LEI Register och RapidLEI tillkännager officiellt partnerskap

Effektivisering av tillgänglighet för Legal Entity Identifier (LEI) för organisationer över hela världen.

London, UK och Tallinn, Estland. 10 januari 2019 – LEI Register, ledande inom tillhandahållande och hantering av Legal Entity Identifiers (LEI), och RapidLEI, en auktoriserad utfärdare av LEI som specialiserar sig på  automatisering av utfärdandeprocessen rörande LEI, tillkännagav idag att de ingått partnerskap. LEI Register kommer att erbjuda LEIer utfärdade av RapidLEI för att göra registreringen av LEI snabbare och mer exakt för internationella kunder.

Till skillnad från alla andra identitetsbeteckningar för globala företag stöds  LEI av G20 och har därför slagkraften och stödet för att övervinna varje hinder som förknippas med att uppnå bästa metoder och bestämmelser på ett globalt plan.

LEI Register, etablerat 2018, och RapidLEI, etablerat 2018, har ett gemensamt mål att göra LEIer mer tillgängliga för organisationer över hela världen och att utveckla och främja ny användbar teknologi där LEIs tillhandahåller en ’enda verifierbar identitetsbeteckning för företag’-funktion.

De två relativt nya företagen i LEIs ekosystem har en gemensam samsyn att en kombination av automationsteknik och utmärkt kundservice är nödvändig för att bättre kunna tjäna den existerande LEI-marknaden och säkerställa att LEI omfattar ny teknisk användbarhet.

LEI Register är ett officiellt registreringsombud spm är representerat i 25 länder och har vunnit en betydande del av marknaden för implementering och distribution av LEI. RapidLEI är en nyligen auktoriserad utfärdare av LEI eller LOU (Local Operating Unit), och sedan företaget startade i juni 2018 har det upplevt den största tillväxten på marknaden för utfärdande av LEI, överträffande befintliga utfärdare av LEI med en 600-procentig kvartalsvis ökning av kundunderlaget.

De två företagen har samarbetat med stor framgång sedan RapidLEI startade. LEI Register registrerar nu nästan 1000 LEIer per månad och RapidLEI är den enda utfärdaren av LEI som kan bekräfta en LEI-ansökan på några minuter. RapidLEIs automationsteknik säkerställer också en högre grad av tillförlitlighet rörande LEI.

Toomas Pavelson, VD för LEI Register, säger att båda parter delar samma vision. “Vi vill göra ansökan om LEI enklare. Enkelt ansökningsformulär, autofyll av information, en rad olika betalningsmetoder, digital signatur, automatisk kontroll av korrekthet rörande information – allt detta borde göra processen smärtfri och klar inom några minuter. Detta pressar ner priset för den sökande och gör LEIer mer tillgängliga.”

Paul Tourret, utvecklingschef för RapidLEI, säger “Grundarna av RapidLEI har sedan länge omvälvt transaktionsmarknaden för identifiering genom att använda automatisering och kundservice för att tillhandahålla bättre tillgänglighet, snabbhet och erfarenhet. Vi ser detta på 2000-talet efter starten av SSL-tillhandahållare som GlobalSign och GeoTrust Europe, och nu ser vi en liknande möjlighet att göra LEIer lika allomfattande som SSL. Att arbeta sida vid sida med samarbetspartners i världsklass som LEI Register kommer att förverkliga våra gemensamma mål, och vi ser fram emot ett långt och fruktbart samarbete till gagn för LEI Register kunder.”

LEIer tillhandahålles via LEI Register www.leikod.se