Ny

När ska man sälja fonder: En omfattande guide för att fatta välgrundade säljbeslutInvestera i obligationer: En strategisk tillgång för stabil avkastningInvestera 100 000: Maximera avkastningen och bygg en stark ekonomisk framtidBästa investmentbolag 2023: En guide till de bästa aktörerna på marknadenInvestera 10 miljoner: Maximera din avkastning med smarta investeringar InledningHitta investerare: En guide för att framgångsrikt söka kapital och investerare till din affärsidéInvestera i litium: En omfattande guideInvestera i vatten: En omfattande guidePlacera pengar säkert 2023Investera i konst – En guide till konstinvesteringar och konstnärskapInvestera i valuta – En guide till valutahandelRåvarufonder – En omfattande guide till råvarufonder 2023Solceller: En bluff eller en hållbar investering?Vad är alternativa investeringar?Investera i klockor: En lönsam investeringsmöjlighetAmortera eller spara 2023Vilka aktier ska man köpa nu?Investera i uran: Framtida potential och möjligheter för din portföljInvestera i onoterade bolag: En guide till framgångsrik diversifieringInvestera i olja: En guide till att investera i olja år 2023Investera i silver: En guide till framgångsrika investeringar och diversifiering av portföljenAtt investera i startups: Allt du bör veta innan du kommer igång!Vad betyder investera: En grundläggande guide till att förstå och effektivt använda dina pengarBörja med aktier: En introduktion till att investera i aktiemarknadenInvestera i vindkraft: En hållbar och lönsam investeringsmöjlighetInvestera i skog: En lönsam och hållbar investeringsstrategi i SverigeSpara pengar: Tips och strategier för att bygga upp din ekonomiska framtidInvestera i Bitcoin: Fördelar, nackdelar och risker att övervägaVad ska man investera i 2023?Investera i solceller: Fördelar, nackdelar och vad du behöver vetaInvestera i kryptovaluta: Att komma Igång med digitala valutorBästa sättet att investera 1 miljon: En guide till smarta och säkra investeringaInvestera i vin: En guide för vinintresseradeInvestera i fonder 2023: En praktisk nybörjarguide för stark portföljInvestera Pengar: Tips och råd för att sätta dina pengar i arbeteInvestera i aktier: En guide till att göra smarta investeringar på aktiemarknadenInvestera i fastigheter: En guide till framgångAktier för nybörjare: Hur man kommer igångInvestering av företagets pengar: Maximering av avkastning och hantering av riskerAtt investera i guld: Fördelar, risker och strategierHur man börjar med aktier: De 5 bästa tipsenAnti Money Laundering (AML) i bank: Allt du behöver vetaAffärstransparens: Hur man skapar en miljö av förtroendeFöretagsstrukturer: Allt du behöver vetaKYC i bank: Varför det är viktigt och hur man följerVad är ett moderbolag och hur fungerar det?Hur lång tid tar det att få en LEI?ISO 17442 – Standard för LEI-kodstruktur ESRB diskuterar framtiden för LEIGlobal Business Identifier (GBI) – Initiativet för omvandling av handelNordLEI vs LEI RegisterVad är LEI-överföring?Vem behöver ett LEI-nummer?Hur mycket kostar ett LEI-nummer?Ny partner för leikod i SverigeLegal Entity Identifier för kryptovalutorLegal Entity Identifiers för användning inom KYCPrognoser för digital identitet 2020Framtiden för cybersecurity – DeloitteHur man öppnar ett företagskonto i StorbritannienLegal Entity Identifier digitala certifikatEtt brett antagande av LEI-certifikat kan spara den globala banksektorn 2-4 miljarder USDLegal Entity Identifier för statliga enheterEuropean Market Infrastructure Regulation (EMIR) och Legal Entity Identifiers (LEI)FCA kommer att ha en pragmatisk strategi för deras rapportering om Brexit-dagenAntagande av LEI för betalningsmeddelanden av betalningsmarknadspraxisgruppen (PMPG)RegTech London – Sammanfattning av EvenemangetVad är LEI-search?Hur man får en Legal Entity Identifier-kod i Sverige?LEI Register och RapidLEI tillkännager officiellt partnerskap

Aktier för nybörjare: Hur man kommer igång

Aktier är ägarandelar i börsnoterade företag. När du köper en aktieandel köper du i huvudsak en liten del av det företaget, vilket ger dig rätt till en del av dess vinster och tillgångar.

