Ny

När ska man sälja fonder: En omfattande guide för att fatta välgrundade säljbeslutInvestera i obligationer: En strategisk tillgång för stabil avkastningInvestera 100 000: Maximera avkastningen och bygg en stark ekonomisk framtidBästa investmentbolag 2023: En guide till de bästa aktörerna på marknadenInvestera 10 miljoner: Maximera din avkastning med smarta investeringar InledningHitta investerare: En guide för att framgångsrikt söka kapital och investerare till din affärsidéInvestera i litium: En omfattande guideInvestera i vatten: En omfattande guidePlacera pengar säkert 2023Investera i konst – En guide till konstinvesteringar och konstnärskapInvestera i valuta – En guide till valutahandelRåvarufonder – En omfattande guide till råvarufonder 2023Solceller: En bluff eller en hållbar investering?Vad är alternativa investeringar?Investera i klockor: En lönsam investeringsmöjlighetAmortera eller spara 2023Vilka aktier ska man köpa nu?Investera i uran: Framtida potential och möjligheter för din portföljInvestera i onoterade bolag: En guide till framgångsrik diversifieringInvestera i olja: En guide till att investera i olja år 2023Investera i silver: En guide till framgångsrika investeringar och diversifiering av portföljenAtt investera i startups: Allt du bör veta innan du kommer igång!Börja med aktier: En introduktion till att investera i aktiemarknadenInvestera i vindkraft: En hållbar och lönsam investeringsmöjlighetInvestera i skog: En lönsam och hållbar investeringsstrategi i SverigeSpara pengar: Tips och strategier för att bygga upp din ekonomiska framtidInvestera i Bitcoin: Fördelar, nackdelar och risker att övervägaInvestera i solceller: Fördelar, nackdelar och vad du behöver vetaInvestera i kryptovaluta: Att komma Igång med digitala valutorBästa sättet att investera 1 miljon: En guide till smarta och säkra investeringaInvestera i vin: En guide för vinintresseradeInvestera i fonder 2023: En praktisk nybörjarguide för stark portföljInvestera Pengar: Tips och råd för att sätta dina pengar i arbeteInvestera i aktier: En guide till att göra smarta investeringar på aktiemarknadenInvestera i fastigheter: En guide till framgångAktier för nybörjare: Hur man kommer igångInvestering av företagets pengar: Maximering av avkastning och hantering av riskerAtt investera i guld: Fördelar, risker och strategierHur man börjar med aktier: De 5 bästa tipsenAnti Money Laundering (AML) i bank: Allt du behöver vetaAffärstransparens: Hur man skapar en miljö av förtroendeFöretagsstrukturer: Allt du behöver vetaKYC i bank: Varför det är viktigt och hur man följerVad är ett moderbolag och hur fungerar det?Hur lång tid tar det att få en LEI?ISO 17442 – Standard för LEI-kodstruktur ESRB diskuterar framtiden för LEIGlobal Business Identifier (GBI) – Initiativet för omvandling av handelNordLEI vs LEI RegisterVad är LEI-överföring?Vem behöver ett LEI-nummer?Hur mycket kostar ett LEI-nummer?Ny partner för leikod i SverigeLegal Entity Identifier för kryptovalutorLegal Entity Identifiers för användning inom KYCPrognoser för digital identitet 2020Framtiden för cybersecurity – DeloitteHur man öppnar ett företagskonto i StorbritannienLegal Entity Identifier digitala certifikatEtt brett antagande av LEI-certifikat kan spara den globala banksektorn 2-4 miljarder USDLegal Entity Identifier för statliga enheterEuropean Market Infrastructure Regulation (EMIR) och Legal Entity Identifiers (LEI)FCA kommer att ha en pragmatisk strategi för deras rapportering om Brexit-dagenAntagande av LEI för betalningsmeddelanden av betalningsmarknadspraxisgruppen (PMPG)RegTech London – Sammanfattning av EvenemangetVad är LEI-search?Hur man får en Legal Entity Identifier-kod i Sverige?LEI Register och RapidLEI tillkännager officiellt partnerskap

Investera i vindkraft: En hållbar och lönsam investeringsmöjlighet

Förutom den uppenbara möjligheten till monetära avkastningar förknippas vindkraft vanligtvis inom sammanhanget som ett av de “grönaste” och mest hållbara förhållningssättet när det kommer till produktionen av energi.

I denna guide kommer vi att fokusera på att redogöra för hur du går tillväga rent konkret när det kommer till investeringar i vindkraft. Samtidigt kommer vi även att uppmärksamma dig på de vanligaste fallgroparna gällande investeringsformen i fråga.

