popularitet

Alternativa investeringsfonder blir alltmer populära bland investerare på grund av deras potential att generera hög avkastning och diversifiera portföljen. Den ökande populariteten beror på att dessa fonder erbjuder investerare tillgång till olika tillgångsslag som traditionellt sett varit begränsade till institutionella investerare.

Förväntad tillväxt

Enligt prognoser förväntas alternativa investeringsfonder fortsätta att växa i omfattning under de kommande åren. Tillväxten drivs av ökande intresse från både privatpersoner och institutionella investerare som söker efter alternativa sätt att diversifiera sina portföljer och maximera avkastningen.

Teknologi och digitalisering

Teknologiska framsteg och digitalisering har förändrat landskapet för alternativa investeringsfonder. Genom användning av teknik och plattformar kan investerare enklare få tillgång till och följa utvecklingen inom alternativa investeringar.

Sammanfattning

Alternativa investeringsfonder är en typ av investeringsinstrument som erbjuder dig möjligheter att diversifiera din portfölj och potentiellt generera attraktiva avkastningar. Dessa fonder skiljer sig från traditionella aktie- och obligationsfonder genom att de investerar i tillgångar som inte är direkt kopplade till de vanliga finansiella marknaderna.

En fördel med alternativa investeringsfonder är att de kan ge dig tillgång till olika tillgångsklasser, som exempelvis fastigheter, råvaror eller riskkapital, vilket kan hjälpa till att sprida din risk och minska sårbarheten för marknadens svängningar. Genom att diversifiera din portfölj kan du potentiellt öka din avkastning samtidigt som du minskar din totala risk.

En annan faktor att ta hänsyn till är att alternativa investeringsfonder vanligtvis har längre bindningstider än traditionella fonder. Detta innebär att du kan behöva vara beredd att låta dina investeringar vara bundna under en längre tid innan du kan ta ut dina pengar.

Slutligen kan det vara fördelaktigt att noggrant utvärdera fondens historiska avkastning och kostnadsstruktur innan du investerar. Det är viktigt att förstå hur fonden har presterat tidigare och vilka avgifter som kan påverka din totala avkastning.