Ny partner för leikod i Sverige

LEI Register™ har sedan 2018 erbjudit tjänster för både LEI registrering och LEI förnyelse. Genom plattformen som återfinns på leikod.se har svenskar under flera år kunnat genomföra sin registrering av LEI både snabbt och smidigt. Lägg därtill de konkurrenskraftiga priserna så är det inte svårt att förstå att allt fler väljer att gå från andra dyrare registreringsagenter till oss på LEI Register™.


Trots att LEI Register™ är en framstående aktör på den svenska marknaden för leikod så är det fortfarande ganska okänt att man även driver en plattform för partners. Genom försäljningsplattformen LEIAdmin möjliggör man för fler företag att erbjuda LEI registrering både i Sverige och andra länder. Detta gör att tillgängligheten för servicen kring Legal Entity Identifier blir bättre samt att tjänsten når ut till fler svenskar.

Nu har LEIAdmin teamat upp sig med LEI Registrering för att tillsammans ta en större andel av den svenska marknaden. En marknad som länge varit monopolliknande med en större aktör som många uppfattat som den enda registreringsagenten för svenska företag och organisationer. Tack vare LeiAdmins nya samarbete kan vi nu i större grad erbjuda kunder den bästa, snabbaste och mest effektiva registreringen av lei kod. Något som gör att svenska entreprenörer slipper betala mer än nödvändigt för registrering- och förnyelse av LEI.

LEI Registrering är ett svenskt bolag med svenska ägare. Personerna bakom företaget har lång erfarenhet av den svenska marknaden och erbjuder dessutom svensk kundtjänst. Detta gör LEI Registrering till ett bra komplement till LEI Register™ egna tjänst. Leiregister.se grundandes i februari 2020 och har snabbt blivit en populär och erkänd aktör för LEI registrering i Sverige. Man står i ständig dialog med LEIAdmin för att säkerställa att tjänsten lever upp till de regler och ramverk som gäller för registrering av LEI.


I Sverige registrerades det totalt 8641 nya lei koder under 2020. 2035 av dessa hanteras av RapidLEI som är den LOU som LEI Register™ är ansluten till. I och med det nya samarbetet med LEI Registrering hoppas man att denna siffra ska öka under 2021. Under 2020 tillkom det även många nya registreringsagenter för Legal Entity Identifier. Detta bidrar till en större konkurrens för samtliga aktörer samtidigt som det gynnar svenska företagare som nu kan förvänta sig både bättre och billigare service. Att marknaden håller på att förändras innebär även att kunskapen och intresset för LEI ökat vilket vi på LEI Register™ ser som mycket positivt.