Ny

När ska man sälja fonder: En omfattande guide för att fatta välgrundade säljbeslutInvestera i obligationer: En strategisk tillgång för stabil avkastningInvestera 100 000: Maximera avkastningen och bygg en stark ekonomisk framtidBästa investmentbolag 2023: En guide till de bästa aktörerna på marknadenInvestera 10 miljoner: Maximera din avkastning med smarta investeringar InledningHitta investerare: En guide för att framgångsrikt söka kapital och investerare till din affärsidéInvestera i litium: En omfattande guideInvestera i vatten: En omfattande guidePlacera pengar säkert 2023Investera i konst – En guide till konstinvesteringar och konstnärskapInvestera i valuta – En guide till valutahandelRåvarufonder – En omfattande guide till råvarufonder 2023Solceller: En bluff eller en hållbar investering?Vad är alternativa investeringar?Investera i klockor: En lönsam investeringsmöjlighetAmortera eller spara 2023Vilka aktier ska man köpa nu?Investera i uran: Framtida potential och möjligheter för din portföljInvestera i onoterade bolag: En guide till framgångsrik diversifieringInvestera i olja: En guide till att investera i olja år 2023Investera i silver: En guide till framgångsrika investeringar och diversifiering av portföljenAtt investera i startups: Allt du bör veta innan du kommer igång!Vad betyder investera: En grundläggande guide till att förstå och effektivt använda dina pengarBörja med aktier: En introduktion till att investera i aktiemarknadenInvestera i vindkraft: En hållbar och lönsam investeringsmöjlighetInvestera i skog: En lönsam och hållbar investeringsstrategi i SverigeSpara pengar: Tips och strategier för att bygga upp din ekonomiska framtidInvestera i Bitcoin: Fördelar, nackdelar och risker att övervägaVad ska man investera i 2023?Investera i solceller: Fördelar, nackdelar och vad du behöver vetaInvestera i kryptovaluta: Att komma Igång med digitala valutorBästa sättet att investera 1 miljon: En guide till smarta och säkra investeringaInvestera i vin: En guide för vinintresseradeInvestera i fonder 2023: En praktisk nybörjarguide för stark portföljInvestera Pengar: Tips och råd för att sätta dina pengar i arbeteInvestera i aktier: En guide till att göra smarta investeringar på aktiemarknadenInvestera i fastigheter: En guide till framgångAktier för nybörjare: Hur man kommer igångInvestering av företagets pengar: Maximering av avkastning och hantering av riskerAtt investera i guld: Fördelar, risker och strategierHur man börjar med aktier: De 5 bästa tipsenAnti Money Laundering (AML) i bank: Allt du behöver vetaAffärstransparens: Hur man skapar en miljö av förtroendeFöretagsstrukturer: Allt du behöver vetaKYC i bank: Varför det är viktigt och hur man följerVad är ett moderbolag och hur fungerar det?Hur lång tid tar det att få en LEI?ISO 17442 – Standard för LEI-kodstruktur ESRB diskuterar framtiden för LEIGlobal Business Identifier (GBI) – Initiativet för omvandling av handelNordLEI vs LEI RegisterVad är LEI-överföring?Vem behöver ett LEI-nummer?Hur mycket kostar ett LEI-nummer?Ny partner för leikod i SverigeLegal Entity Identifier för kryptovalutorLegal Entity Identifiers för användning inom KYCPrognoser för digital identitet 2020Framtiden för cybersecurity – DeloitteHur man öppnar ett företagskonto i StorbritannienLegal Entity Identifier digitala certifikatEtt brett antagande av LEI-certifikat kan spara den globala banksektorn 2-4 miljarder USDLegal Entity Identifier för statliga enheterEuropean Market Infrastructure Regulation (EMIR) och Legal Entity Identifiers (LEI)FCA kommer att ha en pragmatisk strategi för deras rapportering om Brexit-dagenAntagande av LEI för betalningsmeddelanden av betalningsmarknadspraxisgruppen (PMPG)RegTech London – Sammanfattning av EvenemangetVad är LEI-search?Hur man får en Legal Entity Identifier-kod i Sverige?LEI Register och RapidLEI tillkännager officiellt partnerskap

Legal Entity Identifier för statliga enheter

LEI ROC har förklarat vid Gleis Forum den 22: a maj 2019, att statliga enheter är berättigade till LEI-certifikat eftersom de är juridiska personer enligt ISO 17442, på samma villkor som andra enheter.

I.e. “om de kunde ingå oberoende i lagliga kontrakt, oavsett om de är inkorporerade eller bildade på något annat sätt”.

De fann också att enheter som inte kan konstitueras som ministerier, byråer och republiker är berättigade till ett LEI-certifikat. Det klargjordes att dessa enheter skulle ingå i ett moderföretag när de ansöker om sitt LEI-certifikat där denna information tidigare inte angavs.

