Ny

När ska man sälja fonder: En omfattande guide för att fatta välgrundade säljbeslutInvestera i obligationer: En strategisk tillgång för stabil avkastningInvestera 100 000: Maximera avkastningen och bygg en stark ekonomisk framtidBästa investmentbolag 2023: En guide till de bästa aktörerna på marknadenInvestera 10 miljoner: Maximera din avkastning med smarta investeringar InledningHitta investerare: En guide för att framgångsrikt söka kapital och investerare till din affärsidéInvestera i litium: En omfattande guideInvestera i vatten: En omfattande guidePlacera pengar säkert 2023Investera i konst – En guide till konstinvesteringar och konstnärskapInvestera i valuta – En guide till valutahandelRåvarufonder – En omfattande guide till råvarufonder 2023Solceller: En bluff eller en hållbar investering?Vad är alternativa investeringar?Investera i klockor: En lönsam investeringsmöjlighetAmortera eller spara 2023Vilka aktier ska man köpa nu?Investera i uran: Framtida potential och möjligheter för din portföljInvestera i onoterade bolag: En guide till framgångsrik diversifieringInvestera i olja: En guide till att investera i olja år 2023Investera i silver: En guide till framgångsrika investeringar och diversifiering av portföljenAtt investera i startups: Allt du bör veta innan du kommer igång!Börja med aktier: En introduktion till att investera i aktiemarknadenInvestera i vindkraft: En hållbar och lönsam investeringsmöjlighetInvestera i skog: En lönsam och hållbar investeringsstrategi i SverigeSpara pengar: Tips och strategier för att bygga upp din ekonomiska framtidInvestera i Bitcoin: Fördelar, nackdelar och risker att övervägaInvestera i solceller: Fördelar, nackdelar och vad du behöver vetaInvestera i kryptovaluta: Att komma Igång med digitala valutorBästa sättet att investera 1 miljon: En guide till smarta och säkra investeringaInvestera i vin: En guide för vinintresseradeInvestera i fonder 2023: En praktisk nybörjarguide för stark portföljInvestera Pengar: Tips och råd för att sätta dina pengar i arbeteInvestera i aktier: En guide till att göra smarta investeringar på aktiemarknadenInvestera i fastigheter: En guide till framgångAktier för nybörjare: Hur man kommer igångInvestering av företagets pengar: Maximering av avkastning och hantering av riskerAtt investera i guld: Fördelar, risker och strategierHur man börjar med aktier: De 5 bästa tipsenAnti Money Laundering (AML) i bank: Allt du behöver vetaAffärstransparens: Hur man skapar en miljö av förtroendeFöretagsstrukturer: Allt du behöver vetaKYC i bank: Varför det är viktigt och hur man följerVad är ett moderbolag och hur fungerar det?Hur lång tid tar det att få en LEI?ISO 17442 – Standard för LEI-kodstruktur ESRB diskuterar framtiden för LEIGlobal Business Identifier (GBI) – Initiativet för omvandling av handelNordLEI vs LEI RegisterVad är LEI-överföring?Vem behöver ett LEI-nummer?Hur mycket kostar ett LEI-nummer?Ny partner för leikod i SverigeLegal Entity Identifier för kryptovalutorLegal Entity Identifiers för användning inom KYCPrognoser för digital identitet 2020Framtiden för cybersecurity – DeloitteHur man öppnar ett företagskonto i StorbritannienLegal Entity Identifier digitala certifikatEtt brett antagande av LEI-certifikat kan spara den globala banksektorn 2-4 miljarder USDLegal Entity Identifier för statliga enheterEuropean Market Infrastructure Regulation (EMIR) och Legal Entity Identifiers (LEI)FCA kommer att ha en pragmatisk strategi för deras rapportering om Brexit-dagenAntagande av LEI för betalningsmeddelanden av betalningsmarknadspraxisgruppen (PMPG)RegTech London – Sammanfattning av EvenemangetVad är LEI-search?Hur man får en Legal Entity Identifier-kod i Sverige?LEI Register och RapidLEI tillkännager officiellt partnerskap

Investera i uran: Framtida potential och möjligheter för din portfölj

Investeringar i uran är ett ganska omdiskuterat ämne. Den radioaktiva tungmetallen används bland annat för att driva kärnkraftverk, något som anses vara ett nödvändigt ont för att kunna möta den ökade efterfrågan på energi.

