REGISTRERA INNAN KL. 17.00 OCH ERHÅLL DIN LEI KOD REDAN IDAG.

Har du bråttom? Välj Fast-track-applikation vid kassan - LEI om 3 timmar garanterat*

2 min
Datavalidering
1-3h
LEI-bekräftelse
4117 ansökningar har inkommit de senaste 7 dagarna   /   747 de senaste 24 timmarna
Senast registrerade
Betts Myrehed Widén ab 98450063D50BA8BCCA74
Agne Holding AB 98450065A1HECFB60880
Agne Holding AB 98450065A1HECFB60880
Aktiebolaget Jordförvaltning 984500B8F9060F436E50
Aktiebolaget Jordförvaltning 984500B8F9060F436E50
Snabbaste och billigaste LEI kod registrering i Sverige
680 kr 720 kr
/
1 år 1 år
680 / år 720 / år
1695 kr 1860 kr
/
3 år 3 år
565 / år 620 / år
2650 kr 2750 kr
/
5 år 5 år
530 / år 550 / år
Url

Adress* Obs! - om startdatumet för relationen mellan dotterbolaget och moderbolaget infaller efter räkenskapsperiodens slut, vänligen gå tillbaka till frågan "Lämnar moderbolaget koncernredovisning/årsredovisning?" och välj "Nej" som svar.

* Obs! - om startdatumet för relationen mellan dotterbolaget och moderbolaget infaller efter räkenskapsperiodens slut, vänligen gå tillbaka till frågan "Lämnar moderbolaget koncernredovisning/årsredovisning?" och välj "Nej" som svar.


LEI kod kostnad

LEI kod kostnad för 1 år
LEI kod kostnad för 3 år
LEI kod kostnad för 5 år

Förnyelse av LEI kod för 720  kr per år (5 år 2750  kr - 550 / år)*

*+MOMS 25% / 0% MOMS om du har giltigt EU-momsregistreringsnummer. Omvänd skatteskyldighet tillämpas enlight Artikel 196 av rådsdirektivet 2006/112/EC 3

** Fast-track + 290kr (LEI på 3 timmar garanterat). Snabbspåralternativ som stöds för enheter som är registrerade med Bolagsverket och som inte rapporterar nivå 2-data.

Vad är Fast-track och vem kvalificerar sig för den?

Fast-track stöder enheter registrerade i Bolagsverket som inte har eller inte rapporterar nivå 2-data (föräldrastruktur). Om du kvalificerar dig för Fast-track kommer vi att presentera en snabbspårningsruta innan utcheckningssidan. Om du inte ser kryssrutan hittade vi inte en matchning mellan registreringsnummer och Bolagsverket-databas eller så rapporterade du föräldrastruktur i din ansökan.

Om företaget inte är registrerat i Bolagsverket behandlas ansökan som vanligt. Ansökningar som mottagits före klockan 17.00 får LEI samma dag. LEI Register är inte ansvarigt för den försening som orsakats av kunden.


Vilka behöver i nuläget ett LEI KOD? 

Från och med den 3 januari 2018 måste alla juridiska personer som önskar göra transaktioner på de Europeiska finansmarknaderna, rörande alla slags värdepapper eller derivat (till exempel aktier, obligationer, börshandlande fonder (ETF), terminer (FX Forwards), svappar, räntesvappar etc.), registrera ett LEI kod.

Enkelt uttryckt: Om du önskar att köpa/sälja värdepapper från/till ett företag måste du ha en LEI nummer. I nuläget härrör de flesta krav rörande LEI kod från direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EMIR). Syftet med dessa lagar är att skapa ökad öppenhet och stabilitet på  den globala finansmarknaden. Alla föreskrifter rörande LEI kod kan ses här.

Registrering av LEI KOD (LEI CODE)

Registrering av ett LEI sker i tre enkla steg.

