European Market Infrastructure Regulation (EMIR) och Legal Entity Identifiers (LEI)

Emir-förordningen har fått mandat för EUs transaktionsregister, från början av november 1:a 2017, med uppdrag att neka handelsrapporter för marknadsaktörer utan LEI-certifikat, oavsett om rapporterna avser marknadsaktörer inom eller utanför EU.

LEI-certifikat är obligatoriska för identifiering av båda parter som är involverade i derivatkontrakt, oavsett om de är finansiella eller icke-finansiella. Informationen bör inkludera parterna som kommer ingår i avtalet, betalningsmottagaren, bokningsföretaget och clearingmedlemmen och betalningsmottagare.

Artikel 3 i EMIR-förordningen nr 1247/2012 med titeln ”Identifiering av motparter och andra enheter” fastställer att :

 1. En rapport ska använda LEI för att identifiera
  1. En förmånstagare som är en juridisk person
  2. En mäklare
  3. En CCP
  4. En clearingmedlem
  5. En motpart som är en juridisk person
  6. En överlämnande enhet.

För kunder och individer som inte har en BIC eller LEI antog ESMA inledningsvis åsikten att ett klient-ID, kontonummer eller medlems-ID skulle vara tillräckligt men det har ändrats sedan publiceringen av ett samrådsdokument av ESMA. På sidan 9 anges i punkt 29:

”För att undvika missbruk av IEI, BIC eller klientnummer, bedömde ESMA nödvändigheten av att tillåta alla dessa kodtyper i alla relevanta fält. Enligt bedömningen kunde en privatperson i vissa fall inte identifieras i ett visst fält och därför föreslås att man tar bort möjligheten att använda klient-ID i det fältet. Eftersom LEI-certifikat, som uppfyller ROC-principerna och ISO 17442-standarden redan finns, finns det inget behov att tillhandahålla möjligheten att använda mindre robusta identifierare som BIC eller Interim Entity Identifier längre och därför föreslås det att dessa raderas.”

Det är nu ESMA:s uppfattning att endast individer ska ha möjlighet att använda ett klient-ID eller kontonummer som identifierare, men alla juridiska enheter bör använda ett LEI-certifikat. Det bör noteras att individer som agerar i en affärsförmåga har förmågan att utfärda ett LEI-certifikat enligt LEI ROC.

Det förstås också att LEI måste lägga till en förmåga att identifiera filialer under samma juridiska enhet. Till exempel bankkontor som faller under en juridisk enhet men kan kräva separat identifiering för gränsöverskridande upplösningssystem. LEI ROC har hänvisat till dessa som ”internationella filialer” och har gjort några rekommendationer om villkoren för att en internationell filial skulle kunna få ett LEI-certifikat .

För mer information om rapporteringsskyldigheter enligt EMIR, besök denna sida.

Klicka här för att köpa ett LEI-certifikat för din organisation .