Ny

När ska man sälja fonder: En omfattande guide för att fatta välgrundade säljbeslutInvestera i obligationer: En strategisk tillgång för stabil avkastningInvestera 100 000: Maximera avkastningen och bygg en stark ekonomisk framtidBästa investmentbolag 2023: En guide till de bästa aktörerna på marknadenInvestera 10 miljoner: Maximera din avkastning med smarta investeringar InledningHitta investerare: En guide för att framgångsrikt söka kapital och investerare till din affärsidéInvestera i litium: En omfattande guideInvestera i vatten: En omfattande guidePlacera pengar säkert 2023Investera i konst – En guide till konstinvesteringar och konstnärskapInvestera i valuta – En guide till valutahandelRåvarufonder – En omfattande guide till råvarufonder 2023Solceller: En bluff eller en hållbar investering?Vad är alternativa investeringar?Investera i klockor: En lönsam investeringsmöjlighetAmortera eller spara 2023Vilka aktier ska man köpa nu?Investera i uran: Framtida potential och möjligheter för din portföljInvestera i onoterade bolag: En guide till framgångsrik diversifieringInvestera i olja: En guide till att investera i olja år 2023Investera i silver: En guide till framgångsrika investeringar och diversifiering av portföljenAtt investera i startups: Allt du bör veta innan du kommer igång!Börja med aktier: En introduktion till att investera i aktiemarknadenInvestera i vindkraft: En hållbar och lönsam investeringsmöjlighetInvestera i skog: En lönsam och hållbar investeringsstrategi i SverigeSpara pengar: Tips och strategier för att bygga upp din ekonomiska framtidInvestera i Bitcoin: Fördelar, nackdelar och risker att övervägaInvestera i solceller: Fördelar, nackdelar och vad du behöver vetaInvestera i kryptovaluta: Att komma Igång med digitala valutorBästa sättet att investera 1 miljon: En guide till smarta och säkra investeringaInvestera i vin: En guide för vinintresseradeInvestera i fonder 2023: En praktisk nybörjarguide för stark portföljInvestera Pengar: Tips och råd för att sätta dina pengar i arbeteInvestera i aktier: En guide till att göra smarta investeringar på aktiemarknadenInvestera i fastigheter: En guide till framgångAktier för nybörjare: Hur man kommer igångInvestering av företagets pengar: Maximering av avkastning och hantering av riskerAtt investera i guld: Fördelar, risker och strategierHur man börjar med aktier: De 5 bästa tipsenAnti Money Laundering (AML) i bank: Allt du behöver vetaAffärstransparens: Hur man skapar en miljö av förtroendeFöretagsstrukturer: Allt du behöver vetaKYC i bank: Varför det är viktigt och hur man följerVad är ett moderbolag och hur fungerar det?Hur lång tid tar det att få en LEI?ISO 17442 – Standard för LEI-kodstruktur ESRB diskuterar framtiden för LEIGlobal Business Identifier (GBI) – Initiativet för omvandling av handelNordLEI vs LEI RegisterVad är LEI-överföring?Vem behöver ett LEI-nummer?Hur mycket kostar ett LEI-nummer?Ny partner för leikod i SverigeLegal Entity Identifier för kryptovalutorLegal Entity Identifiers för användning inom KYCPrognoser för digital identitet 2020Framtiden för cybersecurity – DeloitteHur man öppnar ett företagskonto i StorbritannienLegal Entity Identifier digitala certifikatEtt brett antagande av LEI-certifikat kan spara den globala banksektorn 2-4 miljarder USDLegal Entity Identifier för statliga enheterEuropean Market Infrastructure Regulation (EMIR) och Legal Entity Identifiers (LEI)FCA kommer att ha en pragmatisk strategi för deras rapportering om Brexit-dagenAntagande av LEI för betalningsmeddelanden av betalningsmarknadspraxisgruppen (PMPG)RegTech London – Sammanfattning av EvenemangetVad är LEI-search?Hur man får en Legal Entity Identifier-kod i Sverige?LEI Register och RapidLEI tillkännager officiellt partnerskap

Investera i skog: En lönsam och hållbar investeringsstrategi i Sverige

Det finns flera olika vägar som du kan välja att förhålla dig till när det kommer till investeringar i skog. Om du exempelvis saknar intresset för skogsfastigheter har du b.la. möjligheten att köpa aktier via skogsbolag och/eller fonder vilka investerar i olika bolag vilka återfinns i skogsbranschen.