Av denna anledning är LEI ROC ute efter att skapa en ny post som kallas ”offentliga statliga enheter” som kan skapas separat och hjälpa till att klargöra, om det inte finns något moderföretag, åtminstone vilken bransch dessa enheter tillhör.

Detta visar på en ändring i insamlingen av enhetsdata. LEI ROC vill veta mer om statliga enheter och mer exakt återspegla hierarkin hos dessa enheter. LEI ROC har därför publicerat ett offentligt samråd om att lägga till ”offentliga enheter” som en klassificeringspost under ansökningsprocessen för juridiska personer.

Här är en sammanfattning av detta samrådsdokument.


Är statliga enheter som ministerier, byråer och republiker berättigade till ett LEI-certifikat även om de inte är inkorporerade eller inte har någon annan juridisk status?

LEI ROC har observerat att ISO 17442-definition av juridiska enheter täcker statliga enheter och kriterierna för behörighet för ett LEI-certifikat precis som alla andra typer av juridiska enheter.

Enligt ISO 17442: juridiska personer:

“Inkluderar, men är inte begränsade till, unika parter som är juridiskt eller ekonomiskt ansvariga för genomförandet av finansiella transaktioner eller som har den lagliga rätten i deras jurisdiktion att självständigt ingå juridiska kontrakt, oavsett om de är inkorporerade eller bildade på något annat sätt .”

LEI ROC är nöjda med detta uttalande eftersom denna definition inkluderar statliga enheter som inte är konstituerade eller har en juridisk status så länge de ingår juridiska kontrakt enligt sina jurisdiktionslagar så som utfärdanden, köp eller försäljning av finansiella tillgångar.

För att undvika duplicering och datafel i systemet föreslår LEI ROC att använda de identifierare som definieras i LEI Common Data File-format V2.1 .


Hur man räknar ut relationsdata inom den offentliga sektorn

Enligt LEI-ansökningsförfaranden idag är definitionen av ett moderbolag (antingen direkt eller slutlig) för närvarande baserad på redovisningskonsolidering.

Enligt LEI ROC rapport den 10: e mars 2016 :

“Enheter som har eller förvärvar ett LEI-certifikat skulle rapportera sin ultimata redovisande konsoliderande moderbolag”, definierad som den högsta juridiska enheten som utarbetar koncernredovisning, samt deras ”direkta konsoliderande moderbolag.” I båda fallen skulle identifieringen av moderbolaget baseras på redovisningsdefinition av konsolidering som gäller för moderbolaget.”

Denna definition kanske inte passar statliga enheter eftersom dessa förhållanden vanligtvis inte konsolideras i finansiella rapporter.

De nuvarande standarderna i Global Legal Identity System (GLEIS) anger att en juridisk person kan välja bort insamling av moderbolagsinformation om det inte finns något moderbolag enligt definitionen. Detta kan omfatta juridiska personer som har en fysisk person registrerad som moderbolag och inte upprättar finansiella rapporter eller om det inte finns någon känd person som kontrollerar företaget, till exempel ett diversifierat aktieinnehav. Detta innebär att myndigheterna enligt den nuvarande definitionen kan välja bort moderbolagsrapportering, något som förväntas hända i de flesta fall.

Detta är en svår position att definiera. I företag är det direkta moderföretaget i allmänhet företaget med aktieägarkontrollen. Det finns vissa organisationer som är delvis eller helt statligt ägda och därför finns det en liknande relation. Å andra sidan verkar många statliga enheter existera mer som dolda enheter antingen på lokal eller nationell nivå och agera oberoende av nivåerna ovan och under den, både ekonomiskt och med ansvar inom den offentliga sektorn.


Skapa en ny artikel för att identifiera offentliga myndigheter

LEI ROC erkänner att en statlig enhet agerar något annorlunda jämfört med en vanlig juridisk person. Ett exempel är att en statlig enhet kan existera i skuld och efter att ha gått i konkurs. Just nu finns det inget sätt under GLEIS att differentiera en statlig enhet från andra juridiska personer.

Detta är anledningen till att LEI ROC föreslår skapandet av en ny punkt, “offentliga myndigheter”, för genomförande av myndigheter i ansökningsprocessen för deras LEI. LEI ROC tar sin definition av ”statlig enhet” från System of National Accounts 2008 (SNA) .

Institutionella enheter

SNA 2008 punkt 4.2

“En institutionell enhet är en ekonomisk enhet som i sin egen rätt kan äga tillgångar, ålägga skulder och bedriva ekonomisk verksamhet och i transaktioner med andra enheter.”

Institutionella enheter grupperas tillsammans för att bilda institutionella sektorer utifrån deras funktioner och mål. De fem sektorerna är:

  1. Icke-finansiella företag
  2. Finansiella företag
  3. Allmän regering
  4. Hushåll
  5. Idéella institutioner som betjänar hushåll

Allmän regering

SNA 2008 punkt 2.17 c

“Består av institutionella enheter som, förutom att fullgöra sitt politiska ansvar och sin roll som ekonomisk reglering, producerar tjänster (och eventuellt varor) för individuell eller kollektiv konsumtion huvudsakligen på en icke-marknadsbasis och omfördelar inkomst och förmögenhet.”