Även om de europeiska länderna fokuserat starkt på att avveckla sina kärnkraftverk, är de asiatiska länderna betydligt mer positivt inställda till det hela. Faktum är att man bygger ut sina kärnkraftverk med full råge, något som b.la resulterat i de högsta uranpriserna sedan 2014!

För att bredda din förståelse gällande de element vilka du behöver ha i åtanke när du investerar i uran, samtidigt som du undviker de vanligaste fallgroparna, kommer vi i denna guide att förse dig med en stabil grund att förhålla dig till.

Betydelsen av uran som en energikälla och dess roll inom kärnkraftsindustrin

Uran nyttjas som bränsle när det kommer till att värma upp vatten som i sin tur tillförts via ett kärnkraftverk. En intressant anekdot är att själva processen gällande produktionen av el skiljer sig ej nämnvärt med den som återspeglas via ett kol- eller biokraftverk.

Med andra ord är det endast valet av bränsle som egentligen skiljer kärnkraftverken åt. Användning av uran har dock varit kraftigt omdebatterad som energikälla inom kärnkraftsindustrin.

Det hela har resulterat i att allt fler röster höjts för att ersätta uranet med ett säkrare alternativ, något som i sin tur resulterat i att forskarna presenterat förslag på att ersätta uranet med Torium.

Kan man köpa uran i Sverige?

Inom rikets gränser får inga finansiella institut förvara uran som en underliggande tillgång! Det hela är självförklarande eftersom uran är ett radioaktivt ämne som även tenderar att vara högkänsligt för den omkringliggande miljön.

Det hela innebär att i rollen som investerare är det varken möjligt att spekulera i uran via så kallade fysiska certifikat eller ETF:er (eng. Exchange Traded Funds) vilka ska tilläggas erbjuder möjligheten att spekulera mot det rådande uranpriset.

Som en svensk investerare är det bästa sättet att investera i uran att fokusera på att placera kapital via bolag vilka verkar inom gruvindustrin. Några av de största gruvbolagen vilka ägnar sig åt både utvinning och produktion av det radioaktiva ämnet återspeglas av b.la. följande:

Gruvbolag Land Börs
Ur-Energy USA Avanza & IG
Uranium Energy USA Avanza, Nordnet & IG
Peninsula Energy USA IG
Paladin Energy Australien IG
Mkango Resources  Kanada Avanza, Nordnet & IG
Energy Fuels USA Avanza, Nordnet & IG
Denison Mines Kanada Avanza, Nordnet och IG 
Cameco USA Avanza, Nordnet & IG
Aura Energy Australien IG

Möjligheter och begränsningar för att köpa uran i Sverige

Precis som vi nämnde i föregående kapitel är det ej möjligt för varken privatpersoner eller finansiella institut att köpa uran i Sverige. Det hela innebär att i rollen som investerare kan man endast välja att spekulera i värdet genom att bland annat investera i gruvbolag som ägnar sig åt utvinning och produktion av uran (se ovan).

Lagstiftning och regleringar kring inköp och hantering av uran

Sverige verkar idag i Euratom, något som mer konkret innebär att de svenska kärnkraftverk köper in sin uran via ESA. Däremot har de svenska reaktorerna rent historiskt använt sig av bränsle som ursprungligen härleds till ESA. 

Om du har ett intresse av att få reda på mer om härkomsten för den uran som importeras till riket har du möjligheten att använda dig av Statistiska Centralbyråns (SCB) offentliga databas. För att söka efter uran behöver du uppge SITC-koden “71877”.

Vänligen uppmärksamma det faktum att den uran som för närvarande förädlas via Westinghouse (Västerås) men används av svenska kärnkraftverk återspeglas ej via den Statistiska centralbyråns databas.

Hur mycket kostar uran?

Uran, som för närvarande återspeglas av en pris på 850 kr/kg har efter mer än 8 år av värdetapp börjat se ljuset i tunneln. Den främsta anledningen härleds till att nedskärningar gällande produktionen av uran kommit att gynna prisnivåerna.

Samtidigt behöver man ha i åtanke att det existerar en betydande andel reservkapacitet som står redo att tillföras marknaden – något som i sin tur skulle kunna komma att sätta käpp i hjulet när det kommer till potentialen till prisökningar.

