Ansök innan 17.00 och få din LEI-kod idag

SENASTE REGISTRERING

98450094C5D94CCF9478
Lyrenäs Invest AB
984500DB1B66D5EKE278
II.CARE&RECRUITMENT AB
984500EE57B5B8P99060
Anfali Group AB
984500DB1B66D5EKE278
II.CARE&RECRUITMENT AB
549300CT9J3E0DRW6P27
Daw Invest AB
1

Välj en registrering

Med fleråriga LEI-registreringar sparar du pengar och slipper problem med årlig förnyelse.

1 år 1 år
680 kr / år 720 kr / år
Totalt 680 kr 720 kr
3 år 3 år
565 kr / år 620 kr / år
Totalt 1695 kr 1860 kr
5 år 5 år
530 kr / år 550 kr / år
Totalt 2650 kr 2750 kr
2 3

Fyll i formuläret

Börja skriva och låt automatisk ifyllning fylla i relevanta detaljer åt dig.


Adress* Obs! Om startdatumet för förhållandet mellan dotterbolaget och moderbolaget infaller efter räkenskapsperiodens slut går du tillbaka till frågan "Lämnar moderbolaget koncernredovisning/årsredovisning?" och väljer "Nej" som svar.

* Obs! Om startdatumet för förhållandet mellan dotterbolaget och moderbolaget infaller efter räkenskapsperiodens slut går du tillbaka till frågan "Lämnar moderbolaget koncernredovisning/årsredovisning?" och väljer "Nej" som svar.

Varför behövs LEI-koder i Sverige?

LEI-koder (Legal Entity Identifiers) är viktiga för att främja transparens, effektivitet och säkerhet på finansmarknaderna.

Regelefterlevnad

I samband med finansiella transaktioner är LEI-koder nödvändiga för regelefterlevnad, inklusive MiFIR och EMIR.

Riskhantering

LEI-koden främjar stabilitet inom finanssektorn genom att förbättra förståelsen för motparten och bedömningen av relationen.

Förbättrad transparens och förtroende

LEI-koder säkerställer transparens och förtroende samt färre bedrägerier genom att på ett tillförlitligt sätt identifiera juridiska enheter i finansiella transaktioner.
Kumulativ summa av LEI-koder i Sverige
58 703 2019
67 339 2020
75 988 2021
81 888 2022
95 885 2023
101 139 2024

2 684 765

LEI-koder i världen

Betrodd av
LVMH Virgin Bae Systems EFG Santander

Varför ska man välja LEI Register?

LEI Register erbjuder ett snabbt, pålitligt och säkert sätt att registrera eller förnya din LEI-kod (Legal Entity Identifier). Vårt teknikdrivna tillvägagångssätt förenklar databehandlingen och skapar en strömlinjeformad registreringsprocess.

Om oss
Toomas Pavelson
Toomas Pavelson
LEI Registers medgrundare

Registrering av en LEI-kod behöver inte vara komplicerat. Syftet med vårt ständiga arbete är att förenkla processen så att den blir allmänt tillgänglig och begriplig för alla.

Snabb registrering

Smidig registreringsprocess som bara tar några minuter att genomföra

Låga avgifter

Kostnadseffektiva LEI-tjänster som gör att du kan spara in på förnyelseavgiften genom att välja fleråriga LEI-registreringar

Support 24/7

Du kan lita på vårt dedikerade team med pålitlig kundsupport, som är tillgängligt varje dag i veckan

LEI-koders struktur
1 - 4
LOU-ID
5 6
0.0.
7 - 17
Enhetsidentifierare
19 20
Verifiering
  • De första fyra siffrorna representerar identifieraren för organisationen som utfärdar LEI-koden, även kallad LOU (Local Operating Unit).
  • Dessa två siffror i LEI-koden är alltid 0.0 i alla LEI-format.
  • Denna del av LEI-koden är unik och identifierar varje juridiska enhet i den globala databasen med alfanumeriska tecken.
  • De två sista kontrollsiffrorna genereras med en algoritmisk formel som beskrivs i ISO 17442-standarden.

Frågor och svar

Legal Entity Identifier (LEI) är en 20 tecken lång alfanumerisk kod som används för identifiering av juridiska enheter över hela världen. Varje LEI-kod är unik och exklusiv: den tilldelas en gång till ett företag och kan inte tilldelas något annat företag.

