RegTech London – Sammanfattning av Evenemanget

RegTech ägde rum den 3 oktober 2019 i St Paul’s London. Evenemanget syftade till att utforska hur den finansiella tjänstesektorn kan utnyttja teknik för att införa nyheter, sänka kostnader och stödja förändringar i lagstiftningen. St Paul’s innebar en höjdpunkt för nystartade företag, teknikleverantörer, finansiella institutioner, tillsynsmyndigheter och utövare under en dag med nätverkande, seminarier och samarbete.

Det var fantastiskt att se hur många gånger Legal Entity Identifiers omnämndes på evenemanget och hur experterna lovordade det faktum att man antagit dessa riktlinjer.

Här är några av höjdpunkterna från dagen där vi samlat tweets för de viktigaste ämnena på RegTech:s dagordning.

[09:10] Öppningsanförande: RegTech – en centralbanks-översikt – Peter Thomas, Senior Manager, Data Innovation, Bank of England

 • Perspektiv på RegTech i kontrollerade företag
 • Utvecklingen av SupTech på Bank of England
 • Framåtskridande arbete och branschengagemang

“Bild från RegTech vid Bank of Englands anförande #datainnovation #datastyrning #kulturförändring”

“Peter Thomas, Senior Manager vid Data Innovation på @bankofenglands start på RegTech London #RTSLDN – nämner ofta LEI som en viktig del. Möt den snabbaste växande #LEI utgivaren, RapidLEI, just i det här rummet!”

[09:40] Panel – Tänkt ledare (Användare): Granska regelverket och optimera lagstiftningen

“Intressanta resultat i en enkätundersökning om svårigheter att anta #RegTech. Förra veckan konstaterade #Sibos2019 att Reg Tech inte har uppfyllt sin potential – den här panelen håller med!”

“Förändringar i lagstiftningen och nya lagar som kommer under 2020 och framåt innebär att bankerna kommer ha fullt upp.”

[10.20] Anförande: Att förstå betydelsen av en integrerad strategi för förordningar, data och teknik – Bradley Foster, Global Head of Content (Enterprise), Bloomberg

“Överensstämmande och sammanlänkade databaser behövs för ett fungerande genomförande av FRTB, säger Bradley Fister, ”Bloomberg, på RegTech-mötet i London”

[11:20] Panel: Hantering av förändringar i förordningar och effektivitetsförbättringar av anpassningskostnader

 • Hantering av ökande volymer och hantering av konsekvenserna av reglerna för tillsynsmyndigheter
 • Framtidsanalys och tolkning: utveckla en regelmässig systematik med semantisk noggrannhet och standardisering av språk
 • Att kanalisera rätt regler för rätt människor vid rätt tidpunkt
 • Hur man innefattar fullgörandekostnader i relation till stigande antal regleringar

“Phil Fry @Verint: Det kan inte handla om punktlösningar, vi måste sträva mot holistiska lösningar till lagstiftningsproblem”

[12:00] RegTech Innovations-samarbete: Att automatisera förändringar inom lagstiftning – Nödvändighetens konst – Paul North, The New Initiatives Working Group, The RegTech Council

“Paul North, Kommitten för Etablering RegTech-rådet, diskuterar automatiserade förändringar inom förordningar.”

[12:20] Anförande: De nya utmaningarna med tillmötesgående kommunikationPaul Liesching, Global Head of Financial Markets, Truphone 

 • Nya kommunikationskanaler och nya teknik används inom handel
 • Med MiFID II och andra liknande förordningar över världen behöver man övervaka, registrera, dokumentera och bevara fler dataposter än någonsin tidigare
 • Samtidigt innebär konsumtionssynen på teknik att dina användare och kunder vill anta en mängd olika kommunikationstekniker
 • Hur täcker fullgörande-klyftan?

“Anförande Paul Leisching, @Truphone ”Information-asymmetri innebär att marknadsaktörer tvingas använda sig av de mest effektiva verktygen för att hänga med. I slutänden handlar det helt och hållet om att tjäna pengar. Det innebär att aktörerna tar fler marknadsrisker.”

“Fantastiskt att vara med @Verint på @ATeamInsights #RTSLDN:s möte. I den här panelen, diskuterar @VerintVerbars Phil Fry hur man hanterar förändringar i förordningar & effektivitetsförbättrar kostnader för anpassning tillsammans med andra paneldeltagare from @CreditSuisse, @blackrock, @DSB_ISIN & @truphone”

[01:50] Anförande: Utmaningar för handel och överföringsrapportering – utmaningar med säkerhetsdata – Peter Moss, VD, SmartStream RDU

 • Hur går det med MIFIR/MIFID II?
 • Konsekvenserna av Brexit – vad ska man förvänta sig?
 • Hur gör man för att stödja SFTR?