1. Fyll i alla tomrum i ansökningsblanketten om LEI kod ovan. I de flesta fall hämtas informationen från Bolagsverket. Om du ansöker om LEI för en pensionsförsäkring, stiftelse eller ideell förening,  var då vänlig att ladda upp ett dokument (urkund eller utdrag från Skatteverket) för att bekräfta adress, namn och behörighet att underteckna för verksamheten. 

2. Skicka din ansökan och betala med kreditkort/betalkort, PayPal eller via banköverföring.

3. Din information kommer att behandlas och din LEI kod skickas till dig via e-post. 

Din ansökan skickas för informationskontroll omedelbart efter betalning. I 90% av fallen får man sin LEI inom 1-3 timmar*

*gäller veckodagar


Allt du behöver veta om LEI kod

1. Vad är en LEI kod?

LEI är en förkortning för Legal Entity Identifier. Det är en alfanumerisk kod bestående av 20 tecken som är baserad på standarden ISO 17442 utvecklad av internationella standardiseringsorganisationen (ISO). LEI kod knyts till viktig referensinformation som möjliggör tydlig och unik identifiering av juridiska personer som tar del i finansiella transaktioner. Varje LEI-data innehåller välstrukturerad referensdata som kategoriseras i 2 sektioner - Nivå 1 - vem är vem och Nivå 2 - vem äger vem. Nivå 1-data innefattar registreringsuppgifter, såsom registrerat namn, organisationsnummer, företagets registrerade adress och huvudkontorets adress etc. Nivå 2 innehåller information om strukturen för enhetens ägande och besvarar således frågan vem äger vem. Enkelt uttryckt överför den offentligt tillgängliga LEI-datasamlingen ostrukturerad enhetsregistreringsdata till en standardiserad, global förteckning som avsevärt förbättrar insynen på världsmarknaden.

Visste du? 

Medan man skapade GLEIS ansågs det viktigt att inte tappa fart, så man började utfärda enhetsidentifikatorer så tidigt som möjligt hellre än att vänta på att det världstäckande systemet skulle bli fullt fungerande. Det beslöts därför att utfärda ”Pre-LEI koder” till enheter såsom en tillfällig åtgärd. Pre-LEI koderna har alla egenskaper som de officiella LEI har och vid rätt tillfälle förvandlas de helt enkelt till LEI utan något behov av förändring.

Källa: London Stock Exchange

 

1.1 GLEIF

Inrättat av rådet för finansiell stabilitet (FSB) i juni 2014 har Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) fått i uppdrag att stödja implementeringen och användandet av Legal Entity Identifier (LEI). Fonden stöttas och övervakas av LEI Regulatory Oversight Committee, som representerar offentliga myndigheter världen över som har sammanslutit sig för att tillsammans driva på för att öka insynen i de internationella finansmarknaderna. GLEIF är en överstatlig, icke vinstdrivande, organisation som har sitt huvudsäte i Basel, Schweiz.

GLEIFs tjänster säkerställer det världsomspännande LEI-systemets funktionssäkerhet. GLEIF ökar  fortlöpande både information som är tillgänglig inom systemet och kvalitén på datasamlingen samt gör allmän tillgång till informationen ännu enklare.

Bra att veta: 

GLEIFs nuvarande verkställande direktör är Stephan Wolf. Wolf nämns som en av 100 ledande enhetsledare av One World Identity.

Källa: Gleif.org

1.2 ISO 17442 standard

Den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 17442 fastställer ett antal attribut eller referensdata rörande juridisk person som är de väsentligaste identifieringsfaktorerna. Själva LEI-koden är neutral. Den innehåller ingen inbäddad underrättelse eller landskoder som skulle kunna orsaka onödig komplexitet för användare.

Standarden ISO 17442 specificerar minsta mängd referensinformation som måste tillhandahållas för varje LEI kod. Denna information kallas vanligen Nivå 1-data - Vem är vem:

Det officiella namnet på den juridiska personen såsom den är registrerad i officiella register.
Den juridiska personens registrerade adress.
Landet där det grundats.
Koderna som betecknar namnen på länderna och deras underenheter.
Datum för första tilldelningen av LEI kod; datum för den senaste uppdateringen av LEI information; och, i tillämpliga fall, datum när LEI utlöper.

