Affärstransparens: Hur man skapar en miljö av förtroende

Vad är transparens i affärer? Du kan helt enkelt definiera affärstransparens som handlingen att vara öppen och ärlig mot alla intressenter – anställda, kunder, leverantörer och samhället i stort.  I den här artikeln kommer vi att undersöka vad transparens innebär för företagsledare och hur de kan skapa en miljö av förtroende inom sina organisationer.

Vad är vikten av transparens i näringslivet?

Det finns många fördelar som transparens kan ge ett företag, till exempel att bygga förtroende, skapa lojalitet och förbättra ditt resultat. När kunder känner att de kan lita på ett företag är de mer benägna att göra affärer med dem.

Anställda som känner sig värderade och uppskattade har högre medarbetarengagemang och är mindre benägna att lämna företaget.

Sammantaget ökar affärstransparensen medarbetarnas moral och ökar engagemanget, liksom att behålla anställda.  Det uppmuntrar också investeringar genom att visa öppenhet och stabilitet.  Att ta hänsyn till objektiv feedback förbättrar processerna och ger därför bättre resultat.


Vad är motsatsen till en transparent arbetsplats?

Ett företag som inte värdesätter transparens utvecklar en hemlig kultur.

En transparent kultur i näringslivet är direkt kopplad till dess ledarskap. Men självbelåtenhet kan spela en roll på samma sätt. Om ett företag inte kan anta nya idéer och komma förbi mentaliteten “så här har vi alltid gjort det” kommer det förr eller senare att hamna i en dold kultur. 


Hur tillämpar företag transparens?

Dela innehåll bakom kulisserna

Ett sätt att öva transparens med dina kunder är att visa dem mer innehåll bakom kulisserna om din organisation. Detta kan göras via sociala medier, nyhetsbrev eller blogginlägg. Att dela information kan ha en positiv inverkan och bygga mer förtroende hos dina kunder.

Öppen delning är en bra idé om du vill introducera affärsvärdena och företagskulturen till en bredare publik, vilket kommer att bidra till att få dem att känna sig mer involverade och kopplade till ditt företag.

Tydlig kommunikation

Ett annat bra exempel på affärstransparens är tydlig kommunikation. Oavsett om det är kommunikation med dina anställda, leverantörer, intressenter eller kunder.

Om ledningen kan dela information och idéer på ett tydligt sätt kommer det att återspeglas i prestanda och affärsframgång.

Redovisningsansvar

Att göra ansvar till ett av kärnvärdena i din arbetskultur kommer också att medföra positiva förändringar. Genom att uppmuntra ansvarsskyldighet på arbetsplatsen kan dina anställda hitta balansen mellan respekt och ansvar.

Transparenta företag trivs med att människor tar ansvar för sina handlingar. Detta hjälper människor att lära av sina misstag, bygger förtroende och lära andra att de ska lita på att du är sanningsenlig, oavsett omständigheterna. 


Hur upprätthåller du transparens i affärer?

När du har insyn i ditt företag är det viktigt att behålla det genom att fortsätta kommunicera öppet och ärligt, söka feedback och uppmuntra transparens i hela organisationen.

Transparenta företag skapar ofta företagspolicyer och rutiner för att säkerställa att ditt företag förblir transparent. Att upprätthålla transparens kan vara utmanande, men det är värt ansträngningen eftersom det kan hjälpa till att bygga förtroende, skapa lojalitet och förbättra kundernas uppfattning om ditt varumärke.


Vilka är några exempel på affärstransparens?

Öppenhet med anställda

God kommunikation är nyckeln till ett framgångsrikt förhållande. Detta inkluderar ärliga, tvåvägssamtal mellan dina anställda och chefer om olika företagsoperationer, interna processer och företagets riktning, liksom hur det påverkar dem personligen – oavsett om det innebär att ge feedback för förbättring eller bara vara tillräckligt transparent så att de kan hålla jämna steg med alla aspekter av produktiviteten på jobbet.

En transparent arbetsplats främjar förtroende och öppen kommunikation. Att stärka relationerna mellan anställda och deras arbetsgivare ökar medarbetarnas prestationer och bidrar till att vårda en miljö av samarbete, där människor är motiverade att stödja varandra och företagets verksamhet.

Transparens med kunder

När transparensen med kunderna utförs väl resulterar den i ökad varumärkeslojalitet. När företag är ärliga och öppna med sina misstag och brister bygger det förtroende mellan företagets anställda, liksom kunder som väljer att spendera pengar där istället för någon annanstans.

Om du vill uppnå framgång med dina kunder är det viktigt att de kan se hur och när företaget svarar på feedback eller förfrågningar – detta inkluderar att vara ärlig om misstag också!

När det utförs bra – transparens leder till högre kundnöjdhet, lojalitet och ökade försäljningsintäkter.

Transparens med investerare och aktieägare

För investerare återspeglas transparens i hur fritt de kan få tillgång till finansiell information som prisnivåer och granskade finansiella rapporter om ett företag.

Investerare måste kunna lita på att organisationen producerar korrekta, informativa och oberoende granskade finansiella rapporter.

Transparens med leveranskedjan

När en organisation har intern transparens med sina leverantörer och leverantörer kan den hålla ett öga på inköpsprocessen. Utan att veta var material kommer ifrån eller hur de produceras finns det inget sätt för företag att se till att det de köper kommer att vara både etiskt till sin natur och ekonomiskt fördelaktigt.

Medvetenheten om leveranskedjan har ökat mycket under de senaste åren, vilket också innebär att branschen nu granskas alltmer av regeringar, icke-statliga organisationer och konsumenter, som investeras i etiskt inköp av arbetskraft och material. 


Hur främjar Legal Entity Identifier affärstransparens?

En Legal Entity Identifier (LEI) är en alfa-numerisk kod på 20 tecken baserad på ISO 17442.

Det globala LEI-systemet (GLEIS) utvecklades av G20 2011 som svar på den globala finanskrisen 2008, i syfte att undvika framtida globala chocker av denna allvarlighetsgrad.

LEI-koden är nu avgörande för att juridiska personer ska kunna skapa ett mer transparent globalt finansiellt system. Ett företags LEI kommer att vara offentligt tillgänglig via en global databas och innehålla information om företagets registrerade och handelsnamn; företagstyp; registrerat adressregistreringsnummer; moderbolagets information; information om dotterbolag.

Efter att ha bildat G20-konceptet utsåg Financial Stability Board (FSB) en ny ideell organisation, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) för att bevaka den. Stiftelsen utfärdar inte koderna själv, utan lämnar den snarare till ett nätverk av offentliga och privata företag som fungerar som lokala operativa enheter (LOUs).

För att få en LEI-kod måste du nå en LEI-registreringsagent.

LEI registrerares roll är att förse dig med verifierad information om LEI, autentisera data och hantera kommunikation mellan LOUs. Vi förstår värdet av din tid och har lagt ner ett stort arbete för att bli den snabbaste och säkraste globala leverantören av registreringstjänster.

REGISTRERA LEI NU