Målet är att förse dig med en generell mall om hur du kommer igång med att placera kapital i vindkraft, samtidigt som du begränsar riskerna med det hela. Genom att investera i vindkraft kommer du även att diversifiera din investeringsportfölj, något som på sikt kommer bidra till att minska din riskprofil!

Vikten av att investera i förnybar energi

När det kommer till förnybar energi återspeglas det hela av en växande bransch, där energimängden som produceras inom riket växer för varje år. Även om vindkraft sakta men säkert ökar i användning domineras marknaden avseende energiproduktion fortfarande av vattenkraft.

Samtidigt kan inte förnybara energikällor ta slut, till skillnad från exempelvis fossila alternativ, eftersom dessa tillför ny energi via vind/sol/vatten. De huvudsakliga nackdelarna härleds till att anläggningar tenderar att kräva stora markpartier i samband med etablering.

Faktum är att vindkraftverk tenderar i många fall att uppföras på markytor vilka utgörs av flera hektar! I och med detta kan förnybara energikällor även påverka den omkringliggande miljön, samtidigt som de även kräver ansenliga naturresurser i samband med tillverkning.

Ovanstående är även mer påtagligt när det kommer till uppförandet av havsbaserade vindkraftverk. I dessa fall kommer även de vattenorganismer att påverkas negativt av det hela!

Introduktion till att investera i vindkraft i Sverige

Inom rikets gränser är det möjligt att investera i vindkraft på flera olika sätt. Ett av de vanligaste härleds till att investera i bolag som idag fokuserar på att tillverka och leverera lösningar inom segmentet för vindkraftverk.

Vidare är det även möjligt att investera så kallade vindkraftsandelar, något som vi diskuterar mer ingående lite senare i guiden. Sist men inte minst är det populärt att investera i företag som har som affärsidé att sälja el som genereras via vindkraft.

Dock har det på senare år blivit betydligt vanligare än tidigare att låta privata aktörer upprätta sina egna vindkraftverk. Till skillnad från solceller är användningen av vindkraft för privat bruk betydligt mindre vanligt, framför allt på grund av kravet på utrymme.

Kan man köpa andelar i vindkraftverk?

Det är idag förhållandevis enkelt att köpa så kallade vindkraftsandelar till en förhållandevis överkomlig summa. I rollen som andelsägare kommer du att kunna köpa el till ett lägre pris, vanligtvis direkt via det gemensamma vindkraftverket.

The whole thing thus means that through the investment you also get the opportunity to use the wind power plant for your own use. Just like other types of investment, you need to analyze how much electricity is actually generated on an annual basis and compare it all with the investment.

Börja investera med Avanza

Att investera med Avanza ger dig en flexibel och användarvänlig plattform för att växa dina pengar. Med deras breda utbud av investeringsalternativ, inklusive aktier, fonder och sparande i fonder, kan du skapa en diversifierad portfölj som passar dina mål och risktolerans.

Advantages and disadvantages of buying shares in wind turbines

I likhet med allt annat återspeglas även köp av vindkraftsandelar av en rad för- och nackdelar. För att bredda din förståelse för ämnet i fråga ämnar vi härnäst redogör vi för några av de vanligaste:

Fördelar:

 • Vindenergi återspeglas generellt sett av relativt låga driftskostnader.
 • Vindkraftverk har kapaciteten att förse ett stort antal hushåll med el.
 • Kostnaden för vindkraftverk har kommit att sjunka över mer än 80% sedan 80-talet.
 • Tekniska framsteg förväntas bidra till att minska kostnaderna ytterligare

Nackdelar:

 • Konkurrenskraften kring kostnaden vid användning av vindkraft är extremt diskutabel.
 • Vindkraftverk uppföras inom avlägsna områden och kräver således överföringsledningar.
 • För att bli en så kallad nettoproducent av el krävs vindkraft upp till kilowatt (kW).
 • Subventioner är nästan ett måste för att kunna konkurrera med fossila alternativ.

Vindkraft investering och avkastning

Investeringar i vindkraftverk som återfinns inom rikets gränser har enligt en rad oberoende källor visat sig vara en lukrativ affär. Faktum är att vindkraftverk genererar avkastningar vilka överstiger 650 000 kr, något som fördelas mellan kooperativets medlemmar.

Den andel som varje medlem erhåller baseras på din rådande ägarandel. På en generell nivå gäller premissen att ju högre andel ägande, desto större utdelning. Just därför har andelen medlemsägda kooperativ kommit att stiga markant på senare år.