Aktier är intressanta för investerare av flera skäl. För det första erbjuder de potential för långsiktig kapitalförstärkning. Om du investerar i ett företag som växer och blir mer lönsamt med tiden kan värdet på dina aktier öka, så att du kan få vinst när du säljer dem.

Varför investera i aktier?

Aktier är intressanta för investerare av flera skäl. För det första erbjuder de potential för långsiktig kapitalförstärkning. Om du investerar i ett företag som växer och blir mer lönsamt med tiden kan värdet på dina aktier öka, så att du kan få vinst när du säljer dem.

För det andra kan aktier också ge en inkomstkälla genom utdelning. Många företag betalar en del av sina vinster till aktieägarna genom regelbundna utdelningar, vilket ger investerare en stadig inkomstkälla.

Det är dock viktigt att notera att aktier inte är riskfria. Värdet på ett företags aktie kan fluktuera baserat på olika faktorer, inklusive marknadsförhållanden, ekonomiska trender och ekonomiska resultat. Som sådan medför investeringar i aktier en risknivå och osäkerhet som investerare måste vara villiga att acceptera.

Potentiella returer

 • Kapitalförstärkning: En av de största fördelarna med att investera i aktier är potentialen för kapitalförstärkning. Om ett företag är lönsamt och aktiekursen stiger kan investerare som innehar aktierna tjäna pengar när de säljer dem.
 •  Utdelningsinkomst: Många företag betalar utdelning till aktieägarna som ett sätt att dela ut vinst. Utdelningsinkomst kan ge investerare en stadig inkomstström och kan vara en källa till passiv inkomst.
 • Diversifiering: Genom att investera i aktier kan investerare diversifiera sin portfölj över olika företag, sektorer och branscher. Diversifiering kan bidra till att minska en portföljs totala risk och potentiellt öka avkastningen.

Potentiella risker

 • Marknadsrisk: Aktiekurser kan påverkas av en mängd olika faktorer, inklusive ekonomiska förhållanden, marknadstrender och företagsspecifika händelser. Dessa faktorer kan leda till att värdet på aktierna minskar, vilket resulterar i förluster för investerare.
 • Företagsspecifik risk: Ett företags resultat kan påverka värdet på dess aktier avsevärt. Om ett företag upplever ekonomiska svårigheter eller negativa nyheter kan aktiekursen sjunka.
 • Volatilitet: Aktiekurserna kan vara volatila, vilket innebär att de kan fluktuera avsevärt under korta perioder. Detta kan göra det svårt för investerare att förutsäga värdet på sina investeringar och kan leda till förluster om de säljer sina aktier under en nedgång.
 • Likviditetsrisk: Aktier handlas på börser, vilket innebär att de enkelt kan köpas och säljas. Det kan dock finnas tillfällen då det är svårt att sälja aktier, vilket gör det svårt att lämna en position och resultera i förluster om aktiekursen sjunker.

Att bli aktieägare i ett företag

Aktier ger möjlighet att bli aktieägare i ett företag, vilket inte är exakt detsamma som att bli partner. Att äga aktier kan dock ge några av fördelarna med att vara partner i ett företag.

Som aktieägare äger du en del av företagets aktier, vilket innebär att du har en andel i företagets ägande. Du kan också ha rätt att rösta i företagsfrågor, till exempel val av styrelse och större företagsbeslut.

