LEI förnyelse

Registrera LEI-kod med VISA
Registrera LEI kod med Mastercard
Registrera LEI-kod med PayPal


LEI förnyelse

En LEI kod behöver förnyas årligen. Detta betyder att en LEI som utfärdats 02.01.2018 måste förnyas före 02.01.2019. Om denna deadline har passerats kommer din LEI att vara inaktiv tills den åter förnyas. Denna förnyelseprocess är nödvändig för att säkerställa att datan i den globala LEI poolen är relevant och uppdaterad.


Vad är skillnaden mellan en LEI överföring och LEI förnyelse?

LEI förnyelse är en årlig uppdatering av den registrerade datan rörande den juridiska personen i GLEIF databas. Informationen rörande denna enhet måste uppdateras åtminstone en gång om året.

LEI överföring är förflyttning av en LEI kod från en leverantör till en annan. LEI är flyttningsbar för att säkerställa så att kunden kan välja mellan leverantörer. Om en kund är missnöjd över avgifter, service eller kvalitén på informationen, kan kunden flytta sin LEI till en annan utfärdare av LEI (LOU). Under flyttningsprocessen ändras inte ditt LEI nummer. Det är en bakomliggande process som inte är synlig för slutanvändaren. Alla LEI koder är giltiga i alla jurisdiktioner (rättsområden). Leverantörer av investeringstjänster kan inte skilja på LEI nummer enligt LOU.


Förnyelseservice för flera år.

Vi vet att förnyelse av LEI varje år kan vara tidsödande process.

LEI Register erbjuder automatisk förnyelse av LEI nummer för en 1-, 3- eller 5-årsperiod. Oavsett period erhåller du en underrättelse från LEI Register en månad före utgångsdatum.

Om flerårig LEI förnyelse väljs tar LEI Register ansvar för att uppdatera din data före förnyelsen från officiellt företagsregister och förnyar din LEI kod på en årlig basis. Vårt mål är att hålla din LEI data uppdaterad och korrekt.


Mitt LEI har gått ut - kan jag förnya det eller måste jag ansöka om ett nytt LEI?

Du kan inte ansöka om ett nytt LEI. Ditt utgångna LEI måste förnyas. När väl ett LEI nummer har tilldelats en juridisk person kan det inte ändras. LEI är en unik identitetsbeteckning och varje företag kan bara ha ett LEI nummer.


Var kan jag kontrollera nästa förnyelsedatum för mitt LEI?

Du kan kontrollera nästa förnyelsedatum för ditt LEI på vår website eller besöka GLEIFs (Global Legal Entity Identifier Foundation) databas.


Jag behöver inte min LEI kod mer? Vad behöver jag göra?

Vi föreslår alltid att du håller ditt LEI nummer aktivt, men om du är säker på att du inte längre behöver ditt nummer, låt då bara bli att betala din förnyelseavgift. Då blir ditt LEI inaktivt. Du behöver inte göra mer.


Om mitt LEI har gått ut måste jag då betala avgift för ett nytt LEI eller bara för LEI förnyelse?

Till skillnad från ett flertal leverantörer av tjänaten behandlar vi din utgångna LEI som den borde - du betalar endast för förnyelse, inte kostnaden för en ny LEI. Våra priser är transparenta - klicka här för att se våra priser!