Har man dock ett betydligt större intresse för skog i allmänheten kan man förslagsvis istället välja att fokusera på att äga en eller flera skogsfastigheter, alternativt rikta in sig på att äga skogsfonder i bolagsform.

Ägandet av en eller flera skogsfastigheter återspeglas även av flera regler och lagar vilka man måste ta hänsyn till. För att bredda din förståelse för det hela kommer vi i denna guide att redogöra för allt som du behöver veta för att investera i skog – och lite därtill!

Introduktion till att investera i skog i Sverige

När det kommer till investeringar i skog tenderar försäljning av virke i samband med skövling att återspeglas som ett av de vanligaste sätten att generera avkastningar när det kommer till skog. Det hela kan i mån och tycke liknas vid att placera pengar i exempelvis fonder.

I samband med att du väljer att ta ut pengarna kommer ditt kapital att (förhoppningsvis) ha ökat i värde. Traditionellt sett ökar sannolikheten för högre avkastningar ju mer ditt investerade kapital ökat under åren.

Du kan självfallet även välja att hyra ut din mark för andra ändamål i samband med skövling, något som b.la bror på huruvida det existerar intresse från andra parter om att upplåta din skogsmark till andra verksamheter.

Är det en bra investering att köpa skog?

Huruvida köp av skog är en bra affär är något som baseras framför allt på din investerarprofil. För att nämna ett konkret exempel är investeringar i skog sällan ett bra alternativ för investerare med en kortsiktig framhållning.

Har man dock betydligt mer is i magen kan det hela i slutändan visa sig vara en exceptionellt lukrativ affär ur ett längre perspektiv. På en konkret nivå utgör skogen en del av skogsägarens totala investeringsportfölj.

Det kapital som bundits i skogen kan i sin tur frigöras genom att (som redan nämnts) skövla och sälja virke, varav det kapital man får in kan återinvesteras i skogsvård, värdepapper, skogsfastigheter m.fl.

Med andra ord återspeglas skog som ett förhållandevis långsiktigt investeringsobjekt i jämförelse med många andra tillgångar vilka privata sparare tenderar att fokusera på att placera kapital i.

Fördelar med att investera i skog

When it comes to the primary main parts of investments in forestry, the whole is reflected (as already mentioned) by an excellent opportunity for a relatively even net return in the form of 3-4%, regardless of the prevailing economic conditions and fluctuations in the world economy.

Faktorer att beakta vid värdering av skogsinvesteringar

För att utvärdera värdet på skogsinvesteringar har du ett antal olika metoder att förhålla dig till. Den metod som du väljer att använda dig av i slutändan baseras främst på ditt syfte med själva värderingen i kombination med existerande data.

För att bredda din förståelse för ämnet i fråga kommer vi nedan att övergripande redogöra för de vanligaste metoderna när det kommer till värdering av skogsinvesteringar som du kan använda dig av!

 • Inventering av trädslag. Denna typ av värderingsmetod återspeglas av att inventera skogen. Det hela uppnås genom att beräkna antalet träd, samtidigt som man fastställer trädslagen. Den data man samlar in kan sedan nyttjas till att räkna fram det förväntade trädslagen i kombination med den potentiella mängden träd!
 • Utvärdering av marknadspriset. Denna värderingsmetod innebär rent konkret att utvärdera och jämföra priset när det kommer till en skogsfastighet via snarlika skogsfastigheter vilka tidigare sålts på den rådande marknaden.
 • Analys av NPV och IRR. De så kallade Net Present Value (NPV) i kombination med Internal Rate of Return (IRR) tar det hela hänsyn till direkta inkomster från det existerande trädslaget, följt av kostnader gällande förvaltning och skogsbruk.
 • Tillämpning av multipel-metoden. Den så kallade “multipel-metoden” bygger i grunden på en specifik multiplikatorn som nyttjas till att bestämma det aktuella värdet på skog. Det ska även nämnas att multiplikatorn i fråga baseras främst på den rådande priset för trä.

Hur mycket tjänar man på att äga skog?

