Ny

När ska man sälja fonder: En omfattande guide för att fatta välgrundade säljbeslutInvestera i obligationer: En strategisk tillgång för stabil avkastningInvestera 100 000: Maximera avkastningen och bygg en stark ekonomisk framtidBästa investmentbolag 2023: En guide till de bästa aktörerna på marknadenInvestera 10 miljoner: Maximera din avkastning med smarta investeringar InledningHitta investerare: En guide för att framgångsrikt söka kapital och investerare till din affärsidéInvestera i litium: En omfattande guideInvestera i vatten: En omfattande guidePlacera pengar säkert 2023Investera i konst – En guide till konstinvesteringar och konstnärskapInvestera i valuta – En guide till valutahandelRåvarufonder – En omfattande guide till råvarufonder 2023Solceller: En bluff eller en hållbar investering?Vad är alternativa investeringar?Investera i klockor: En lönsam investeringsmöjlighetAmortera eller spara 2023Vilka aktier ska man köpa nu?Investera i uran: Framtida potential och möjligheter för din portföljInvestera i onoterade bolag: En guide till framgångsrik diversifieringInvestera i olja: En guide till att investera i olja år 2023Investera i silver: En guide till framgångsrika investeringar och diversifiering av portföljenAtt investera i startups: Allt du bör veta innan du kommer igång!Börja med aktier: En introduktion till att investera i aktiemarknadenInvestera i vindkraft: En hållbar och lönsam investeringsmöjlighetInvestera i skog: En lönsam och hållbar investeringsstrategi i SverigeSpara pengar: Tips och strategier för att bygga upp din ekonomiska framtidInvestera i Bitcoin: Fördelar, nackdelar och risker att övervägaInvestera i solceller: Fördelar, nackdelar och vad du behöver vetaInvestera i kryptovaluta: Att komma Igång med digitala valutorBästa sättet att investera 1 miljon: En guide till smarta och säkra investeringaInvestera i vin: En guide för vinintresseradeInvestera i fonder 2023: En praktisk nybörjarguide för stark portföljInvestera Pengar: Tips och råd för att sätta dina pengar i arbeteInvestera i aktier: En guide till att göra smarta investeringar på aktiemarknadenInvestera i fastigheter: En guide till framgångAktier för nybörjare: Hur man kommer igångInvestering av företagets pengar: Maximering av avkastning och hantering av riskerAtt investera i guld: Fördelar, risker och strategierHur man börjar med aktier: De 5 bästa tipsenAnti Money Laundering (AML) i bank: Allt du behöver vetaAffärstransparens: Hur man skapar en miljö av förtroendeFöretagsstrukturer: Allt du behöver vetaKYC i bank: Varför det är viktigt och hur man följerVad är ett moderbolag och hur fungerar det?Hur lång tid tar det att få en LEI?ISO 17442 – Standard för LEI-kodstruktur ESRB diskuterar framtiden för LEIGlobal Business Identifier (GBI) – Initiativet för omvandling av handelNordLEI vs LEI RegisterVad är LEI-överföring?Vem behöver ett LEI-nummer?Hur mycket kostar ett LEI-nummer?Ny partner för leikod i SverigeLegal Entity Identifier för kryptovalutorLegal Entity Identifiers för användning inom KYCPrognoser för digital identitet 2020Framtiden för cybersecurity – DeloitteHur man öppnar ett företagskonto i StorbritannienLegal Entity Identifier digitala certifikatEtt brett antagande av LEI-certifikat kan spara den globala banksektorn 2-4 miljarder USDLegal Entity Identifier för statliga enheterEuropean Market Infrastructure Regulation (EMIR) och Legal Entity Identifiers (LEI)FCA kommer att ha en pragmatisk strategi för deras rapportering om Brexit-dagenAntagande av LEI för betalningsmeddelanden av betalningsmarknadspraxisgruppen (PMPG)RegTech London – Sammanfattning av EvenemangetVad är LEI-search?Hur man får en Legal Entity Identifier-kod i Sverige?LEI Register och RapidLEI tillkännager officiellt partnerskap

KYC i bank: Varför det är viktigt och hur man följer

KYC, eller Know Your Customer, ibland är Know Your Client en kritisk process i bankbranschen. KYC: s syfte är att säkerställa att banker gör affärer med legitima kunder och att de följer KYC-bankbestämmelserna.  Vikten av KYC kan inte överskattas – det hjälper till att skydda både kunden och banken från bedrägerier och andra olagliga aktiviteter. I den här artikeln kommer vi att diskutera varför KYC är så viktigt och hur du kan följa KYC-bankreglerna.