Att äga aktier kommer dock vanligtvis inte med samma nivå av engagemang eller juridiska skyldigheter som att vara partner i ett företag. Aktieägare har vanligtvis inte något att säga till om i företagets dagliga verksamhet eller ansvar för företagets skulder eller juridiska frågor.

Diversifiera din ekonomi

Att investera i aktier kan vara ett bra sätt att diversifiera din ekonomi och potentiellt uppnå långsiktiga ekonomiska mål.

Diversifiering är viktigt eftersom det hjälper till att sprida din risk över olika investeringar, vilket kan bidra till att minska den totala effekten av en investering på din portfölj. Genom att investera i aktier kan du diversifiera din ekonomi genom att investera i olika företag, sektorer och branscher.

Skydd mot inflation

Att investera kan vara ett sätt att skydda din ekonomi mot inflation, vilket är den takt med vilken den allmänna prisnivån på varor och tjänster ökar.

Inflationen kan urholka köpkraften för dina pengar över tid när kostnaden för varor och tjänster ökar. Det betyder att samma summa pengar kommer att köpa dig mindre i framtiden än vad det gör idag.


Vilka aktier ska man köpa som nybörjare?

Som nybörjare kan det vara svårt att veta vilka aktier man ska köpa. Här är några tips som kan vara till hjälp:

 • Investera i stabila och etablerade bolag: Ett bra sätt att minska risken är att investera i stabila och etablerade bolag. Företag med en lång historia av goda resultat och en stark position på marknaden kan vara ett säkrare val för nybörjare.
 • Försök att förstå branschen: Innan du köper aktier i ett företag är det viktigt att förstå branschen där det verkar. Att investera i företag i branscher du känner till och känner till kan vara enklare.

Grundläggande begrepp viktiga för investerare

1. Börsvärde avser det totala värdet av ett företags utestående aktier. Börsvärdet beräknas genom att multiplicera antalet utestående aktier med aktiens aktuella marknadspris.

2. P/E-tal (P/E-tal)mäter ett företags värdering genom att dividera den aktuella aktiekursen med företagets vinst per aktie (EPS). Ett högre P/E-tal indikerar i allmänhet att investerare är villiga att betala mer för varje vinstdollar, vilket indikerar att företaget förväntas växa.

3. Dividend Yield innebär att den årliga utdelningen per aktie divideras med aktuell aktiekurs. Det representerar procentandelen av ett företags aktiekurs som betalas i utdelning årligen. En högre direktavkastning kan vara en attraktiv funktion för inkomstorienterade investerare.

4. Diversifiering avser att sprida dina investeringar över olika aktier, sektorer och tillgångsklasser för att minska risken och potentiellt öka avkastningen. Diversifiering kan hjälpa till att skydda din portfölj från effekterna av en enskild aktie eller sektor som upplever en värdeminskning.

Hur mycket pengar ska du börja investera i aktier?

Hur mycket pengar du bör börja investera i aktier beror på dina individuella ekonomiska omständigheter, investeringsmål, risktolerans och investeringsstrategi. Det finns inget svar som passar alla, eftersom det i slutändan beror på din personliga situation och preferenser.

I allmänhet rekommenderas det att du bara investerar pengar som du har råd att förlora och att du har en diversifierad portfölj som sprider dina investeringar över olika sektorer och tillgångsklasser. Detta kan hjälpa till att minimera din riskexponering och potentiellt öka din avkastning på lång sikt.

Många investeringsplattformar och mäklare låter dig börja investera med så lite som $ 1, så det är möjligt att börja små och gradvis bygga upp din portfölj över tid när du blir mer bekväm med att investera och din ekonomiska situation tillåter. I slutändan bör pengarna du investerar i aktier baseras på dina ekonomiska mål och risktolerans. Att prata med en finansiell rådgivare eller investeringsproffs innan du fattar investeringsbeslut är alltid en bra idé.