Marknadspriserna gällande skog har generellt sett kommit att stiga relativt stabilt och jämnt ända sedan slutet av 90-talet. En intressant anekdot i det hela är att Sverige nyligen lyckades slå prisrekord i form av ett genomsnittspris på 700 kr per skogskubikmeter (m3sk).

Det ska dock understrykas att det existerar påtagliga regionala skillnader, där b.la aspekter som den tillväxttakt inom vilken det hela projiceras, avståndet till andra typer av industrier – för att nämna några.

Å andra sidan har själva avkastningsvärdet i princip förblivit orörd, samtidigt som gapet gällande marknadsvärdet kommit att vidgas ytterligare. Om du idag funderar över att investera i skog är det exceptionellt viktigt att tillämpa en grundlig och detaljerad ekonomisk analys innan du slår till!

Potentiella inkomstkällor från skogsinnehav

Några av de vanligaste inkomstkällor relaterat till skogsinnehav återspeglas av nyttjanderätt för jakt, uthyrning ut marken till torp och/eller ekonomibyggnader, upplåtandet av marken för utbyggandet av alternativa energikällor – för att nämna några.

Faktorer som påverkar avkastningen

De huvudsakliga faktorerna vilka tenderar att påverka avkastningen vid investeringar i skog återspeglas av det aktuella ingångsvärdet (priset), skogens bedömda förutsättningar (bonitet), men även skogens aktuella välbefinnande. 

Hur mycket kostar 1 hektar skog?

Enligt officiella data från 2023 återspeglades kostnaden gällande en hektar skogsmark av cirka 75 000 kr. Om man vänder på det hela och istället fokuserar på att definiera den procentuella ökningen återspeglas den mest påtagliga i den norra delen av Sverige.

I de norra regionerna steg priserna per hektar med cirka 18,3%, något som återspeglades en ökning av 5,7% jämförelse med den mellersta delen av Sverige (12,6%) och 8% i jämförelse med den södra delen av landet (10,3%).

Faktorer som påverkar priset på skogsmark

Räntan och den existerande prisnivå gällande virke påverkar i stor utsträckning värdet på skogsmark. Faktum är att skogsmarkspriserna varit stigande under flera år med ökningar så högt som 25%!

Regionala variationer i skogspriser

Precis som tidigare diskuterats i guiden tenderar skogspartiet att stiga ju högre norrut som man förflyttar sig. Likaså är det mer regel än undantag att priset per hektar ju längre söder som skogspartiet i fråga befinner sig.

Vanliga risker med att investera i skog

Precis som för andra tillgångar förknippas investeringar i skog med ett antal risker. Härnäst kommer vi att övergripande redogöra för de vanligaste för att bredda din förståelse kring ämnet i fråga:

 • Finansiella risker: I likhet med andra investeringar kan skogsmarker vara känsliga när det kommer till mindre efterfrågan på träbaserade produkter, något som i slutändan kan komma att påverka den slutliga avkastningen på den initiala investeringen.
 • Oförutsedda naturkatastrofer. I samband med naturkatastrofer som återspeglas av kraftfulla stormar, omfattande skogsbränder, angrepp av skadedjur m.fl. kan resultera i att den potentiella avkastningen blir betydligt lägre än förväntat.
 • Nya lagar och bestämmelser. Förändringar gällande lagstiftning, bestämmelser och subventioner gällande skogsbruk kan komma att påverkas negativt av den slutliga avkastningen från de initiala investeringarna i skogsbruk.
 • Adekvat förvaltning av skog. För att investeringen ska bära frukt behöver skogen förvaltas på ett hållbart sätt. Misslyckas man att göra så kan det hela i sin tur leda till en lägre produktion i kombination med lägre avkastningar på den initiala investeringen.

Processen att köpa skogsmark

Går du i tankarna på att investera i skogsmark men har svårt att sätta fingret på vad du egentligen ska ha det hela till? Om så är fallet behöver du först överväga om närheten till sin skog är av vikt. Å andra sidan fungerar det likväl att äga skog på distans utan några större bekymmer.