Föregående tar dock i beräkningen att gruvorna accelererar utvinningen av uran betydligt snabbare än tidigare. Det är även intressant att ryktet avseende kärnenergi kommit att förbättras avsevärt på senare år.

Trots det står kärnkraften för cirka 10% av all elproduktion som produceras globalt. Även om Kina och Indien (som tidigare nämnts) bygger sina kärnkraftsanläggningar i snabb takt har länder i form av bl.a. Frankrike valde att istället trappa ned antalet anläggningar.

I rollen som investerare behöver man ta alla aspekter i beräkning innan man väljer att placera kapital i uran. När det kommer till kritan återspeglas alla investeringar av en risk – något som även inkluderar det radioaktiva ämnet!

Faktorer som påverkar uranpriset och dess volatilitet

På en konkret nivå påverkas priset för uran främst av utbudet kontra efterfrågan. Ju högre utbud och mindre efterfrågan, desto lägre pris – och vice versa. Den volatila aspekten kan härledas till krig, naturkatastrofer, kärnkraftsolyckor etc.

Hur investerar man i kärnkraft?

Under vintermånaderna har de svenska hushållen fått bekänna färg genom att exponeras för ganska höga energipriser. Det hela har medfört att en familj som för närvarande bor i en villa fått öronmärka en ansenlig del av månadsinkomsten till att täcka el- och värmeräkningen.

Nu när våren blommar för fullt, samtidigt som sommaren sakta men säkert närmar sig, är det lätt att glömma bort den gångna vintern. Men precis som tidigare kommer vintern att knacka på dörren när man minst anar det!

Det är vida känt att vintermånaderna återspeglas av kontinuerliga och ihållande minusgrader, något som medför ett högre behov av energi. Som en biprodukt av det hela exponeras den svenska energiproduktionen av en ganska hög påfrestning. 

Samtidigt har det politiska trycket på att fråga sig från användning av olja och gas medfört att trycket kommer stiga ytterligare på den inhemska energiproduktionen under de kommande vintermånaderna!

Som ett naturligt resultat av det hela har alternativet till att uppföra fler kärnkraftverk letat sig in på agendan under senare tid. Det faktum att ny teknik möjliggör en renare och koldioxidsnåla energiproduktion via kärnkraft har knappast gått obemärkt förbi.

Hur ska man tänka som investerare?

I rollen som investerare är du förmodligen nyfiken på hur du även kan exponeras mot den omdiskuterade kärnkraften. För den svenska industrin som upplever ett högt behov av att leverera energi till förhållandevis rimliga prisnivåer kan valet av kärnkraft vara en ideal lösning.

Som investerare kommer man dock att inte kunna vara med på tåget i form av medfinansiär, åtminstone ej som privatperson. Istället kommer du att behöva exponeras för kärnkraftverk via de bolag som på ett eller annat sätt verkar inom det hela.

För att hjälpa dig på traven har vi nedan valt ut flera intressanta bolag vilka återspeglas inom branschen för kärnkraft. Självklart bör du ha en regel om att vi att läsa på om varje enskilt bolag samt hur dessa exponerar dig mot marknaden för kärnkraft.

Bolag Land Typ av värdepapper Kursutveckling sedan årsskiftet
BWX Technologies USA Aktie 6%
Cameco Corp Kanada Aktie -3%
Centrus Energy A USA Aktie -47%
Constellation Energy Corporation USA ETF 31%
Global X Uranium UCITS ETF Tyskland ETF -25%
NexGen Energy Ltd Kanada Aktie -16%
Nuscale Power Corporation USA Aktie 5%
Sprott Global Uranium Miners Tyskland ETF -17%

 

Studsvik AB Sverige Aktie -3%
Uranium Energy Corp. USA Aktie -3%

Aktieinvesteringar, ETF:er och uran fonder

Som investerare behöver du alltid fokusera på att diversifiera dina investeringar. Just därför bör du rikta in dig på att överväga att köpa aktier vilka fokuserar på att investera i ETF:er vilka exponeras mot uran marknaden.

Ett av dessa återspeglas av Yellow Cake som idag erbjuder möjligheten till att exponeras direkt mot avistapriset på uran utan att exponeras för utvinnings-, utvecklings-, prospekterings- eller bearbetningsrisk.