 

1.2.1 Nivå 2 data - Vem äger vem?

Nivå 2-data svarar på frågan: Vem äger vem? Dess mål är att identifiera moder- och dotterbolags företagsstruktur. Endast enheter vilkas moderföretag eller yttersta moderföretag sammanställer dotterföretagets redovisning kan rapportera Nivå 2-data. Endast ägande av dotterbolaget fyller ännu inte kravet för Nivå 2 datarapportering för dotterbolaget.

Bra att veta:

Om du beslutar att rapportera Nivå 2-data (ägarstruktur), var då beredd att tillhandahålla den senaste koncernredovisningen för moderbolaget och/eller yttersta moderbolaget för att validera förhållandet mellan moder- och dotterbolag.

 

1.2.2 Vad gör jag om mitt bolag har ett moderbolag och ekonomiskt resultat visas i årsbokslut men det är inte möjligt att tillhandahålla konsoliderade räkenskaper?

Enheter kan välja att antingen rapportera företagsstruktur eller välja mellan olika relevanta undantagsfall. Undantagsfall är en orsak att inte tillhandahålla information om företagsstruktur. Mer om undantag kan du finna här.

2. Vad är syftet med en LEI kod?

LEI-systemet inleddes som ett svar på den finansiella krisen och syftar till att förbättra insynen i finansiella datasystem. För närvarande finns det flera metoder för att identifiera enheter för olika marknader och länder. Det globala LEI-systemet (GLEIS) kommer emellertid, när det är fullt fungerande, att garantera att det endast finns ett standardsystem. Det finns ett stort antal bestämmelser bland jurisdiktioner som kräver användningen av LEI kod. Den huvudsakliga idén bakom Global Legal Entity Identifier (GLEI) är emellertid att förenkla, standardisera och göra det enkelt att identifiera vilken som helst juridisk person över hela välden. 

2.1 Användningen av LEI kod rörande finansiell reglering.

LEI kod används världen över bland olika jurisdiktioner. USA och EU var först med att anpassa LEI för redovisning. Även om anammandet av LEI fortsatt är ojämnt i jurisdiktioner, med en täckning koncentrerad till Kanada, EU och USA, börjar många länder anpassa sig till systemet. Reserve Bank of India har har givit mandat till användningen av LEI i marknaden för icke-börsnoterade derivat såväl som att ge mandat till användningen av LEI för stora låntagande bolag och valutatransaktioner. Australia har följt efter genom att ASIC givit mandat gällande LEI för derivattransaktioner.

En fullständig lista för bestämmelser som rör användandet av LEI finner du på GLEIFs webbplats.

Kul att veta

Kina är den snabbast växande jurisdiktionen för LEI under 2019. I själva verket är LEI gratis i Kina för kinesiska enheter. 

3. Vem behöver en LEI kod?

Allmänt sett behövs en LEI kod av varje juridisk person vars verksamhet innefattar finansiella transaktioner. Det finns i nuläget 100 regleringar inom jurisdiktioner där användningen av LEI antingen krävs eller begärs, exempelvis mer än 60 olika bestämmelser bara för USA och Europa. Här får du tillgång till alla bestämmelser.

Kul att veta:

I nuläget har endast ca 1% - 1.5% av alla enheter i världen en LEI. Enligt beräkningar finns det mer än 100 miljoner juridiska personer i hela världen.