Saknar du dock kunskap helt om hur man går tillväga för att köpa skogsmark kommer vi härnäst att redogöra för processen via ett antal korta punkter vilka vi hoppas ska hjälpa dig att bringa klarhet i det hela:

 1. Syfte: Det första du behöver göra är att bestämma själva syftet med köpet, där du funderar över vad du egentligen ska ha skogen till.
 2. Skogsbruksplanen: Ta del av skogsbruksplanen där du undersöker huruvida skogen kötts på löpande basis, förhållandet mellan åldersfördelning, m.fl.
 3. Bonitet: Undersök alltid den så kallade boniteten. Det hela är ett sätt att beskriva marknadens bedömda produktionsförmåga och anges alltid som ett tal mellan 2-12.
 4. Experter: Innan du skriver på avtalet behöver du diskutera investeringen med en expert. Det hela bör helst ske på plats för att bedömningen ska vara adekvat.
 5. Tillgänglighet: Utvärdera den rådande tillgängligheten. Några av de aspekter som du kan fokusera på återspeglas av skogsvägar, huruvida den rådande marken är tillgänglig utan större ansträngningar m.fl.
 6. Finansiering: Spendera en del tid på att sätta upp en kalkyl om hur mycket du behöver långa för att kunna realisera investeringen.

När du fått det svart på vitt gällande finansiering, samtidigt som du utvärderat andra element vilka återges ovan är du äntligen redo att slutföra det hela!

Viktiga överväganden före köpet

Det är viktig att förhålla sig till investeringar i skog via ett långsiktigt perspektiv, snarare än att försöka generera snabba avkastningar. Du behöver även konstant analyser och försöka förutse det oväntade, något som b.la inkluderar kommuners och myndigheternas planer för området.

Investera i skog eller aktier

Huruvida man ska investera i skog eller aktier är något som baseras framför allt på de risker som man är villig att ta, syftet med skogsägandet men även på de framtidsplaner som man har för investeringsformen.

Andra experter menar på att man behöver diversifiera det hela och aldrig placera alla sina ägg i samma korg. Just därför behöver det existera en lämplig balans mellan att investera i skog och aktier.

Med det skrivet finns det inga rätta svar, utan man måste själva utvärdera sin aktuella situation, de planer man har för investeringen, för att sedan (förhoppningsvis) komma fram till en adekvat strategi.

Jämförelse mellan att investera i skog och aktier

Om man har en förkärlek till både investeringar i skog och aktier är det fördelaktigt att fokusera på att köpa aktier hos intressanta skogsbolag. När det kommer till bolag återspeglar det hela både av mindre företag i kombination med gigantiska koncerner.

Investera som företag

Ett företag har flera olika möjligheter när det kommer till att investera sitt kapital. Förutom att placera kapital i aktiedepåer kan ett företag även välja att placera kapital i skog. Härnäst kommer vi att redogöra för några av de vanligaste sätt när det kommer till att investera i skog via företag:

 • Direkta investeringar: Som företag är det förhållandevis enkelt att köpa mark och/eller skogsfastigheter, samtidigt som företaget i fråga kan välja att förvalta dessa själva, alternativt ta hjälp av en förvaltare. Det ska understrykas att direkta investeringar kräver betydligt högre kunskaper gällande skogsbruk.
 • Investeringar i skogsfonder. På marknaden erbjuds för närvarande en rad så kallade skogsfonder vilka i sin tur fokuserar på att placera kapitalet i skogsrelaterade tillgångar. Det ska nämnas att så kallade skogsfonder erbjuder möjligheten till att diversifiera bolagets investeringar när det kommer till skogssektorn.
 • Investeringar via certifikat. Det är även möjligt att investera bolagets kapital via så kallade skogscertifikat. Det hela återspeglas vanligtvis att investera i planteringen av träd i kombination med förvaltning av skog inom ett specifikt område.

Sammanfattning

När det kommer till investeringar i skog skiljer sig det hela ej nämnvärt från andra tillgångar. Det hela innebär att man måste investera en del av sin tid åt att undersöka, analysera och jämföra existerande investeringsmöjligheter.

Här behöver man bl.a. fokusera på eventuella risker, samtidigt som man undersöker det aktuella bolagets och/eller förvaltare har när det kommer till kunskapen om skogsbruk. Sist men inte minst är det även rekommenderat att utvärdera de rådande lagar och regler gällande investeringar i skog.