Bolagets absolut främsta underliggande tillgång utgörs av uran som förvärvas via avistamarknaden, där framför allt Kazatomprom dominerar. Det hela innebär att aktiepriset tenderar att påverkas markant av de rörelser som äger rum hos avistamarknaden.

Investera i uran hos Avanza

Avanza positionerar sig idag som en av Sveriges största nätmäklare när det kommer till handeln med aktier och fonder. När det kommer till uran erbjuder Avanza ett skralt utbud, åtminstone när det vankas svenska bolag.

Förutom möjligheten att exponeras mot uran via svenska bolag vilka idag äger gruvor är det hela egentligen vad som erbjuds – i varje fall när det kommer till investeringar i renodlade svenska bolag.

Tyvärr behöver du flytta ramarna och fokusera på utländska bolag om du önskar att exponeras mot uran marknaden. De största bolagen återfinns inom Kanada och USA, där flertalet av dessa återfinns listade via börsen.

Det ska även nämnas att Avanza kommit att profilera sig som en aktör där fokus ligger på att erbjuda möjligheten till att investera i uranaktier via utländska bolag, något som b.la. Innebär ett brett utbud av valmöjligheter.

Potentiella risker och utmaningar

När det kommer till investeringar i uran återspeglas det hela av en rad risker och utmaningar. För att bredda din förståelse kring ämnet i fråga kommer vi härnäst att redogöra för några av de mest intressanta aspekterna för närvarande.

Risker med investeringar i uran

En av de främsta riskerna gällande investeringar i uran återspeglas av det faktum att produktion oftast är koncentrerad till ett specifikt land. Samtidigt har en rad länder valt att stänga ned sina kärnkraftverk, något som kommer begränsa efterfrågan.

Samtidigt kan olyckor som härleds till framför allt kärnkraftverk komma att påverka den allmänna opinionen, men även det faktum att risken för handelskrig kan komma att uppenbara sig för varje given tidpunkt.

Möjligheter med investeringar i uran

En av de främsta möjligheter när det kommer till uran är utbyggnaden av nya kärnkraftverk runt om i världen. Mer specifikt ligger fokus på framför allt Asien där gamla kolkraftverk bidrar till ofantliga mängden utsläpp med miljökatastrofer som en påtaglig biprodukt.

Samtidigt ökar jordens befolkning, något som i sin tur kräver högre tillförsel av energi. Sist men inte minst bedömer experterna att alternativa energikällor saknar för närvarande kapacitet till att täcka upp för energibehovet.

Framtiden för uraninvesteringar och kärnkraft

När det kommer till utsikterna kring priset för uran är en betydande andel av investerare positivt inställda till att placera kapital i uran. Faktum är att en rad länder förlitar sig på just kärnkraft som den primära källan när det kommer till energiförsörjningen.

Samtidigt medför anläggningarnas långa drifttid att verksamheten kommer fortgå inom en förhållandevis överskådlig framtid, där flera länder uttryckt sig positivt om att bygga nya kärnkraftverk.

Förändringar i efterfrågan och möjliga investeringsmöjligheter

Efterfrågan beräknas även öka inom flera stora ekonomier, något som inkluderar b.la Kina, Ryssland och Indien. Ytterligare nedskärningar hos de största globala producenterna har kommit att leda till ett dramatiskt minskat utbud.

Sammanfattning

När det kommer till uran har sällan en investeringsform varit så kritiserad. I och med att ämnet används som bränsle för kärnkraftverket, samtidigt som den utgör en stor potentiell fara för den allmänna hälsan, är det knappast förvånande att den allmänna opinionen är i regel negativ.

Som investerare är det även betydligt svårare att exponeras direkt mot uran. I likhet med exempelvis ädelmetaller så som silver eller guld är det praktiskt taget omöjligt för privatpersoner att ha uran i sitt ägo – åtminstone ej utan att bryta mot lagen!

För att spekulera i priset på uran behöver man istället investera i bland annat gruvbolag som ägnar sig åt utvinning och produktion av uran. I ärlighetens namn kommer till investeringsformen sällan intressera gemene man.

Dock kan det hela lämpar sig som en adekvat form av diversifieringar, framför allt när det kommer till att sänka risken på din investeringsportfölj.