3.1 Användande av LEI kod under EU-bestämmelser, EMIR och MiFID II / MiFIR

Användandet av LEI krävs enligt ett antal EU-bestämmelser och direktiv, i synnerhet:

- European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) – från och med 1 november 2017 har EUs transaktionsregister mandat att förkasta rapporter om handel som inte innehåller en LEI (oavsett om det rör marknadsaktörer inom eller utanför EU),

- MiFID II/MiFIR - Här är det viktiga datumet den 3 januari 2018, d.v.s. det datum då MiFID II/MiFIR trädde i kraft. Från och med detta datum kan marknadsaktörer inte handla med befintliga värdepappersföretag om dessa inte har LEI (MiFID II/MiFIR kräver att värdepappersföretag erhåller en LEI från sina kunder innan de tillhandahåller en tjänst som skulle resultera i en transaktion som  innebär en skyldighet att rapportera den),

Från och med den 3 januari 2018 måste alla juridiska personer som önskar att göra transaktioner på de europeiska finansmarknaderna och som innefattar all slags värdepapper eller derivatinstrument (till exempel aktier, obligationer, börshandlade fonder, valutatransaktioner, swappar, ränteswappar etc.) måste ansöka om en LEI.

Det är viktigt att notera att endast juridiska personer är berättigade att ansöka om en LEI.
En juridisk person måste endast ha en LEI kod om den önskar ingå transaktioner för finansiella instrument.

Mer om EU-föreskrifter.

3.2 LEI kod obligatoriskt?

Från och med den 3 januari 2018 krävs LEI för alla handelsenheter. Europeiska Unionen (EU) reviderade direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och medföljande förordning (MiFIR) trädde i kraft denna datum och berör handelsplatser, värdepappersföretag och deras mellanhänder. 

Leverantören av investeringstjänster/banken måste säkerställa att de som handlar har en aktiv LEI om de önskar köpa eller sälja värdepapper. Även om det inte är ett krav att ha en aktiv LEI om du endast önskar behålla värdepapper, rekommenderas det starkt att ha en. En LEI som löpt ut eller att inte ha en LEI kan ge en oönskad överraskning den dag du beslutar att sälja dina värdepapper.

3.3 Kan en enskild individ ansöka om en LEI kod?

Enskilda individer kan inte erhålla en LEI.

En LEI kan utfärdas till alla juridiska personer. Filialer eller underlydande bolag som inte är separata juridiska personer förväntas använda moderorganisationens LEI.

4. Vad kostar en LEI kod?

Priset för en LEI kod kan skilja beroende på tillhandahållare av tjänsten. Priset för en LEI bestäms av tillhandahållande organisations egen prissättningsstruktur och inte av en ”bättre” fungerande LEI-kod. LEI är bara ett verktyg för att identifiera juridiska personer (som deltar i finansiella transaktioner, såsom aktieinvesteringar) så att man har en klarare bild av de världsomfattande finansiella transaktionerna, för att ha en bättre inblick i finansiella motparters identifiering, transparens och riskexponering.

Det är därför bäst att ägna uppmärksamhet åt priset på en LEI som den viktigaste faktorn när man registrerar en LEI-kod.

LEI Registers LEI-pris innefattar kostnaden för den initiala registreringen för vald period och GLEIF-avgiften. För närvarande är debiteringen från GLEIF 11 USD per ansökan för 1 år. Mervärdesskatt tillkommer i förekommande fall

Det angivna LEI-priset är med 0% moms. 0% moms gäller om företaget har ett giltigt EU-momsregistreringsnummer. Vi kontrollerar momsnumret via VIES databas. Om ett företag inte har ett giltigt momsregistreringsnummer tillkommer moms.

LEI priser (Initial LEI-ansökan och registreringsavgift) Kostnad för förnyelse av LEI
1 år - 680 kr (680 / år) 1 år - 720 kr (720 / år)
3 år - 1695 kr (565 / år) 3 år - 1860 kr (620 / år)
5 år - 2650 kr (530 / år) 5 år - 2750 kr (550 / år)

4.1 1 års LEI kod-registrering

Standarden inom branschen för LEI kod-registrering är 1 år. Detta innebär att efter att man registrerat sin LEI måste man förnya sin LEI-kod efter att den ettåriga registreringsperioden upphört. Detta är i första hand en försiktighetsåtgärd så att juridiska personer håller sin LEI data ajour så att den svarar mot verksamheten. Här kan du finna mer information om förnyelse av LEI.

LEI-pris för 1 år LEI registrering är 680 kr med LEI Register.

