REGISTRERA INNAN KL. 16.00 OCH ERHÅLL DIN LEI KOD (LEI CODE) REDAN IDAG.

2 min
Datavalidering
1-24 h
LEI-bekräftelse
683 ansökningar har inkommit de senaste 7 dagarna   /   24 de senaste 24 timmarna
Snabbaste och billigaste LEI kod registrering i Sverige
700kr 700kr
/
ett år ett år
700 / år 700 / år
1800kr 1800kr
/
tre år tre år
600 / år 600 / år
2750kr 2750kr
/
fem år fem år
550 / år 550 / år

Adress* Obs! - första kända datum kan inte vara ett datum efter utgången av den senaste bokföringsperioden. I detta fall har företaget inte ett direkt eller ultimat moderbolag, eftersom det ännu inte finns någon konsolidering i finansräkenskaperna. Vänligen kontrollera ovan "Det finns inte ett direkt/ultimat moderbolag." eller ett rapporteringsundantag "Icke konsoliderat" Tack!

* Obs! - första kända datum kan inte vara ett datum efter utgången av den senaste bokföringsperioden. I detta fall har företaget inte ett direkt eller ultimat moderbolag, eftersom det ännu inte finns någon konsolidering i finansräkenskaperna. Vänligen kontrollera ovan "Det finns inte ett direkt/ultimat moderbolag." eller ett rapporteringsundantag "Icke konsoliderat" Tack!

Registrera LEI-kod med VISA
Registrera LEI kod med Mastercard
Registrera LEI-kod med PayPal


LEI kod kostnad

LEI kod kostnad för 1 år
LEI kod kostnad för 3 år
LEI kod kostnad för 5 år

Förnyelse av LEI kod för 700 kr per år (5 år 2750 kr - 550 kr / år)*

*+MOMS 25% / 0% MOMS om du har giltigt EU-momsregistreringsnummer. Omvänd skatteskyldighet tillämpas enlight Artikel 196 av rådsdirektivet 2006/112/EC 3

** Fakturan kommer att skickas efter att du tilldelats LEI kod


Vilka behöver i nuläget ett LEI KOD? 

Från och med den 3 januari 2018 måste alla juridiska personer som önskar göra transaktioner på de Europeiska finansmarknaderna, rörande alla slags värdepapper eller derivat (till exempel aktier, obligationer, börshandlande fonder (ETF), terminer (FX Forwards), svappar, räntesvappar etc.), registrera ett LEI kod.

Enkelt uttryckt: Om du önskar att köpa/sälja värdepapper från/till ett företag måste du ha en LEI nummer. I nuläget härrör de flesta krav rörande LEI från direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EMIR). Syftet med dessa lagar är att skapa ökad öppenhet och stabilitet på  den globala finansmarknaden. Alla föreskrifter rörande LEI kan ses här.

Registrering av LEI KOD (LEI CODE)

Registrering av ett LEI sker i tre enkla steg.

1. Fyll i alla tomrum i ansökningsblanketten om LEI ovan. I de flesta fall hämtas informationen från Bolagsverket. Om du ansöker om LEI för en pensionsförsäkring, stiftelse eller ideell förening,  var då vänlig att ladda upp ett dokument (urkund eller utdrag från Skatteverket) för att bekräfta adress, namn och behörighet att underteckna för verksamheten. 

2. Skicka din ansökan och betala med kreditkort/betalkort, PayPal eller via banköverföring.

3. Din information kommer att behandlas och din LEI kod skickas till dig via e-post. 

Din ansökan skickas för informationskontroll omedelbart efter betalning. I 90% av fallen får man sin LEI inom 12 timmar*

*gäller veckodagar


LEI KOD – ENKELT UTTRYCKT

 • LEILegal Entity Identifier – är ett unikt nummer/en unik kod för att identifiera en juridisk person. Numret kan också användas som ett internationellt organisationsnummer. 
 • En unik identifieringskod (LEI) för företag som handlar med värdepapper. 
 • Varje affär på marknaden sker med motparten via en LEI kod (LEI code). 
 • Myndigheter (såsom Centralbanker) använder den för att övervaka finansmarknader. LEI kopplar samman finansmarknader, företag och myndigheter.
 • LEI är undertecknat av G20-länderna. 
 • Data om juridisk person som berör LEI är gratis och tillgänglig från GLEIF-databasen. 
 • Utfärdandet av en LEI sker via GLEIF-ackrediterade lokala operativa enheter (LOU).
 • GLEIF - Global Legal Entity Identifier Foundation. Undertecknat av G20-länderna och skapat av rådet för finansiell stabilitet (FSB). Regleras av LEI Regulatory Oversight Committee (LEI ROC) 
 • Kom ihåg: INGEN LEI, INGEN HANDEL.