“®†ßfi∂’ Peter Moss från @SmartStream_STP konstaterar att Brexit kan ligga 4 veckor framåt i tiden… eller 4 månader … eller aldrig ens kommer ske. Berättar för åhörarna att firmor han pratat med i alla fall är beredda på Brexit om 4 veckor… @regtech”

“Vilka är det tre huvudsakliga utmaningarna kring politisk ledning? @Freddie Frith på @RegTech-mötet 2019 i London, pratar om:

 1. Hantering av Ledning och Politik

 2. Förståelse av lagstadgade skyldigheter

 3. Spårbarhet och att styrka fullgörande”

“Banker har kanske tänkt på överföringsrapportering för SFTR, men inte nödvändigtvis med de referensuppgifter som måste medfölja rapporteringen för att fastställa själva säkerheten – och det är inga enkla uppgifter att sammanställa.”

[14:40] Panel: Bygga starka grunder för lagstiftningsrapportering genom datahantering

 • Varför ett datacentrerat tillvägagångssätt krävs för överensstämmelse, hållbarhet och effektivitet
 • Hantera utmaningarna med informationssilon och förordningsprocesser/-system
 • Källförteckning av uppgifter; säkerställa datakvalitet, noggrannhet och överensstämmelse.
 • Säkerställa datastyrning för interna åtaganden från datakonsument och dataproducenter
 • Utnyttja arbetet som gjorts av MiFID II & EMIR för SFTR & FRTB – finns det några likheter och synergier?

“Inblickar i #lagstiftnings-rapportering på Londons RegTech-möte #RTSLDN i en panel ledd av Colin Ware @BNYMellon”

“#RTSLDN #AI och #ML kan hjälpa till med lagstiftningsrapportering och långsamt göra skillnad men det är viktigt med kvalitet på uppgifterna, säger Ian Hollowbread, UK Ecosystem Director på ING #RegTech”

[15:00] Digital Uppdatering av Lagstiftningsrapportering

“Panel för Uppdatering av Digital Lagstiftningsrapportering diskuterar de uppdateringar på arbeten som hittills skett, feedback från pilotprojekt och värdefulla nästa steg för #RTSLDN och de kommer tillbaka till #RTSLDN 2020 för ytterligare uppdateringar då detta är en långsiktig process!”

[15:30] Panel: Att upprätta förtroende – hantera datasekretess och cybersäkerhet i en AI-värld

 • Hantera risker med integritetsuppgifter vid dataanalys
 • Att säkerställa att uppgifter är säkra och att visa detta för tillsynsmyndigheter
 • Dataintegritets-kontroll över gränserna vid användande av molnbaserad teknik
 • Cybersäkerhet och AI
 • Omfattningen av datadelning och maskininlärning

“80 % av brott mot #förordningar i samband med #dataintegritet #Cybersäkerhet är direkt kopplade till avsiktliga eller oavsiktliga handlingar som utförts av människor på ditt företag”

“Den här panelen med experter från TrustEUAffairs, @HSBC och 3 Lines of Defence Consulting står näst på tur här på #RTSLDN för att diskutera etableringsförtroende, hantering av dataintegritet och cybersäkerhet i an AI-värld.”

“Karan Jain: Vi befinner oss på ett intressant ställe, för medan marknaden försöker nå upp till de grundläggande nivåerna när det gäller datadelning, är tillsynsmyndigheterna redan där och flyttar gränserna.”

[16:35] Eftermiddagsanförande: Att använda ML och AI för att förbättra AML och bedrägeri – Soups Ranjan, Chef för Financial Crime Risk, Revolut

Revolut är den snabbast växande utmanande banken i Europa. Soups Ranjan kommer att dela sin inblickar i hur de förhindrar ekonomisk brottslighet på Revoluts plattform med hjälp av datavetenskap och maskininlärningstekniker

“Ytterst spännande anförande av Soups Ranjan, @RevolutApp om att använda ML och AI för att förbättra AML och Bedrägeri”

Legal Entity Identifiers för RegTech

Vi har hört flera talare och paneler under det här evenemanget diskutera antagandet av LEI och vi ville sammanfatta några av fördelarna.

 • Transparent handelsrapportering
 • Bättre datakvalitet
 • Grundat på ISO internationell standard
 • Insamlat från en databas med öppen källkod
 • Tillåter transparent enhetsverifiering och identifiering
 • Skapad av ett oberoende organ som inrättats vid G20

Få din Legal Entity Identifier inom några minuter.

RegTech London – Sammanfattning av Evenemanget

Erhåll din LEI-kod idag

530 kr /år

Fyll i vår ansökningsprocess på några få minuter.

Ansök här