4.2 Flerårig registrering av LEI-kod

LEI Register erbjuder flerårig LEI-registrering. Detta medför bättre priser för kunderna och besparar dem mödan av en årlig förnyelse av LEI. Registrering av LEI för flera år hjälper kunderna att spara pengar för varje år man betalat.

LEI-prislista här

4.3 Vad är en GLEIF-avgift?

GLEIF-avgiften är avgiften för LEI-licensen. Avgiften går direkt vidare till Global LEI Foundation (GLEIF). GLEIFs påslag betalas av LOU (Local Operating Unit) för varje utfärdad LEI. GLEIF använder avgiften för att täcka kostnaden för systemets skötsel and kostnader kopplade till att hålla LEI-databasen igång, vilken är öppen och gratis. Eftersom GLEIF är en organisation utan vinstsyfte kan påslaget minskas årligen om det totala antalet aktiva LEI fortsätter att öka.

LEI Registers priser inkluderar redan GLEIF-avgiften och de som registrerar en LEI behöver inte betala någon extra kostnad (moms bara i förekommande fall) rörande LEI-registreringen.

Visste du?

Nuvarande GLEIF-avgift är 11 USD per LEI per år. GLEIF samlar in avgiften från LOUer genom kvartalsvisa betalningar.

5. Hur skaffar jag en LEI kod?

En LEI kod kan erhållas från LOU (Local Operating Unit) eller från LEIs registreringsombud. Juridiska personer måste registrera sin LEI via tillhandahållaren av tjänsten (antingen genom LOU, registreringsombud eller någon annan tillhandahållare av LEI) genom att fylla i ett registreringsformulär. Du hittar LEI registreringsformulär här.

LEI Register erbjuder ett enkelt och lättillgängligt registreringsformulär utan att du behöver skaffa ett konto. Detta hjälper kunderna att snabbt fylla I formuläret antingen för hand eller genom att använda autofyllalternativ för företagsdata. Autofyllalternativet för företagsdata förstärker användarupplevelsen och skyndar på processen med att fylla i LEI-registreringsformuläret.

5.1 Betalningsmetoder

LEI Register accepterar de vanligaste kreditkorten (VISA, MASTERCARD, AMEX, MAESTRO) såväl som betalning via PayPal. Om du har problem med att betala med ditt kreditkort, kontakta då oss så erhåller du en proformafaktura med information om ett internationellt bankkonto så att du kan göra betalningen via banköverföring.

5.2 Local Operating Units (LOU)

LEI-utfärdare – även benämnda Local Operating Units (LOUs) – tillhandahåller registrering, förnyelse och annan service samt fungerar som främsta kontakten för juridiska personer som önskar att erhålla en LEI. LOUs arbetar nära registreringsombud, som hjälper juridiska personer att ansöka om LEI-koder.

Visste du?

Det finns i nuläget 34 utfärdande organisationer av LEI i världen. Dessutom finns det ett stort antal organisationer som hjälper enheter att registrera en LEI, oftast benämnda registreringsombud. Se hela listan med ackrediterade LEI-utfärdare.

5.3 Registreringsombud

För att ytterligare effektivisera utfärdandet av LEI har GLEIF introducerat konceptet ‘registreringsombud’. Ett registreringsombud hjälper juridiska personer att få tillgång till nätverket för de LEI-utfärdande organisationer som ansvarar för att utfärda LEI och och därtill anknutna tjänster. LEI-utfärdare benämns också Local Operating Units eller LOUer.

5.4 Kan jag sköta LEIer å mina kunders vägnar?

Varje enhet eller privat individ kan sköta LEIer å kunders vägnar. Det krävs naturligtvis en giltig  fullmakt som säkerställer att du är behörig att agera på uppdrag av den angivna enheten.

6. LEI kod förnyelse

En av de viktigaste fördelarna med LEI (Legal Entity Identifier) är den årliga förnyelsen och verifieringen av datan som säkerställer trovärdig, högkvalitativ data. Kvalitén på datan innebär att företag kan lita på den och på så vis minska motpartsrisk och förbättra sina operationella effektivitetsvinster.

