Ny

När ska man sälja fonder: En omfattande guide för att fatta välgrundade säljbeslutInvestera i obligationer: En strategisk tillgång för stabil avkastningInvestera 100 000: Maximera avkastningen och bygg en stark ekonomisk framtidBästa investmentbolag 2023: En guide till de bästa aktörerna på marknadenInvestera 10 miljoner: Maximera din avkastning med smarta investeringar InledningHitta investerare: En guide för att framgångsrikt söka kapital och investerare till din affärsidéInvestera i litium: En omfattande guideInvestera i vatten: En omfattande guidePlacera pengar säkert 2023Investera i konst – En guide till konstinvesteringar och konstnärskapInvestera i valuta – En guide till valutahandelRåvarufonder – En omfattande guide till råvarufonder 2023Solceller: En bluff eller en hållbar investering?Vad är alternativa investeringar?Investera i klockor: En lönsam investeringsmöjlighetAmortera eller spara 2023Vilka aktier ska man köpa nu?Investera i uran: Framtida potential och möjligheter för din portföljInvestera i onoterade bolag: En guide till framgångsrik diversifieringInvestera i olja: En guide till att investera i olja år 2023Investera i silver: En guide till framgångsrika investeringar och diversifiering av portföljenAtt investera i startups: Allt du bör veta innan du kommer igång!Vad betyder investera: En grundläggande guide till att förstå och effektivt använda dina pengarBörja med aktier: En introduktion till att investera i aktiemarknadenInvestera i vindkraft: En hållbar och lönsam investeringsmöjlighetInvestera i skog: En lönsam och hållbar investeringsstrategi i SverigeSpara pengar: Tips och strategier för att bygga upp din ekonomiska framtidInvestera i Bitcoin: Fördelar, nackdelar och risker att övervägaVad ska man investera i 2023?Investera i solceller: Fördelar, nackdelar och vad du behöver vetaInvestera i kryptovaluta: Att komma Igång med digitala valutorBästa sättet att investera 1 miljon: En guide till smarta och säkra investeringaInvestera i vin: En guide för vinintresseradeInvestera i fonder 2023: En praktisk nybörjarguide för stark portföljInvestera Pengar: Tips och råd för att sätta dina pengar i arbeteInvestera i aktier: En guide till att göra smarta investeringar på aktiemarknadenInvestera i fastigheter: En guide till framgångAktier för nybörjare: Hur man kommer igångInvestering av företagets pengar: Maximering av avkastning och hantering av riskerAtt investera i guld: Fördelar, risker och strategierHur man börjar med aktier: De 5 bästa tipsenAnti Money Laundering (AML) i bank: Allt du behöver vetaAffärstransparens: Hur man skapar en miljö av förtroendeFöretagsstrukturer: Allt du behöver vetaKYC i bank: Varför det är viktigt och hur man följerVad är ett moderbolag och hur fungerar det?Hur lång tid tar det att få en LEI?ISO 17442 – Standard för LEI-kodstruktur ESRB diskuterar framtiden för LEIGlobal Business Identifier (GBI) – Initiativet för omvandling av handelNordLEI vs LEI RegisterVad är LEI-överföring?Vem behöver ett LEI-nummer?Hur mycket kostar ett LEI-nummer?Ny partner för leikod i SverigeLegal Entity Identifier för kryptovalutorLegal Entity Identifiers för användning inom KYCPrognoser för digital identitet 2020Framtiden för cybersecurity – DeloitteHur man öppnar ett företagskonto i StorbritannienLegal Entity Identifier digitala certifikatEtt brett antagande av LEI-certifikat kan spara den globala banksektorn 2-4 miljarder USDLegal Entity Identifier för statliga enheterEuropean Market Infrastructure Regulation (EMIR) och Legal Entity Identifiers (LEI)FCA kommer att ha en pragmatisk strategi för deras rapportering om Brexit-dagenAntagande av LEI för betalningsmeddelanden av betalningsmarknadspraxisgruppen (PMPG)RegTech London – Sammanfattning av EvenemangetVad är LEI-search?Hur man får en Legal Entity Identifier-kod i Sverige?LEI Register och RapidLEI tillkännager officiellt partnerskap

Vad betyder investera: En grundläggande guide till att förstå och effektivt använda dina pengar

The main purpose of your investments is to generate interest or achieve an increase in the value of invested capital. You also have to remember that no investment is ” safe deposit box safe “, but the whole thing always comes with a significant risk.

If you happen to invest in the wrong assets at the wrong time, you can (in the worst case) lose all the capital you have invested. At the same time, selected forms of investment offer the possibility of borrowing to invest – something that is reflected, among other things, in connection with investments via leverage .