LEI - vad står siffrorna och bokstäverna för?

LEI är standardiserat med ISO standard 17442. Det består av en kombination av 20 siffror och bokstäver.

 • De fyra första siffrorna visar alltid identiteten för den LOU som ursprungligen utfärdade LEI. 
 • Siffrorna 5 och 6 är alltid båda 0.
 • Siffrorna/bokstäverna sju till arton är unika identitetsbeteckningar för varje verksamhet.
 • De sista 2 siffrorna är en kontrollsumma. De finns för verifiering.

LEI kod


LEI kod (LEI code) sammanbinder punkterna.

Global Legal Entity Identifier Foundation har som vision att ha ett universellt registreringsnummer för alla verksamheter över hela världen. Detta är en identitetsbeteckning för verksamheter och som skulle vara standardiserad, högkvalitativ och erbjuda gratis referensuppgifter för konsumenten.

”Vi anser att det i slutänden endast ska finnas en identitet bakom varje affär. Att ha ett LEI kommer att hjälpa till att nå detta mål."

GLEIF


Framtiden för LEI och varför jag bör ansöka nu!

Det finns flera möjliga fall där det kan bli värdefullt att ha LEI nummer.

 1. LEI har redan börjat användas som identifierare för stora låntagande bolag i Indien. Mer information om användningen här: Legal Entity Identifier in India. Det är mycket sannolikt att andra länder världen över kommer att följa efter. Det kommer att vara en hjälp för att förstå den totala finansiella situationen för de stora låntagande bolagen. Faktum är att Europeiska centralbanken redan använder LEI koden som en identifierare för Ana Credit reporting.
 2. Globalt LEI nummer eller ett globalt affärsregistreringsnummer. Eftersom databasen är aktuell och gratis att använda för slutanvändaren ger detta en bättre förståelse för med vem man handlar. Det kommer också att förenkla onboardingprocessen för bankerna och leverantörer av finansiella tjänster. 
 3. Snabb och effektiv identifiering av nätföretag och tillhandahållare av e-handel. Allt eftersom e-handeln växer kan vi få en snabbare överblick över av vem eller vilka vi ska beställa varor. Ett klick på deras LEI nummer ger fullständig information om företaget.  
 4. Många nya fall kommer att utvecklas snabbt: såsom hemsidessigill, LEI i SSL certifikat etc. 

Vilka kan utförda LEI koder (LEI code)?

Utfärdandet av LEI styrs av GLEIF. GLEIF är en stiftelse som kontrollerar utfärdandet av LEI koder (LEI code), men GLEIF utfärdar dem inte. Dessa utfärdas istället via ett nätverk av statliga och privata företag som agerar som lokala operativa enheter (LOU). Deras huvudsakliga syfte är att tillhandahålla registrering, förnyelse av LEI och fungera som ingångsport för organisationer som önskar erhålla LEI. En komplett lista över lokala operativa enheter (LOU) finner du på denna hemsida: GLEIF webpage.

LEI Register samarbetar med flera lokala operativa enheter (LOU). LEI Register är ett LEI registreringsombud. Vår uppgift är att hjälpa organisationer och offentliga organ att erhålla tillförlitlig information rörande LEI och att sköta kommunikationen mellan lokala operativa enheter (LOU) och verksamheter som önskar att registrera en LEI kod. Vi validerar data som tillhandahålles via allmänt tillgängliga databaser såsom nationella företagsregister, etc. En komplett lista över företag och andra register finner du här: GLEIF Registration Authorities list. För mer information om registreringsombud se: Registration Agents.

LEI kod vanliga frågor och svar

Vad är LEI (LEI code)?

Legal Entity Identifier, förkortat LEI, är en global alfanumerisk kod på 20 tecken för identifiering av juridiska personer. Varje LEI kod är unik: den tilldelas varje juridisk person en gång och får inte tilldelas till någon annan. LEI är en exklusiv identifierare, eftersom varje juridisk person endast blir utfärdad en enda LEI kod.

LEI koden ersätter inte ett företags registreringsnummer.

Varför är LEI nödvändigt?

LEI koden sammankopplar en juridisk person med denna personens referensuppgifter (namn, plats, etc.). LEI koden möjliggör identifiering av juridiska personer som deltar i globala finansmarknader för olika övervakningsändamål.