Därför är förnyelse av LEI av största vikt. Legal Entity Identifiers (LEI) som inte förnyas i tid kommer att upphöra att gälla. Om LEI-statusen har löpt ut i GLEIFs databases, kommer det att återverka på den koncerns firmamärke och kan hindra er från att framgångsrikt slutföra transaktion eller rapportering i framtiden.

6.1 Hur förnyar man en LEI kod?

Förnyelsen av LEI är i stort sett en likartad process och väsentligen identisk med registreringen av LEI kod. Kunden måste fylla I formuläret, antingen genom att ange företagsnamnet eller LEI-numret i LEIs förnyelseformulär. Då kommer automatiskt företagsdata att läggas till i de adekvata fälten. Det är viktigt att uppdatera all information som har ändrats sedan den initiala LEI-registreringen (såsom företagets telefonnummer, adress etc.).

6.2 Hur lång tid tar det att förnya en LEI kod?

Förnyelse av LEI är en ganska snabb process I sig, men om det rör sig om att byta LEI tillhandahållare av tjänsten (benämnt LEI-överföring), då kan det ta några dagar (upp till 7 dagar) för överföringen att slutföras.

6.3 LEI-överföring

LEI-överföring är flyttandet av LEI-koden från en tillhandahållare av tjänst till en annan. LEIen är flyttbar för att säkerställa så att kunden kan välja mellan olika tillhandahållare av tjänsten. Om kunden inte är nöjd med avgifterna, servicen eller kvalitén på informationen kan denna flytta sin LEI till en annan LEI-utfärdare (LOU). Medan överföringen sker ändras inte LEI-numret. Det är en process bakgrunden som inte är synlig för slutkunder. Alla LEI-koderna är giltiga i varje jurisdiktion. Leverantörer av investeringstjänster kan inte särskilja LEI-nummer enligt LOU.

LEI Register har ett särskilt formulär för överföring av LEI och meddelar alltid kunderna när de beslutar att förnya en LEI om deras LEI sköts av en annan LOU.

6.4 LEI-kod förnyelsepriser

LEI förnyelsepriser är desamma som LEI registreringspriser hos LEI Register. LEI Register erbjuder fleråriga LEI förnyelser för att eliminera den årliga bördan för kunderna att manuellt förnya en LEI.

Att förnya en LEI för flera år hjälper också kunder att spara pengar för varje ytterligare år som köps.

7. LEI-sökning

LEI Register erbjuder en LEI-sökfunktion där det är möjligt att kontrollera LEIens giltighet och se ett närstående bolags data, såsom LEI-registreringsdetaljer, företagsadress etc.

LEI data ger berörda parter en korrekt uppfattning om ett företag i fråga om rättsliga sanktioner och äkthet. Äkthet och trovärdighet är helt klart två av de mest grundläggande parametrarna för främjande av ekonomisk investering.

Internationell aktiehandel sker med risk för ekonomiskt bedrägeri. Uppkomsten av globalisering och de senaste teknologierna har gjort livet enklare för människor men har också tillfört sårbarheten knuten till finansiella transaktioner online. LEI data ger individer möjlighet att skaffa juridisk information rörande varje listat företag, vilket eliminerar risken för ekonomiskt bedrägeri.

7.1 Hur kontrollerar man LEI-kodens giltighet?

Giltigheten för LEI kod kan kontrolleras genom LEI Registers sökverktyg för LEI som är mycket enkelt att använda.
Personen som söker efter en LEI måste skriva in företagsnamn eller LEI-nummer i sökrutan. Sedan hjälper ett ”autoförslag” att välja rätt företagsnamn eller LEI medan man skriver i sökrutan.

LEI sökruta:

Efter att ha tryckt ”enter” i sökningen efter LEI öppnas en ny företagsflik upp. LEIs företagsflik gör det möjligt att se om LEIen är aktiv, initialt registreringsdatum och nästa förnyelsedatum. LEI sök tillhandahåller också annan LEI datainformation och information rörande själva företaget.