Förväntad avkastning och riskbedömning vid vindkraftsinvesteringar

Den förväntade avkastningen och riskbedömningen i samband med vindkraftsinvesteringar är två aspekter som går hand i hand med varandra. På en generell nivå tenderar avkastningarna att öka ju högre risk och vice versa. 

Jämförelse mellan vindkraftinvesteringar och andra investeringsalternativ

Till skillnad från exempelvis investeringar i bolag som fokuserar på energiproduktion med kol och olja återspeglas vindkraftinvesteringar av betydligt mer hållbara element – sett ur en miljömässig synvinkel.

Exempel på företag eller organisationer som investerar i vindkraft i Sverige

Ett av de bolag som väljer att investera inom riket återspeglas av Zephyr. Efter att ha utvärderat flera regioner så som Malmö, Stockholm och Karlstad bestämde man sig för att fokusera främst på Göteborgsområdet.

Förutom de gynnsamma väderförhållandena som Göteborgsområdet speglas av valde Zephyr att fokusera på regionen eftersom den anses utgöra en central och adekvat geografisk placering för övriga Norden.

Köpa andel vindkraft i Sverige

Inom rikets gränser har det blivit betydligt vanligare att köpa vindkraftsandelar. Själva anläggningen ägs och förvaltas (som redan nämnts) av andra investerare, vanligtvis via en vindkraftskooperativ.

Varje specifik andel ger andelsägaren i fråga dig rätten att köpa upp till 1 000 kilowattimmar (kWh) per kalenderår. Du väljer dock själv hur många andelar som du önskar köpa. Samtidigt kan det understrykas att du inte får köpa flera andelar än vad som motsvarar din årliga förbrukning!

I många fall rekommenderas du att förhålla dig till en nivå på 80% av din rådande årsförbrukning. Genom att anamma det sistnämnda, kommer du att skapa utrymme för högre effektiviseringar, samtidigt som du kan ta med dig dina andelar i samband med eventuell flytt.

Processen för att köpa andelar i vindkraftsprojekt i Sverige

Själva processen gällande köp av vindkraftsandelar återspeglas av förhållandevis enkel. För att spara din tid, samtidigt som du slipper kila dig i huvudet gällande hur du ska gå tillväga kommer vi härnäst att redogöra för det hela i form av 3 enkla steg:

 1. Bestäm antalet vindkraftsandelar. På en generell plan tenderar varje andel att motsvara cirka 100 kilowattimmar (kWh). Den prissättning som tillämpas för varje andel är något som skiljer sig åt beroende på den rådande marknaden.
 1. Köp andelar från medlemmar eller energibolaget. På en generell nivå har man möjligheten att köpa vindkraftsandelar antingen från kooperativ vilka ägs av medlemmar eller energibolaget.
 1. Nyttja fördelarna av ditt ägande. Vid det här laget kommer du att kunna titulera dig som ägare av vindkraftsandelar. Kom ihåg dock att du inte kan äga mer än 1 000 kilowattimmar (kWh) per kalenderår.

Översikt över vindkraftutveckling i Göteborgsområdet

När det kommer till vindkraftsutvecklingen inom Göteborgsområdet är det förhållandevis enkelt att skapa sig en bild gällande både existerande och framtida vindkraftverk i kombination med en rad andra aspekter.

Det hela möjligt av att använda sig av tjänsten Vindbrukskollen, en tjänst som skapats och underhålls av Länsstyrelserna inom rikets gränser. För Västra Götaland, där för övrigt även Göteborg ingår, återspeglas vindkraften av en positiv utveckling.

Specifika projekt och investeringsmöjligheter inom vindkraft i Göteborg

Flera bolag har kommit långt med planeringen av nya vindkraftverk, där b.la etableringen av havsbaserade vindkraftparker ligger högt på agendan. Enligt ansvariga kommer Göteborgsområdet att kunna generera en effekt på cirka 1 400 megawatt MW vardera, något som i sin tur kommer resultera i produktionen av över 10 terawattimmar (TWh) per år!

Vindandelar i elområde 3

När det kommer till vindandelar avseende elområde 3 (Mellansverige) definieras det hela baserat på den rådande marknaden. Det ska dock understrykas att man har mest att vinna sett ur ett ekonomiskt perspektiv ju längre norrut man kommer.

Faktum är att elområde 3 står som den näst billigaste, där elområde 4 står sig idag som det absolut förmånligaste sett ur ett kostnadsperspektiv. Via Fortum har du möjlighet att se det aktuella spotpriset för närvarande genom att knappa in ditt postnummer.

Är vindkraft lönsamt i Sverige?