 

Till exempel används LEI koder redan enligt European Market Infrastructure Regulation (EMIR) för att identifiera motparter till transaktioner som sker över disk (OTC-handel). Den 1 november 2017, i och med tillämpning av genomförandeförordningen (EU) nr 2017/105, blev användandet av en LEI kod obligatorisk för rapportering av alla derivatransaktioner.

 

Sedan den 1 januari 2017 har alla utfärdare blivit skyldiga att ha en LEI kod för att förbättra tillgången till regleringsinformation.

Vad har LEI att göra med värdepapperstransaktioner?

Sedan den 3 januari 2018 har LEI koder (LEI code) använts för att rapportera värdepapperstransaktioner av leverantörer av investeringstjänster till tillsynsmyndigheter för att identifiera kunder som är juridiska personer. Dessa transaktionsrapporter används för att identifiera och undersöka marknadsmissbruk samt för att övervaka transaktioner och investeringstjänstleverantörers verksamhet på värdepappersmarknader. Rapportens format är upprättat genom en genomförandeförordning från Europeiska kommissionen.

Vem måste ha en LEI kod (LEI code)?

Sedan den 3 januari 2018 är juridiska personer skyldiga att ha en LEI kod om de utför transaktioner antingen på en handelsplats (reglerad marknad, multilateral handelsanläggning etc.) eller utanför en handelsplats i samband med värdepapper som är upptagna till handel eller handlas på en handelsplats eller för vilken en begäran om upptagande till handel har gjorts samt värdepapper där den underliggande är ett värdepapper som handlas på en handelsplats eller ett index eller en korg som består av värdepapper som handlas på en handelsplats.

Har investerare, såsom banker rätt att begära en LEI kod?

Investeringsleverantörer måste begära att kunder som är juridiska personer att tillhandahålla all information som är nödvändig för att lämna information om transaktioner till tillsynsmyndigheter. Sådan information omfattar LEI koder.

Vad händer om en kund inte förser en LEI kod?

Om en kund som är en juridisk person inte tillhandahåller investeringstjänstleverantören den nödvändiga informationen, inklusive en LEI kod för att rapportera en värdepapperstransaktion, kommer tjänsteleverantören inte att kunna uppfylla sin juridiska rapporteringsskyldighet. Följaktligen kan investeringstjänstleverantören vägra att tillhandahålla tjänsten.

Vem utfärdar LEI koder?

LEI-kodansökningar kan skickas in till auktoriserade LEI-operatörer. LEI koder (LEI code) utfärdas av LOU:er (Local Operating Units). Bistånd vid ansökan om en LEI kod kan erhållas från officiella och icke-officiella registreringsagenter.

Jag har fått en LEI kod, men banken säger att den är inaktiv eller ogiltig.

Banker och leverantörer av investeringstjänster verifierar validiteten av LEI koder (LEI code) från GLEIF-databasen. Eftersom GLEIF utför databasuppdateringar en gång per dag kommer LEI koden som utfärdats till dig att listas i databasen nästkommande dag från 14.00 CEST. Om din LEI kod till exempel utfärdades idag kommer den att visas i den globala databasen imorgon från och med kl 14.00 (CEST).

Var kan jag kontrollera min LEI kods validitet?

Giltigheten och informationen relaterad till en LEI kod kan kontrolleras från paraplyorganisationens webbplats på www.gleif.org. Du kan också kontrollera validiteten av din LEI kod genom att använda vår sökruta.

Vad är GLEIF?

GLEIF är en internationell organisation som ansvarar för LEI-kodsystemet och för övervakning av LEI-kodutgivare. GLEIF:s huvudkontor ligger i Basel, Schweiz. GLEIF:s webbplats finns på www.gleif.org

Vad är en LOU?

En LOU, eller lokal operativ enhet, är en organisation som har godkänts av GLEIF för att utfärda LEI koder. LOU:er arbetar i nära samarbete med registreringsagenter, vilka hjälper organisationer att ansöka om LEI koder. En lista över LOU:er hittar du här.

Vad är en registreringsagent?

En registreringsagent är ett företag eller en organisation som bistår med att ansöka om LEI koder. För en detaljerad översikt över registreringsagenter, se här.

LEI Register är en LEI registreringsagent.

Har varje land ett unikt prefix för LEI koder (LEI code)?

LEI koder är universella koder och är inte knutna till något specifikt land. Varje LOU har sin egen identifierare som återfinns i de första fyra siffrorna i LEI koden. LEI-koder är giltiga över hela världen oavsett vilken LOU som utfärdat koden.

Varför behöver LEI koder förnyas?