7.2 LEI lookup API

LEI Register erbjuder lättillgänglig LEI lookup API baserad på globala LEI-datasamlingsfiler som tillhandahålls av GLEIF. LEIAdmin.coms API (application programming interface) ger utvecklare möjlighet till direkt tillgång till den fullständiga LEI-datasamlingen i realtid och kan utföra kontroller på begäran för ändringar av enskilda LEI-uppgifter i ett smidigt, lättläst format.

APIn (fråga/svar webbgränssnitt) ger organisationer möjlighet att inrätta snabb, anpassad ch automatiserad tillgång till det globala LEI-indexet, vilket innehåller tidigare och nuvarande LEI-uppgifter inklusive relaterad referensdata i ett officiellt, centralt arkiv.

Få tillgång till LEI lookup API dokumentation.

7.3 LEI Data files

GLEIF updaterar de GLOBALA LEI- referensdatafilerna dagligen. De är gratis och tillgängliga från deras dataset (https://www.gleif.org/en/lei-data/gleif-golden-copy/download-the-golden-copy#/).

8. Framtiden för en LEI

Fram till idag har varje identifieringssystem använt olika sätt att använda identifikatorer eller för att identifiera kunder. Vissa använder många olika identifikatorer medan andra använder få. Det råder ingen samsyn

LEI har potentialen att för första gången förenkla och globalisera en metod för att validera organisationer och kartlägga identitetsbeteckningar. I morgon kan denna information användas i en större skala för att förstå organisationers identitet och hierarki o ch potentiellt bidra till nyare teknologiska innovationer såsom blockchain (blockkedja = distibuerad, decentraliserad databas).

8.1 Möjliga användningsområden

LEI är den bästa lösningen för att lösa de problem som är knutna till de mindre standardiserade och mindre utvecklade organisationers domäner för att förbättra KYC, digital säkerhet och mer därtill. Framtiden kommer endast att bredda användningsområdena för LEI.

8.2 LEI kod och banker

Banker är ett exempel på företag som internt använder olika identifikatorer för att identifiera samma kund. Säljare knutna till banken kan också använda olika identifikatorer. LEI kan konsolidera några av dessa problem.

Framtidens bank kommer att använda LEIer och organisationsidentitet för inskolning, göra processer mer effektiva och för att få en större förståelse för transaktioner de ombeds att göra, och därmed tillhandahålla ett bättre säkerhetsnät för t banken och för de kunder de arbetar med.

Bra att veta:

LEI Register har utvecklat en LEI-plattform för banker, förmögenhetsförvaltare och enheter som sköter LEIer för sina kunders räkning.

Få tillgång till LEI Registers plattform för banker.

8.3 Betalningsbranschen (betalningsmeddelanden)

Dessutom kan LEIer hjälpa till med att spara pengar och tid med de steg som tas för att slutföra en digitaliserad, finansiell transaktion, såsom identitetskontroll, fakturering och undertecknande.

LEIer skulle möjliggöra en omedelbar, digitaliserad identifiering av enheter och skulle göra så att banker radikalt begränsar tiden och resurserna som läggs på bakgrundskontroll och undersökningar. Det skulle också minska fallen av falsk rapportering.

ISO 20022 (drivet av Swift) arbetar för integration av LEIer i betalningsmeddelanden där det håller på att bli det global standardspråket för finansiella transaktioner. Inom fem år förväntar man sig att ISO2002 ska vara det huvudsakliga betalningsspråket, och som stödjer nästan allt av värdet av transaktioner världen över. Alla enheter inblandade i transaktionen måste vara verifierade juridiska personer.

Vitbok om antagandet av LEI i betalningsmeddelanden

8.4 Digitala certifikat

En av de sätt som kriminella kan fånga upp online-kommunikationer är genom att skapa falska webbsidor och lura användare att uppge personlig information.

I en B2B-transaktion kan vi kräva att varje URL som sänder eller tar emot känslig information kräver en HTTPS-krypterad uppkoppling knuten till en Legal Entity Identifier (LEI). Således vet vi inte bara att information är krypterad men vi kan också vara säkra på att vi vet vem som skickar och tar emot informationen.