Varför är KYC viktigt?

KYC är den viktigaste delen av att upprätthålla ett hälsosamt finansiellt system. KYC:s riktlinjer hjälper till att förhindra att banker används av brottslingar för penningtvätt men gör det också möjligt för dem att bättre betjäna sina kunder och hantera risker klokt.

KYC innebär att identifiera och verifiera kundens identitet genom oberoende och tillförlitliga källor till dokument, data eller information.

För enskilda kunder kommer banken att få kundens identitetsinformation, adress och ett nytt fotografi. Liknande information måste också lämnas för samägare och fullmaktshavare.

När det gäller icke-enskilda kunder – banker kommer att få identifieringsuppgifter för att verifiera enhetens rättsliga status, driftsadress, auktoriserade undertecknare och verkliga ägare.

Banker kan vägra att öppna ett konto eller stoppa en affärsrelation om kunden inte uppfyller minimikraven för KYC. 


Hur fungerar KYC inom bank?

Just nu kan KYC-processen delas upp i tre steg. Först samlar bankerna in kundinformation. Detta inkluderar information som kundens namn, adress och födelsedatum.

För det andra verifierar bankerna denna information. Detta görs vanligtvis genom att jämföra informationen med offentliga register.

Slutligen uppdaterar bankerna sin kundinformation regelbundet för att säkerställa att den är korrekt och uppdaterad.

Vid underlåtenhet att följa detta kan tunga påföljder tillämpas.


Vilken information behöver bankerna för KYC?

Bankerna behöver samla in olika uppgifter för olika typer av konton.  Som nämnts tidigare måste bankerna för de flesta enskilda konton samla in kundens namn, adress och födelsedatum. För icke-individuella konton eller företagskonton måste bankerna också samla in företagets skatteidentifikationsnummer, enhetens status och identifiera de verkliga huvudmännen.  


Typer av KYC i banksektorn

Det finns olika typer av KYC i banksektorn som bankerna måste följa.

Den obligatoriska KYC-informationen för att öppna ett bankkonto inkluderar följande: 

– Bevis på adress

– Bevis på identitet

– Bevis på födelsedatum

– Medborgarskap eller uppehållstillstånd

– Skatteidentifikationsnummer (TIN) eller personnummer (SSN)

Banker kan också kräva ytterligare KYC-information beroende på typ av konto eller transaktion. Till exempel kan banker kräva att kunder tillhandahåller bevis på inkomst eller anställning när de öppnar ett nytt konto eller ansöker om ett lån.


Hur ofta behöver banker uppdatera KYC-information?

Bankerna är skyldiga att regelbundet uppdatera sin KYC-information. Detta görs vanligtvis en gång om året eller när det sker ändringar i kundens information. Det är därför som personen på andra sidan ofta bekräftar din nuvarande adress och kontaktinformation när du besöker en bank eller kontaktar en via en telefonlinje. 

För att följa KYC-reglerna, se till att hålla dina relevanta uppgifter uppdaterade. 


Vilka är fördelarna med KYC?

Det finns många fördelar med KYC för både banker och kunder. Genom att följa KYC-reglerna kan bankerna visa att de är engagerade i att skydda sina kunder.  Detta kan bidra till att bygga förtroende mellan banken och dess kunder. KYC bidrar till att förhindra bedrägerier, penningtvätt samt antisociala och olagliga aktiviteter. 