Investeringar i vindkraftverk återspeglas av en hög kostnad. På senare år har vindkraften inom rikets gränser genom en exceptionellt snabb utveckling. Sveriges gynnsamma position med adekvat vindläge är vindkraft som ytterst fördelaktigt – sett ur ett lönsamhetsperspektiv.

En annan stor fördel härleds till att vindkraftverk kan byggas utan att vara beroende av subventioner. Just därför har vindkraft en central roll när det kommer till en betydligt mer kostnadseffektiv, samtidigt som omsättningen från ett fossilfritt samhälle kan realiseras betydligt snabbare.

Sverige står idag som ett av de länder med exceptionellt goda förutsättningar när det kommer till etableringen av vindkraft. Framför allt lyfter man fram två aspekter vilka utgör fundamentet i det hela – stora landytor i kombination med starka vindar.

Med ovanstående i åtanke är det således uppenbart att vindkraft har alla förutsättningar att bli en lönsam affär inom rikets gränser. Dock behöver vi understryka att i likhet med andra investeringar föreligger det alltid en risk för mindre lukrativa affärer!

Samhällsekonomiska och miljömässiga fördelar med vindkraft i Sverige

Några av de fundamentala samhällsekonomiska och miljömässiga fördelar gällande vindkraft inom rikets gränser återspeglas av följande punkter:

 • Utbyggandet av vindkraftverk är ej beroende av statliga subventioner.
 • Vindkraftverk producerar ej några växthusgaser eller andra former av utsläpp.
 • Den biologiska mångfalden påverkas minimalt av landbaserade vindkraftverk.
 • Vinden tar aldrig slut, något som kvalificerar vindenergi som en förnybar energikälla.
 • Under drift genererar ej vindkraftverk några restprodukter som måste hanteras adekvat.
 • Vind är en gratis naturresurs, till skillnad från fossila energikällor i form av olja och kol.

Framtida potential och prognoser för vindkraftens lönsamhet i Sverige

Den framtida potential gällande vindkraftens lönsamhet inom rikets gränser återspeglas som förhållandevis god. Precis som tidigare nämnts anses de stora landområdena i kombination med adekvat vindläge utgör de viktigaste premisserna.

Samtidigt kan vindkraftverk byggas utan att vara beroende av statliga subventioner, något som stärker dess position ytterligare som ett av de mest intressanta energikällorna – både när det kommer till lönsamhet och energiproduktion.

Vindkraftsandelar och delägare av vindkraftverk

I skrivande stund återspeglas det vanligaste sättet när det kommer att titulera sig som delägare för ett vindkraftverk i form av att förvärva andelar via existerade vindkraftsanläggningar vilka återfinns inom rikets gränser.

Ett annat alternativ när det kommer till delägarskap är att boden vilka återfinns inom ett specifikt område väljer att gå samman och bilda en form av kooperativ förening och via denna realisera en gemensam investering i vindkraftverk.

På en generell nivå erbjuder samverkat mellan grannar betydligt högre förutsättningar, oberoende av huruvida det handlar om egna etableringar av vindkraftverk eller vid valet att teckna avtal med en extern aktör.

Möjligheter att bli delägare av vindkraftverk i Sverige

När det kommer till möjligheten att bli delägare i ett vindkraftverk återspeglas det hela vanligtvis av att köpa in sig som delägare i befintliga anläggningar. Ett annat alternativ är att bilda ett kooperativ med grannarna och gemensamt investera i ett vindkraftverk.

Investera som företag

När det kommer till investeringar av bolagets pengar är det förhållandevis vanligt att öppna en aktiedepå i det valda bolagets namn. På senare år har det blivit betydligt vanligare att investera bolagets kapital i vindkraft.

Investeringarna tenderar vanligtvis att realiseras genom att investera i andra bolag vilka fokuserar på att bedriva en verksamhet med fokus på vindkraft. I de fall då bolaget går med vinst kommer avkastningen att realiseras via aktieutdelning eller i form av värdeökande – förutsatt att aktien stiger i värde vill säga.

Sammanfattning

I denna guide har vi redogjort för de olika aspekterna när det kommer till investeringar i vindkraft. Sett ur ett miljömässigt perspektiv är vindkraftsinvesteringar betydligt mer gynnsamma jämfört med exempelvis kol och olja.

Men precis som för andra investeringsformer återspeglas det hela av en påtaglig risk. På en generell nivå gäller således att ju högre risk du är villig att ta – desto högre potential till avkastning – och vice versa.

I slutändan lämpar sig vindkraftverk som ett ideal alternativ när det kommer till att bredda din investeringsportfölj. Det hela kommer i sin tur att diversifiera dina investeringar, samtidigt som du minskar din riskprofil.