Idag vid B2B-transaktioner på hög nivå kan denna praxis öka insynen och ge en säkerhet som tidigare ej var tillgänglig.

Mer om LEI digitala certifikat.

Visste du? 

Nyligen meddelade GLEIF-ackrediterade LEI-utfärdarna RapidLEI och DigiCert, världens ledande tillhandahållare av TLS/SSL-certifikat, att de ingått partnerskap för att hjälpa till med att lösa organisatoriska identitetsutmaningar genom att lägga till LEIer i de framtida DigiCert-erbjudandena.

Läs mer


LEI kod vanliga frågor och svar


LEI Register i andra länder

LEI:
Nästa förnyelsedatum:
LEI-koden förvaltas för närvarande av [current_lou]. Du kan dock överföra den till vår partner Ubisecure Oy (RapidLEI).
LEI-koden har upphört att gälla och du måste genomföra årlig förnyelse tillsammans med överföringsprocessen.
Ditt LEI-nummer hanteras för närvarande av [current_lou]. Du håller på att byta LEI -registreringsagent. För att slutföra processen måste vi överföra ditt LEI-nummer till vår partner LOU, RapidLEI. RapidLEI är en GLEIF-ackrediterad LEI-leverantör. Välj nedan mellan en vanlig överföring (LEI-nummret kommer inte att förnyas) eller en överföring med LEI-förnyelse.

Vad är skillnaden mellan LEI-överföring och LEI-förnyelse?LEI-förnyelse är en årlig uppdatering av de registreringsuppgifter som finns om den juridiska personen i GLEIF-databasen. De uppgifter som rör enheten måste uppdateras minst en gång om året.

LEI-överföring är en förflyttning av LEI-koden från en tjänsteleverantör till en annan. LEI-koderna är överlåtbara för att säkerställa att kunden har en valmöjlighet mellan tjänsteleverantörerna. Om kunden inte är nöjd med avgifterna, tjänsten eller datakvaliteten går det att flytta LEI-koden till en annan LEI-emittent (LOU). Under överföringsprocessen ändras inte LEI-numret. Det är en back-end-process som inte är synlig för slutkunderna. Alla LEI-koder är giltiga i alla jurisdiktioner. Leverantörer av investeringstjänster kan inte särskilja LEI-numren enligt LOU.

LEI Register erbjuder en överföringstjänst i vilken ingår en LEI-förnyelse, för att säkerställa den högsta nivån av korrekta data.
För att fortsätta med förnyelsen måste vi först överföra ditt LEI-nummer, använd LEI-överföringsformuläret för att fortsätta med förnyelsen.
"Bästa kund, Ditt LEI-nummer hanteras för närvarande av vår partner LOU RapidLEI, men inte under vår ledning som registreringsagent. Vi uppskattar ditt intresse för vår tjänst men kan tyvärr inte stödja din enhet för närvarande. För att förnya ditt LEI-nummer, vänligen kontakta RapidLEI direkt på [email protected] eller besök deras partnerwebbplats för att hitta din lokala partner. Tack för att du förstår! LEI Registrerings-teamet"
Bästa kund, Du har för närvarande ett giltigt avtal med oss för LEI-kod [lei]. Avtalet är giltigt fram till [paid_until]. Detta innebär att vi kommer att ta hand om de årliga LEI-förnyelserna åt dig fram till [paid_until]. Du kan kontrollera dina LEI-uppgifter här: [leicert_link] Om du behöver uppdatera dina LEI-uppgifter eller har några frågor, vänligen kontakta oss på [site_email]
Godkänner du överföring och förnyelse av ditt LEI-nummer?
Du håller på att slutföra LEI-överföringsansökan. Som en slutlig bekräftelse måste vi se till att du med avsikt har valt LEI-överföring utan förnyelse av data. Vill du fortfarande förnya ditt LEI-nummer i samband med överföringen?