INTEGRITETSPOLICY

1. Datakontroll
LEI Registrera OÜ, Uus 21-2, 10111, Tallinn, Harjumaa

2. Kontaktperson
info@leikod.se

3. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter
Insamlade personuppgifter används av LEI Register och, vid behov, av dess avtalspartners. Vi behandlar bara personuppgifter från juridiska personer eller deras företrädare (nedan kallat ”företag” eller ”person/er”).
Vi behandlar personuppgifter om personer: 1) som är befintliga kunder hos LEI Register; 2) som har skickat in en fråga (potentiell kund) via LEI Register's webbplats www.leikod.se (nedan kallad webbplatsen); 3) som besöker LEI Register's webbplats (potentiell kund); eller 4) vars LEI-kodkontaktadress är tillgänglig i en offentlig databas (potentiell kund).

LEI Register använder insamlade personuppgifter för att kontakta kunder eller potentiella kunder och för att tillhandahålla tjänster till dem. LEI Register kan också använda personuppgifterna för att stödja dess ekonomiska aktiviteter och analyser, genomföra affärsanalyser, förbättra sina produkter och tjänster och anpassa innehåll och annonser.
Den rättsliga grunden för insamling och behandling av personuppgifter är LEI Registers legitima intresse av att samla in och behandla data för att erbjuda, förbättra och utveckla sina produkter och tjänster, samt att leverera bättre, riktade annonser.

LEI Register kommer inte att avslöja insamlade personuppgifter till obehöriga tredje parter. LEI Register kan dock överföra personuppgifterna till tredje parter som tillhandahåller en avtalsenlig tjänst till LEI Registrer. Sådana tredje parter är enligt avtalet skyldiga att använda de personuppgifter som lämnas till dem endast för tillhandahållandet av avtalsenheten. LE Register kan också avslöja insamlade personuppgifter till myndigheter eller andra tredje parter om så krävs enligt tillämpliga lagar.

4. Bearbetade personuppgifter

Vanliga data, till exempel:
· Företagsnamn;
· LEI-numret för ett företag
· e-postadress;
· Plats för land.

Personuppgifter som samlas in i samband med användningen av våra tjänster eller webbplats eller annan liknande situation, till exempel:
· Data om användning av tjänster eller webbplatser;
· Information om den använda enheten;
· LEI-nummer;
· IP-adress;
· Webbläsarinformation.

5. Vanliga datakällor och cookies

Kunden överför själva sina personuppgifter när de köper en produkt eller tjänst från LEI Register, samt när de besöker webbplatsen och skickar en förfrågan. LEI Register samlar in nödvändig information om potentiella kunder från offentliga databaser. När vi överför information för direkt marknadsföring kommer kunden att se en indikation om deras personuppgifter har hämtats från offentliga databaser.

LEI Register använder cookies för att förbättra kundupplevelsen.
Genom att använda våra tjänster ger kunden sitt samtycke till att lagra cookies på sin enhet. Om kunden beslutar att inaktivera lagring av cookies på sin enhet kanske de inte komma åt eller använda LEI Registers tjänster.

6. Vanliga mottagare av personuppgifter och överföring av personuppgifter i Europeiska unionen och till länder i europeiska ekonomiska samarbetsområdet

LEI Register behandlar personuppgifter i EU:s medlemsländer och länder som deltar i europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7. Datasäkerhet
Insamlade personuppgifter hanteras försiktigt och hålls konfidentiella. Personuppgifterna kan endast nås av personer vars arbetsuppgifter innefattar behandling av personuppgifterna.
För att komma åt ett system som innehåller insamlade personuppgifter (iAdmin eller Google Drive) måste användarna logga in med sitt personliga användar-ID och lösenord.
All insamlad personlig information skyddas mot oavsiktlig eller olaglig åtkomst (Google Drive) och förändring, förstörelse eller annan liknande behandling (eftersläpning).

8. Kundens rättigheter

Kunder har rätt att:
• få åtkomst till, förnya, ta bort och korrigera sina personuppgifter;
• återkalla sitt samtycke om behandlingen av personuppgifterna är baserad på kundens samtycke;
• beställa begränsningen av behandlingen av deras personuppgifter från LEI-Register;
• beordra upphörandet av behandlingen av deras personuppgifter.

Kunder kan utöva alla de rättigheter som anges ovan genom att kontakta oss via e-post eller klicka på länken "avregistrera" i sidfoten på ett e-postmeddelande som mottagits från oss.
LEI Register kan be kunden att ange sin begäran skriftligen.

Om kunden inte är nöjd med hur LEI Register behandlar sina personuppgifter har kunden rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten som övervakar efterlevnaden av lagstiftningen om dataskydd.

Skriftliga förfrågningar och frågor måste skickas till följande adress:
LEI Register OÜ
info@leikod.se

9. Policy för datalagring

Insamlade personuppgifter ska endast lagras så länge det är nödvändigt och motiverat eller krävs enligt tillämplig lagstiftning.
LEI Registers kunder och potentiella kunder personliga data ska