LEI-certifikat + LEI-tagg


  • Ditt företags globala identitetscertifikat
  • Baserat på LEI kod, en internationell ISO-standard
  • Gör bankers, mäklares, etc kontrollsystem enklare
  • Bygg tillit gentemot dina kunder och samarbetspartner med ett LEI-certifikat
  • Visa information rörande ditt företag på din webbsida med en LEI-tagg
  • En direkt länk mellan LEI-tagg och ditt elektroniska LEI-certifikat
  • Bara kopiera ditt kodavsnitt till sidhuvudet för att enkelt visa LEI-taggen på din hemsida
  • Du kan också beställa ett papperscertifikat till ditt kontor

Vad är ett LEI-certifikat?

LEI-certifikatet är ett dokument som innehåller information om ditt företag baserat på en legal entity identifier (LEI) som är en internationell standard (ISO 17442) och som godkänts av G20-länderna. LEIs mål är att standardisera information rörande juridiska personer världen över.

LEI Register har tillförlitlig information om alla LEI-er som har offentliggjorts i världen. Vår databas använder en global LEI-standard och har tillförlitlig/styrkt information som uppdateras årligen via en informationsförnyelse. Ditt LEI-certifikat kommer att bli publicerat elektroniskt på alla LEI-registers webbsidor världen över (35 webbsidor). Du kommer att erhålla ett elektroniskt dokument till din e-post, och du kan också beställa ett papperscertifikat (A4-papper) om det behövs. Vi kommer att leverera det till dig inom sju arbetsdagar

LEI Certificate

Varför bör jag skaffa ett LEI-certifikat?

Det är mycket vanligt att din bank, mäklare, etc efterfrågar din LEI eller bevis på den när du ska öppna en konto eller innan du gör en finansiell transaktion. Det är då LEI-certifikatet är praktiskt att ha till hands. Du kan vidarebefordra ett elektroniskt LEI-certifikat via e-post till mottagarna eller ladda upp det till ditt bankkonto eller en näringsidkares särskilda plats, ”trader's cabinet” kallad. Vi erbjuder också ett fysiskt papperscertifikat som du kan beställa hem till ditt kontor.

LEIer krävs för varje juridisk person som regelbundet genomför finansiella transaktioner. Detta innefattar köp av aktier, obligationer och andra värdepapper. Vissa rättsordningar kräver också av juridiska personer att de skaffar en LEI för at enklare identifiera dem. Det finns också ett antal näringsgrenar som nu måste ansöka om en LEI. Läs mer under vem som behöver ett LEI-nummer.


Vad är en LEI-tagg?

LEI-tagg är en datakälla med information som du kan visa på din hemsida för att ange den juridiska personen/legala enheten (legal entity) bakom webbsidan. Besökare av webbsidan kan klicka på LEI-taggen, öppna den och se grundläggande information såsom det fullständiga namnet på den juridiska personen/legala enheten och dess adress. Klickar man ånyo på LEI-taggen öppnas en ny flik som innehåller ditt företags LEI-certifikatsida på LEI Register-webbsidan som har all information baserad på din LEI.

Varför bör jag skaffa en LEI-tagg?

I vissa länder måste du visa ditt företagsnamn på ditt företags webbsida. Det måste inte nödvändigtvis vara på varje sida, men det måste vara enkelt tillgängligt för dina besökare för att  bekräfta vem som är den juridiska personen bakom sajten. I andra länder är det inget krav, men det är en god praxis att visa det så att besökare på din webbsida känner tillit. Detta ökar chansen att folk interagerar med din webbsida. LEI-taggen indikerar också att du har en aktiv LEI-kod, vilket gör att ditt företag upplevs som mer tillförlitligt

Kan jag presentera denna information själv eller använda någon annan förtroendemärkning?

Många företag som säljer förtroendemärkning (trust marks) validerar egentligen inte din information efter din första ansökan. Om du inte årligen förnyar din LEI och ditt certifikat, kommer ditt LEI-certifikat och din LEI-tagg visa en “inaktiv” status vilket betyder att din information har slutat gälla. Om du uppdaterar kontrollerar vi din information, validerar den gentemot ditt Bolagsverket och statusen “aktiv” kommer åter att visas.

Ja, du kan visa all denna information själv, men genom att skaffa en LEI-tagg på din webbsida indikerar detta att du gått ett steg längre och validerat din information med en global standard som en LEI (ISO 17442), vilket visar att din information är offentlig och att du har ett LEI-certifikat. Med en  LEI-tagg länkas du direkt till ditt LEI-certifikat och du kan visa det för dina kunder för att skapa större trovärdighet.


Priser för LEI-certifikatet + tagg

 

År LEI LEI-certifikat + tagg Pappersceritifikat
1 680 kr +39 kr +195.95 kr
3 1695 kr +100 kr +195.95 kr
5 2650 kr +140 kr +195.95 kr

Hur använder jag LEI-taggen på min hemsida?

Nedan finner du en html-script-sträng som du måste kopiera och klistra in i ditt ”huvud” <head> på din webbsida.

Ersätt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX med ditt företags LEI-kod:

<script src="https://leiadmin.com/leitag.js?lei=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"></script>

För att få den mörkblå versionen av LEI-taggen istället för den vita versionen använder du attributet color=dark:

<script src="https://leiadmin.com/leitag.js?color=dark&lei=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"></script>

Efter att detta gjorts kommer den klickbara LEI-taggen med validerad information om din LEI och ditt företag att visa sig vid det nedre högra hörnet av din webbsida.

WordPress

En enkel lösning är att till exempel installera Insert Headers and Footers plugg-in som möjliggör enkelt klipp-och-klistra av script-strängar på din webbsida. Följ instruktionerna för hur du installerar en plugg-in och klipp-och-klistra in LEI-taggs-strängen i boxen där rubriken är i WordPress admin. Du kan också lägga till den som ”custom code" om du har utvecklat ”custom plugins” på din webbsida.

WPCode – Insert Headers and Footers + Custom Code Snippets – WordPress Code Manager

Drupal

I grunden samma tillvägagångssätt likt det tidigare nämnt för WordPress, men för Drupal måste man använda Header and Footer Scripts modulen:

https://www.drupal.org/project/header_and_footer_scripts

Andra

Du kan helt enkelt googla "adding javascriptoch din plattforms eller ”frameworks” namn för att se några handledningar för hur du bäddar in skriptet. Tidsåtgången för att utveckla din webb överstiger sannolikt inte 30 minuter.