För att du ska undvika vanliga fallgropar när det kommer till investeringar, samtidigt som du står bättre rustad inför det som komma skall, kommer vi i denna guide att förse dig med det mesta som du behöver veta för att minska risken för dåliga affärer!

Definition av investering

När det kommer till definitionen av investering återspeglas det hela i form av en satsning av tid, energi och pengar vilka kombineras som ett led i att öka tillgångarnas värde. När det kommer till privatekonomin kan investeringar manifesteras på en rad olika sätt.

Ett konkret exempel är att förhålla sig till sparande som en form av investering. I dessa fall tenderar man att referera till investeringar i form av värdepapper. För att definiera något som en “investering” och ej som ett “sparande” är det ganska vanligt att hålla isär dessa två begrepp.

Det hela uppnås genom att redogöra för själva syftet med det aktuella sparandet. På en mer konkret nivå innebär traditionella sparande att lyckas uppnå en specifik summa, samtidigt som syftet med investeringen är att alltid generera vinsterna via så kallade avkastningar.

Med andra ord är målet med investeringar att få pengarna att växa utan att man behöver aktivt bidra till det hela. Några av de vanligaste exempel på föregående investeringsformer återspeglas av fastighets- och guldinvesteringar vilka traditionellt sett kommer att öka i värde över tid.

Sist men inte minst är det betydligt mer vanligt att investeringar mynnar ut i förlust, medan sparandet är statisk och kommer ej således att påverkas av de val vilka du väljer att åberopa för den aktuella investeringen.

Varför är det viktigt att investera?

Den primära avsikten med din(a) investering(ar) är att generera avkastningar i form av ränta eller värdeökningar på det investerade kapital. Handel med värdepapper återspeglas dock alltid av en påtaglig risk.

If things get really bad, most of your capital can disappear into thin air! At the same time, selected forms of investment are reflected by significantly higher risks than others. Therefore, it is of great importance to reflect on what type of investment is in line with your profile.

You also need to reflect on what risks you are willing to take in order to realize it all. Before you make serious investments, you also need to ensure that you actually understand what you are investing in!

How does an investment work?

The primary purpose of investments is to obtain interest and/or appreciation on the capital invested. However, you must remember that investing in securities is always associated with a risk.

If you make the wrong decision at the wrong time, the worst case scenario is that you lose all of your invested capital. At the same time, selected forms of investment are reflected by significantly higher risks than others.

Description of the investment process

When it comes to the investment process, it includes everything from how you evaluate your investment opportunities to arriving at an active decision to go ahead with it all.

 • Selection of investment object : In the first step, you need to reflect on the investment object or objects that you wish to focus on.
 • Risk and return : Next, you need to account for the risk you are willing to take, versus the potential for return.
 • Tidsaspekten på dina investeringar: I det sista steget redogör du för den tidsaspekt som du är villiga att förhålla dig till när det kommer till investeringen i fråga.

Olika typer av investeringar

På en generell nivå existerar det en rad olika investeringsformer. För privata investerare tenderar dock nedanstående investeringsformer att utgöra de mest intressanta:

 • Aktier: När det kommer till handeln med aktier återspeglas det hela i många fall via aktiebörser. För att du ska kunna investera i aktier, inklusive andra typer av värdepapper, behöver du skapa ett särskilt konto. För privata sparare är det framför allt ett investerarsparkonto (ISK) som tenderar att vara av störst intresse. 
 • Obligationer: Även om obligationer anses vara en förhållandevis trygg investeringsform, förekommer det alltid en påtaglig risk att gå miste om ditt kapital. Samtidigt innebär den lägre risken att möjligheten till högre avkastningar generellt sett är betydligt lägre i jämförelse med exempelvis aktier.
 • Fastigheter: När du bestämmer dig för att investera i fastigheter har du möjligheten att på egen hand styra över den ekonomiska risken. I regel innebär billigare och mer osäkra investeringar generellt sett högre avkastningar. Omvänt gäller för investeringar i fastigheter i den övre prisklassen, vilka tenderar att vara mer säkra men generera i överlag lägre vinster.
 • Fonder: Investeringar i fonder innebär generellt sett att du placerar ditt kapital långsiktigt. Det hela erbjuder pengarna en möjlighet att växa betydligt snabbare, främst tack vare den så kallade ränta-på-ränta-effekten. En metafor som ofta används för att beskriva det hela är liknelsen vid en snöboll som växer sig allt större i takt med att den rullar nedför backen.