Förnyelse av LEI koden är nödvändig för att säkerställa att all information om företaget som är sammankopplad med LEI koden är aktuell. För att underlätta den administrativa bördan för företag och organisationer tillåter LEI Register att man betalar för flera årliga förnyelser samtidigt. I sådant fall tar LEI Register ansvar för att verifiera informationen vid förnyelse av LEI koden för den angivna perioden. Uppdateringar av information utförs baserat på officiell registerdata.

Hur lång tid tar ansökan om LEI kod?

LEI Register utfärdar normalt sett din LEI kod inom 1 till 24 timmar från det att betalningen genomförts för ansökan.

LEI Register utfärdar din LEI kod inom 24 timmar (om betalning har mottagits och företaget skickar in ytterligare nödvändiga handlingar omedelbart).

Är LEI-relaterad information offentlig?

Ja, LEI-systemet är byggt på principen att göra informationen tillgänglig för allmänheten. LEI-relaterade företagsuppgifter (namn, registerkod, adress, huvudkontorets adress, land för registrering etc.) är tillgängligt för alla via GLEIF-webbplatsen.

Behöver jag betala för en LEI kod?

LEI koder (LEI code)utfärdas mot en avgift och en årlig underhållsavgift måste betalas för förnyelse av koden.

Priserna på LEI Register hittar du här.

Vad händer om jag inte har en LEI kod eller om den löper ut?

För att uppfylla sin rapporteringsskyldighet måste investeringstjänstföretags kunder, som är juridiska personer, ha en giltig LEI kod. Innan värdepapperstransaktioner utförs verifierar tjänsteleverantörerna förekomsten av en giltig LEI kod.


LEI Register i andra länder

LEI:
Nästa datum för LEI-förnyelse:
Ditt LEI-nummer hanteras för närvarande av [current_lou]. Observera att vi bara kan förnya ditt LEI-nummer om det är under vår ledning. För att fortsätta med LEI-förnyelsen måste vi först överföra ditt LEI-nummer till vår partner LOU, RapidLEI. RapidLEI är en GLEIF-ackrediterad LEI-leverantör. Använd överföringsformuläret för att överföra ditt LEI-nummer, sedan kan vi hjälpa till med förnyelsen.
Ditt LEI-nummer hanteras för närvarande av [current_lou]. Du håller på att byta LEI -registreringsagent. För att slutföra processen måste vi överföra ditt LEI-nummer till vår partner LOU, RapidLEI. RapidLEI är en GLEIF-ackrediterad LEI-leverantör. Välj nedan mellan en vanlig överföring (LEI-nummret kommer inte att förnyas) eller en överföring med LEI-förnyelse.
< h2 >Vad är skillnaden mellan LEI-överföring och LEI-förnyelse?

LEI-förnyelse är en årlig uppdatering av de registreringsuppgifter som finns om den juridiska personen i GLEIF-databasen. De uppgifter som rör enheten måste uppdateras minst en gång om året.

LEI-överföring är en förflyttning av LEI-koden från en tjänsteleverantör till en annan. LEI-koderna är överlåtbara för att säkerställa att kunden har en valmöjlighet mellan tjänsteleverantörerna. Om kunden inte är nöjd med avgifterna, tjänsten eller datakvaliteten går det att flytta LEI-koden till en annan LEI-emittent (LOU). Under överföringsprocessen ändras inte LEI-numret. Det är en back-end-process som inte är synlig för slutkunderna. Alla LEI-koder är giltiga i alla jurisdiktioner. Leverantörer av investeringstjänster kan inte särskilja LEI-numren enligt LOU.

LEI Register erbjuder en överföringstjänst i vilken ingår en LEI-förnyelse, för att säkerställa den högsta nivån av korrekta data.
För att fortsätta med förnyelsen måste vi först överföra ditt LEI-nummer, använd LEI-överföringsformuläret för att fortsätta med förnyelsen.
"Kära kund, Ditt LEI-nummer hanteras för närvarande av vår partner LOU RapidLEI, men inte under vår ledning som registreringsagent. Vi uppskattar ditt intresse för vår tjänst men kan tyvärr inte stödja din enhet för närvarande. För att förnya ditt LEI-nummer, vänligen kontakta RapidLEI direkt på support@rapidlei.com eller besök deras partnerwebbplats för att hitta din lokala partner. Tack för att du förstår! LEI Registrerings-teamet"
Godkänner du överföring och förnyelse av ditt LEI-nummer?
Du håller på att slutföra LEI-överföringsansökan. Som en slutlig bekräftelse måste vi se till att du med avsikt har valt LEI-överföring utan förnyelse av data. Vill du fortfarande förnya ditt LEI-nummer i samband med överföringen?