Vanliga investeringsfel att undvika

När man investerar i aktier bör investerare undvika några vanliga misstag.

 • Följande trender: Det kan vara frestande att investera i för närvarande populära aktier eller få mycket uppmärksamhet i media, men det kan leda till att man investerar i övervärderade aktier och går miste om andra potentiella investeringar. Istället är det viktigt att göra din egen forskning och analysera grunderna för varje företag innan du fattar investeringsbeslut.
 • Inte diversifiera: Att investera alla dina pengar i en enda aktie eller bransch kan vara riskabelt, eftersom det utsätter dig för volatiliteten i den specifika investeringen. Att diversifiera dina investeringar över olika aktier, branscher och tillgångsklasser är viktigt för att minimera risken och potentiellt öka avkastningen.
 • Låg stresstolerans: Aktiemarknaden kan vara volatil och priserna fluktuerar ofta. Det är viktigt att ha en långsiktig investeringsstrategi och undvika att fatta impulsiva beslut baserat på kortsiktiga marknadsrörelser. Investerare med låg stresstolerans kan dra nytta av att investera i mindre volatila tillgångar eller söka hjälp av en finansiell rådgivare.
 • Tar inte hänsyn till avgifter och skatter: Att investera i aktier innebär ofta provisioner, förvaltningsavgifter och skatter. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa kostnader när du fattar investeringsbeslut och välja investeringar med en rimlig kostnadsstruktur.

Hur köper man aktier?

Du kan köpa aktier genom att öppna ett mäklarkonto hos en mäklare, som kan vara en
online mäklare eller en traditionell mäklare.

När kontot har öppnats och finansierats kan investerare undersöka och analysera potentiella investeringar, välja de aktier de vill köpa och göra sin beställning via sitt mäklarkonto. Ordern kan placeras som en marknadsorder eller en limitorder, och investeraren kan övervaka sina investeringar med hjälp av olika verktyg och resurser, till exempel aktiespårningsappar och nyhetssajter.

 

Investera under ett företag

Att investera under ett företag i Sverige kan ha flera fördelar jämfört med att investera som individ. Här är några potentiella fördelar:

 • Begränsat ansvar: När du investerar under ett företag är ditt personliga ansvar begränsat till det kapital du har investerat i företaget. Dina personliga tillgångar är skyddade om företaget ådrar sig skulder eller står inför juridiska problem.
 • Skatteförmåner: Företag i Sverige omfattas av en lägre bolagsskattesats än privatpersoner. Företag kan också dra av kostnader relaterade till affärsverksamhet, vilket sänker den totala skatteskulden.
 • Trovärdighet: Att investera under ett företag kan ge trovärdighet till dina investeringar, särskilt om du investerar i fastigheter eller andra tillgångar. Detta kan hjälpa dig att säkra finansiering och bygga relationer med andra investerare och intressenter.
 • Successionsplanering: Att investera under ett företag kan underlätta successionsplanering, eftersom ägande och förvaltning lättare kan överföras än enskilda investeringar.

Legal Entity Identifier för investering

För att investera som företag måste du skaffa en LEI (Legal Entity Identifier). En LEI är en unik kod på 20 tecken som tilldelas en juridisk person som deltar i finansiella transaktioner. LEI är utformad för att tillhandahålla ett standardiserat sätt att identifiera parter i finansiella transaktioneroch används av tillsynsmyndigheter, finansinstitut och andra intressenter för att övervaka och analysera finansmarknadsaktiviteten.

LEI-koden ger en universell identifiering av enhetens ägarstruktur och hjälper till att svara på frågorna “vem är vem” och “vem äger vem”.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) är en ideell organisation som inrättats av Financial Stability Board (FSB) för att övervaka användningen av LEI-koder. GLEIF utfärdar inte LEI-koder direkt utan förlitar sig på ett nätverk av offentliga och privata företag som kallas för Local Operating Units (LOU).