Offentliga delsektorer

Senare beskriver SNA punkt 4.127 två underavsnitt av den offentliga regeringen.

  1. a) Alla enheter för centrala, statliga eller lokala myndigheter (som beskrivs nedan);
  2. b) Alla icke-marknadsfria NPI: er som kontrolleras av statliga enheter.

“Sektorn inkluderar också socialförsäkringsfonder, antingen som separata institutionella enheter eller som en del av någon eller alla centrala, statliga eller lokala myndigheter. Sektorn inkluderar inte offentliga företag, inte ens när allt sådant företags eget kapital ägs av statliga enheter. Det inkluderar inte heller kvasiföretag som ägs och kontrolleras av statliga enheter. Emellertid förblir icke-företag som ägs av statliga enheter som inte är kvasiföretag integrerade delar av dessa enheter och måste därför ingå i den offentliga sektorn.”

Centralregeringen

SNA 2008 punkt 4.134

“Den centrala myndighetens undersektor består av den institutionella enheten eller enheterna som utgör staten samt de icke-marknadsinvesteringsorgan som kontrolleras av staten.”

Statliga regeringsundersektorer

SNA 2008 punkt 4.140

“Den statliga regeringsundersektorn består av statliga regeringar som är separata institutionella enheter plus de icke-marknadsinvesteringsorgan som kontrolleras av statliga regeringar.”

Lokalstyrelsens delsektor

SNA 2008 punkt 4.145

“Den lokala myndighetens undersektorer består av lokala myndigheter som är separata institutionella enheter plus de icke-marknadsinvesterade NPI som kontrolleras av lokala myndigheter. I princip är kommunala enheter institutionella enheter vars skattemässiga, lagstiftande och verkställande myndighet sträcker sig över de minsta geografiska områden som utmärks av administrativa och politiska syften. Omfattningen av deras myndighetsutövning är i allmänhet mycket mindre än för centralregeringen eller statliga regeringar, och de kan, eller kanske inte, ha rätt att ta ut skatter på institutionella enheter bosatta i sina områden. De är ofta starkt beroende av bidrag eller överföringar från högre regeringsnivåer, och de kan också till viss del fungera som agenter för centrala eller regionala regeringar. För att behandlas som institutionella enheter måste de dock ha rätt till egna tillgångar, samla in pengar och ådra sig skulder genom att låna för egen räkning; På samma sätt måste de ha en viss bedömning av hur sådana medel används. De borde också kunna utse sina egna befattningar, oberoende av extern administrativ kontroll. Det faktum att de också kan agera som agenter för centrala eller statliga regeringar i viss utsträckning hindrar inte dem från att behandlas som separata institutionella enheter under förutsättning att de också kan samla in och spendera vissa medel på eget initiativ och under eget ansvar.”

System för social trygghet

SNA 2008 punkt 4.124

“Socialförsäkringssystem är system som täcker samhället som helhet eller stora delar av samhället och som införs och kontrolleras av statliga enheter. Planen täcker ett brett utbud av program, som ger förmåner kontant eller in natura för ålderdom, invaliditet eller dödsfall, överlevande, sjukdom och moderskap, arbetsskada, arbetslöshet, familjebidrag, hälsovård etc. Det finns inte nödvändigtvis en direkt länk mellan det bidrag som betalas av en individ och de förmåner han eller hon kan få.”

Frågorna kring dessa definitioner och i själva verket att försöka definiera statliga enheter handlar mest om hur olika länder organiserar sin regering. Vissa länder har flera ministerier, var och en som en institutionell enhet medan andra länder har separata enheter som definieras vara under ett övergripande ministerium. Det finns också några fall där de lokala enheterna och ministerierna inte har någon juridisk personlighet men representerar staten när de ingår avtal. Det är också viktigt att definiera när ett offentligt företag inte ägs av regeringen.

GLEIS bör förbinda sig att identifiera juridiska personer baserade på ISO 17442-definitionen för vilken en schematisk struktur kan representeras i följande figur från LEI ROC-konsultationsdokumentet.


Betydelsen av LEI för statliga enheter

Att föra in statliga enheter inom ramen för Identifiering av juridisk enhet är ett viktigt steg för framtiden. Att kämpa för öppenhet och en öppen ram är lika viktigt i den offentliga sektorn som i den privata sektorn, och om vi reflekterar över var en stor del av allt aktuellt bedrägeri begås vet vi att regeringar tenderar att vara ett mål. Den brittiska offentliga sektorn ensam tappar 20,6 miljarder pund per år på bedrägerier .

Om du är intresserad av juridisk personidentifiering för din statliga enhet, kontakta oss idag .