Legal Entity Identifier-koden ersätter inte det nationella registernumret för ett företag.
Sedan den 3 januari 2018 måste juridiska enheter ha en Legal Entity Identifier om de utför transaktioner på en reglerad marknad, multilateral handelsfacilitet eller andra plattformar.

En LEI-registrering är obligatorisk för alla juridiska enheter som avser att genomföra transaktioner på finansmarknaden som omfattar någon form av värdepapper eller derivat. Exempel på sådana finansiella instrument är bland annat aktier, obligationer, ETF:er, valutaterminer, swappar och ränteswappar.
LEI Register kommer vanligtvis att tilldela dig en LEI-kod (Legal Entity Identifier) inom 24 timmar. Det kan dock bara ta 1–3 timmar från det att vi har fått betalningen och styrkande dokument från ditt företag (om så krävs).
Legal Entity Identifier (LEI) skapades efter den globala finanskrisen 2008 för att bidra till att etablera och upprätthålla en global standard för unik identifiering av juridiska enheter som genomför finansiella transaktioner.

LEI-systemet är avsett för att tillhandahålla en konsekvent, globalt accepterad metod för identifiering av parter i finansiella transaktioner för att minska risken och öka transparensen i det globala finansiella systemet.
Efter utfärdandet förblir en LEI-kod (Legal Entity Identifier) giltig i ett år. För att säkerställa fortsatt validitet måste LEI-koden förnyas årligen. För att förenkla denna process för våra kunder erbjuder vi fleråriga lösningar som möjliggör förlängda giltighetsperioder utan krav på årliga förnyelser.

Om LEI-koden inte förnyas upphör den att gälla. Detta kan skapa problem i samband med finansiella transaktioner och rapporteringsskyldigheter, vilket kan leda till att finansinstitut avvisar transaktioner och ger straffavgifter för bristande efterlevnad av regelverket.

En utgången LEI-kod, dvs. en som har förfallit, kan förnyas när som helst.
En Legal Entity Identifier (LEI) är en universell, offentlig identifierare som är erkänd och giltig i alla jurisdiktioner över hela världen.
LEI-posten (Legal Entity Identifier) är offentlig. Den innehåller information om en juridisk enhet, t.ex. namn, adress, ägarstruktur och andra uppgifter som hjälper till att identifiera enheten och dess relationer med andra organisationer. Den innehåller också information om LEI-utfärdaren och LEI-kodens status.

Du kan se mer i LEI-sökverktyget.
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) upprätthåller det globala indexet, en offentligt tillgänglig databas över alla LEI-koder och deras tillhörande enhetsinformation. Om du vill få tillgång till GLEIF:s databas går du deras webbplats eller använder vårt sökverktyg.

Ange bara LEI-koden eller det företagsnamn som är kopplat till en LEI-kod, så tillhandahåller databasen aktuell status och andra relevanta uppgifter.
LEI-koder utfärdas av LOU:er (Local Operating Units). LOU:er samarbetar ofta tillsammans med registreringsagenter som inte utfärdar LEI-koden direkt men som ger värdefullt stöd till juridiska enheter under registrerings-, förnyelse- och överföringsprocessen för LEI-koder genom att utföra specifika uppgifter.

LEI Register är en registreringsagent för Ubisecure Oy (RapidLEI).
Du kan när som helst byta till en ny LEI-tjänsteleverantör – till förmån för juridiska enheter stöder det globala LEI-systemet sund konkurrens mellan utfärdare och registrerare.

Överföringen av en LEI-kod är kostnadsfri och kan genomföra inom sju dagar.
Ansökningar om LEI-koder för stiftelser och andra juridiska enheter accepteras. Om den juridiska enheten inte är registrerad hos Bolagsverket, Skatteverket, Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas eller andra register, anger du "N/A" som företagsnumret.
Om du ansöker om en LEI-kod för en stiftelse kommer dina enhetsuppgifter att kontrolleras mot Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas.

Vi kan komma att kontakta dig för att tillhandahålla ytterligare dokument. Sådan dokumentation kan inkludera ett dokument från skattemyndigheten (Skatteverket), ett registreringsbevis från Länsstyrelserna eller något annat relevant dokument som bekräftar det juridiska namnet, den juridiska adressen, det huvudsakliga skapandedatumet och namnen på de undertecknande myndigheterna.