Tips för framgång i aktieinvesteringar

Några tips kan hjälpa dig att öka dina chanser att lyckas när du investerar i aktier.

1. Undersök företaget: Innan du investerar i en aktie är det viktigt att undersöka företaget och dess ekonomiska resultat. Titta på dess intäktstillväxt, resultat, skuldnivåer och andra finansiella mätvärden för att avgöra om det är en bra investeringsmöjlighet.

2. Ha en långsiktig vision: Att investera i aktier är ett långsiktigt spel, och det är viktigt att ha en vision för var du vill vara. Utveckla en långsiktig investeringsstrategi och undvik att fatta impulsiva beslut baserat på kortsiktiga marknadsrörelser.

3. Diversifiera din portfölj: Att investera alla dina pengar i en enda aktie eller bransch kan vara riskabelt, eftersom det utsätter dig för volatiliteten i den specifika investeringen. Diversifiera din portfölj över olika aktier, branscher och tillgångsklasser för att minimera risken och potentiellt öka avkastningen.

4. Övervaka dina investeringar: Övervaka regelbundet dina investeringar och håll dig uppdaterad om nyheter eller utveckling som kan påverka de företag du har investerat i. Använd verktyg och resurser som appar som håller koll på aktier och nyhetssajter för att hålla dig informerad och fatta välgrundade investeringsbeslut.

5. Sök råd från proffs: Överväg att söka råd från en finansiell rådgivare eller andra investeringsproffs som kan ge vägledning och stöd när du navigerar på aktiemarknaden.

Köpa kontra handla aktier

Några viktiga skillnader finns mellan att köpa och handla aktier, särskilt för nybörjare.

Att köpa aktier är när en investerare köper aktier i ett företag för att hålla fast vid dem under en längre tid, vanligtvis månader eller år. Målet med att köpa aktier är att dra nytta av företagets tillväxt över tid och eventuellt få utdelningar. Att köpa aktier anses i allmänhet vara en långsiktig investeringsstrategi.

Å andra sidan är handel med aktier en mer kortsiktig strategi som innebär att köpa och sälja aktier ofta, ofta inom samma dag. Handlare försöker dra nytta av kortsiktiga prisrörelser och marknadsvolatilitet och använder ofta tekniska analysverktyg för att identifiera köp- och försäljningsmöjligheter. Handel med aktier kan vara mer riskabelt än att köpa aktier, eftersom det kräver mer aktiv förvaltning och är föremål för mer frekventa fluktuationer i priset.

För nybörjare kan köp av aktier vara ett enklare och mindre riskabelt sätt att investera, eftersom det handlar om att hålla fast vid investeringar under en längre tid och fokusera på företagets grunder. Handel med aktier kan vara mer komplex och kräver en djupare förståelse för teknisk analys och marknadstrender. Båda metoderna kan dock potentiellt ge positiv avkastning, och det är viktigt att noggrant överväga dina investeringsmål och risktolerans innan du bestämmer vilken metod som är bäst för dig.

Viktiga tips att ta med

 • Att investera i aktier kan göra det möjligt för dig att öka din förmögenhet på lång sikt, men det är viktigt att förstå riskerna och potentiella belöningar.
 • Forskning är nyckeln till att fatta välgrundade investeringsbeslut. Titta på ett företags ekonomi, inklusive vinsttillväxt, intäkter och skuldnivåer, för att avgöra om det är en bra investeringsmöjlighet.
 • Diversifiera din portfölj för att minska risken. Överväg att investera i en rad aktier i olika branscher och tillgångsklasser.
 • Ha en långsiktig vision och undvik att fatta impulsiva beslut baserat på kortsiktiga marknadsrörelser.
 • Sök råd från en finansiell rådgivare eller andra investeringsproffs som kan ge vägledning och stöd när du navigerar på aktiemarknaden.
 • Skaffa en LEI och börja investera under ett företag.