Så fungerar avkastning och risk

Eftersom det är generellt sett svårt att bedöma sannolikheten för att en tillgång ska sjunka i värdet, är det desto lättare att i rollen som investerare fokusera på att minimera den aktuella konsekvensen av att den specifika tillgången sjunker i värde.

När det kommer till aktier och andra typer av tillgångar kommer dessa generellt sett att både stiga och sjunka i värdet. Just därför är det därför avgöra att fokusera istället på vad som kan komma att inträffa om exempelvis en aktie sjunker kraftigt i värde, men även hur du handskas med situationen i fråga.

Börja investera ad Avanza 

Att investera med Avanza ger dig en flexibel och användarvänlig plattform för att växa dina pengar. Med deras breda utbud av investeringsalternativ, inklusive aktier, fonder och sparande i fonder, kan du skapa en diversifierad portfölj som passar dina mål och risktolerans.

Hur ska man investera?

Innan man börjar investera i en specifik tillgång behöver man först och främst komma underfund med vad man önskar investera i. Några av de vanligaste investeringsformerna återspeglas av aktier, fonder och fastigheter.

Du rekommenderas även att reflektera över den tidshorisont som du vill förhålla dig till. Generellt sett tenderar avkastningar att öka i takt med tiden, något som innebär att investeringar som återspeglas av en längre period (år) tenderar att stiga mer än kortsiktiga investeringar (månader).

För att du ska undvika att falla i mörkret kommer vi härnäst att redogöra för de viktiga punkterna när det kommer till att investera:

 • Planering och målsättning: Innan du börjar investera behöver du ha en plan utarbetat för hur du ska investera, samtidigt behöver du även specificera dina mål. Det hela kommer hjälpa dig att förbli fokuserad under tiden då marknaden befinner sig i gungning. 
 • Riskhantering: När det kommer till riskhantering ämnar begreppet i fråga beskriva de metoder vilka används för att kunna identifiera påtagliga risker hos en investeringsportfölj. Samtidigt ämnar det hela använda för att begränsa riskerna i fråga.
 • Diversifiering: För att minska risken med dina investeringar rekommenderas du att alltid diversifiera din portfölj. Genom att dela upp investeringen via olika bolag och marknader kommer du att löpa mindre risk för att dina affärer går i stöpet. 
 • Investeringsplattform: Valet av investeringsplattform är mer viktigt än vad man kan tro på förhand. Om du exempelvis investerar mindre kapital kan en större del av dina avkastningar gå till att täcka de avgifter vilka debiteras av plattformen i fråga.

Varför bör man investera?

Pengar tenderar att minska i värde över tid. Även om den summa du sparat förblir densamma kommer köpkraften att sjunka i takt med åren. Ett sätt att gardera sig mot det hela är att investera. Några av de vanligaste fördelarna med att investera återspeglas av följande punkter:

 • Att bygga välstånd över tid: När du kontinuerligt investerar kommer du att ha en god möjlighet till att bygga välstånd över tid. Man måste dock komma ihåg att ingen investering är “kassaskåpssäker“, något som b.la. innebär att du alltid löper en risk för att gå miste om ditt investerade kapital. Dock har det rent historiskt visat sig vara en betydligt bättre affär att placera kapital i bland annat aktier och fonder än att låta pengarna ligga på ett bankkonto.
 • Att säkra framtida inkomst: Genom att anamma smarta och väl genomtänkta investeringar kommer du att kunna säkra din framtida inkomst. Ett konkret exempel på det hela återspeglas av investeringar i fastigheter där du kan generera kontinuerliga inkomster genom att låta hyra ut fastigheten. Förutom att generera kontinuerliga och framtida inkomster via månadshyran kommer även fastigheten att öka i värde över tid!
 • Bidra till ekonomisk stabilitet: Genom att investera stärker du även din finansiella situation. Det hela gör dig bättre rustad för situationer där du exempelvis blir oförmögen att jobba på grund av sjukskrivning eller dylikt. Samtidigt kommer den ekonomiska stabiliteten bidra till att du även sover bättre på nätterna!
 • Preparing for Retirement : You’ve probably heard the importance of preparing for retirement by diversifying your investments. One of the easiest ways to start saving for a pension is via an investment savings account (ISK), alternatively via so-called capital insurance.

Summary

To be successful with your investments, you need to consider the risk you are willing to take versus the potential return. When it comes down to it, any type of investment is reflected in a tangible risk.

At the same time, you can limit the risk significantly by understanding what it is that you are actually investing in, where you also focus regularly on diversifying your investment portfolio.