INTEGRITETSPOLICY

LEI Register OÜ (nedan kallat “LEI Register“) hanterar och använder kunduppgifter enligt de regler och principer som anges i detta dokument. LEI Register bekräftar vidare att Dina uppgifter endast kommer att hanteras enligt principerna av god tro. Kunden godkänner reglerna för hantering av kunduppgifter genom att markera respektive fält vid ansökning om LEI-koden och ger därmed LEIRegister tillstånd att använda kunduppgifterna för alla ärenden relaterade till LEI-koden.

1. Principer för insamlande och hantering av kunduppgifter.

1.1. Kunduppgifter samlas in på webbplatsen www.leiregister.ee när kunden fyller i en ansökan om beställning eller uppdatering av en LEI-kod åt sitt företag eller ett företag som representeras av kunden. Vid ifyllandet av ansökningen bekräftar kunden att kunden är behörig att beställa eller uppdatera LEI-koden i företagets namn. Vid behov kan LEI Register begära närmare kunduppgifter och tilläggsuppgifter via e-post eller telefon.

1.2. LEI Register begär endast sådana uppgifter som är nödvändiga för beställning av en LEI-kod åt kunden eller andra ärenden relaterade till LEI-koden.

1.3. Uppgifter som samlas in från kunder anges i orderformuläret för LEI-koden och de kan ändras enligt ett protokoll föreskrivet av GLEIF. Uppgifter som samlas in anges här.

2. Hantering och utlämnande av kunduppgifter.

2.1. LEI Register hanterar kunduppgifter med syfte att bringa dem i överensstämmelse med formulär av LOU-enheter ackrediterade av GLEIF.

2.2 LEI Register lämnar endast ut kunduppgifter till LOU-enheter ackrediterade av GLEIF som använder kunduppgifterna för att generera en LEI-kod. Enligt ackrediteringen är LOU-enheter skyldiga att lagra och skydda kunduppgifterna enligt lagstadgade villkor och procedurer. Kraven och anvisningarna för företag ackrediterade av GLEIF anges här.

3. Skydd och lagring av kunduppgifter.

3.1. LEI Register lämnar inte ut kunduppgifter till någon part utom LOU-enheter ackrediterade av GLEIF. En översikt över GLEIF-ackrediterade LOU-enheter finns här.

3.2. Kunduppgifter lagras i servern av LEI Register med syfte att i tid kunna underrätta kunder om utgång av LEI-koders giltighet. Om Du inte vill att Dina uppgifter ska lagras, var god meddela detta per e-post till info@leikod.se

4. Ändring av kunduppgifter och ansvar

4.1. Kunden har det fulla ansvaret för riktigheten av inlämnade uppgifter och rekommenderas att snarast meddela ändring av uppgifter som angår ansökning om eller uppdatering av LEI-koden.

4.2. LEIRegister åtar sig inget ansvar för eventuell skada till följd av oriktiga kunduppgifter.