Detta bidrar till att bjuda in stabilitet och investeringar till landet genom att göra budgetramen mindre riskabel och tillförlitlig.  Minimerad osäkerhet gör det möjligt för institutioner att låna ut mer till kunderna och därmed öka investeringarna och deras lokala ekonomis vinster. 

Ett antal länder och ekonomiska regioner övervakar finansiella organ eller tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt som övervakar finansiella transaktioner för att förhindra skatteundandragande, finansiering av terrorism och annan antisocial verksamhet.

Alla dessa byråer är en del av Global Financial Action Task Force (FATF) – som ser över globala finansiella transaktioner.


Vilka är utmaningarna med KYC?

Det finns också vissa utmaningar i samband med KYC-efterlevnad. En utmaning är att det kan vara tidskrävande och dyrt för banker att samla in och verifiera kundinformation.

Dessutom kan KYC-kraven för banker skilja sig från land till land. Detta kan göra det svårt för banker med kunder i flera länder att följa alla olika KYC-regler.

Därför är det för närvarande ett mål för branschen att uppnå hållbar och effektiv efterlevnad. Det är här den ständigt utvecklande tekniken kommer på tal.  


KYC och LEI 

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) genomförde forskning med en specialiserad forskningsbyrå, Loudhouse, för att identifiera de viktigaste utmaningarna med identifiering av juridiska personer inom finansiella tjänster. 

 GLEIF-rapporten beskriver hur man ersätter osammanhängande information med ett globalt accepterat tillvägagångssätt – baserat på ett brett antagande av Legal Entity Identifier (LEI) skulle ge enormt värde och förenkla affärstransaktioner.

GLEIF är världens första och enda globala ledare inom referensdata för juridiska personer. Vi tillhandahåller öppen, standardiserad högkvalitativ information som sparar företag tid och ger en enda åtkomstpunkt till varje jurisdiktion runt om i världen. 

Den potentiella effekten kommer att bli enorm: LEI erbjuder företag en enda strategi för att identifiera juridiska personer, vilket har potential att ta bort komplexiteten i affärstransaktioner. Detta görs via Global LEI Index, en online-källa som tillhandahåller öppna, standardiserade och högkvalitativa referensdata för juridiska personer. Inget annat globalt och öppet system för identifiering av enheter har förbundit sig till ett jämförbart system för regelbunden dataverifiering.

Genom att integrera LEI i andra enhetsverifieringsmetoder, inklusive lösningar baserade på digitala certifikat och blockchain-teknik, kan vem som helst enkelt ansluta alla poster som är associerade med en organisation och identifiera vem som äger vem.

LEI kommer att ge identitetssäkerhet i alla online-interaktioner, vilket gör det lättare för alla att delta i den globala digitala marknaden.


Vad är en LEI kod? 

Det globala LEI-systemet (GLEIS) utvecklades av G20 2011 som svar på den globala finanskrisen 2008, i syfte att undvika framtida globala chocker av denna allvarlighetsgrad.  LEI-koden är nu avgörande för juridiska personer som verkar inom dagens finansiella system.

Syftet med LEI-koden (en kombination av 20 bokstäver och siffror) är att möjliggöra identifiering av alla organisationer eller juridiska personer i en världsomspännande databas. 

Ett företags LEI kommer att vara offentligt och innehålla uppgifter om företagets registrerade och handelsnamn; företagstyp; registrerad adress registreringsnummer; moderbolagets information; information om dotterbolag. 

Efter att ha bildat G20-konceptet utsåg Financial Stability Board (FSB) en ny ideell organisation, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) för att bevaka den.  Stiftelsen utfärdar inte koderna själv, utan lämnar den snarare till ett nätverk av offentliga och privata företag som fungerar som lokala operativa enheter (LOUs). 

För att få en LEI-kod måste du dessutom nå en LEI-registreringsagent.

LEI Registers roll är att förse dig med verifierad information om LEI, autentisera data och hantera kommunikation mellan LOUs. Vi förstår värdet av din tid och har lagt ner ett stort arbete för att bli den snabbaste och säkraste globala leverantören av registreringstjänster.

REGISTRERA LEI NU