Vad är en LEI-kod?

En LEI-kod är en 20 tecken lång kod som bygger på standarden ISO 17442 som utvecklats av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO). En LEI-kod refererar till viktig information som ger transparens när man utför finansiella transaktioner, t.ex. vid handel med aktier, obligationer eller valutor.


Vilken information är identifierbar med en LEI-kod?

Offentligt tillgängliga LEI-uppgifter hjälper till att tydligt identifiera juridiska enheter och ger därmed ökad transparens på den globala marknaden. En LEI-kod visar namnet på en juridisk enhet, det register som enheten är registrerad i, registreringsnummer, juridisk jurisdiktion, juridisk form, enhetsstatus och kontaktuppgifter såsom enhetens juridiska adress och huvudkontorets adress. Detta klassificeras som nivå 1-data. Det hjälper oss att förstå vem som är vem. En LEI-kod innehåller också information om en enhets ägarstruktur. Detta klassificeras som nivå 2-data. Det hjälper oss att identifiera vem som äger den juridiska enheten och även vem som enheten äger.

Enligt Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) är en LEI-kod utformad för att besvara tre viktiga frågor när man genomför en finansiell transaktion med ett företag:

 1. vem som är vem
 2. vem som äger vem
 3. vem som äger vad

Tack vare nivå 1-data och överordnade data (nivå 2) som finns tillgängliga i en sökning av LEI-kod kan dessa frågor besvaras.


LEI-kodens struktur

LEI-kod är standardiserad med ISO-certifikat 17442 och består av en kombination av 20 siffror och bokstäver.

 • Siffrorna 1–4 visar alltid ID för den LOU som utfärdade LEI-koden
 • Siffrorna 5–6 har alltid ett värde på 0
 • Siffrorna eller bokstäverna 7–18 är unika för varje enhet
 • Sifforna 19–20 är till för verifieringssyften
LEI number structure

Vem behöver en LEI-kod?

Legal Entity Identifiers är något som krävs av alla juridiska enheter som regelbundet genomför finansiella transaktioner, inklusive köp av aktier, obligationer och andra värdepapper.

Finansinstitut som banker, investerings- och försäkringsbolag, kreditföretag och mäklarfirmor måste erhålla en LEI-kod. Till exempel måste värdepappersföretag och deras kunder inom EU ha en LEI-kod. Myndigheterna inom EU har fått instruktioner om att förbjuda handel mellan värdepappersföretag och kunder om inte båda parter har en LEI-kod.

Flera branscher är nu skyldiga att ansöka om en LEI-kod. Vissa jurisdiktioner kräver också att juridiska enheter ska erhålla en LEI-kod för att underlätta identifieringen av dem. Läs mer om vem som behöver en LEI-kod.

Fysiska personer är ett undantag och de behöver INTE en LEI-kod.


Enkla begrepp

 • LEI-kod – identifikationsnummer för juridisk enhet (som också kallas för LEI-nummer)
 • En unik identifieringskod för enheter som handlar på finansmarknaderna (aktier, obligationer, terminer, valutor etc.)
 • Varje affär som genomförs på marknaderna kommer att kopplas till den andra motparten med en LEI-kod
 • Används av tillsynsmyndigheter för att övervaka finansmarknaderna
 • Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)
 • LEI-koden kopplar samman finansmarknader, företag och tillsynsmyndigheter
 • GLEIF-ackrediterade LOU:er genomför utfärdandet av en LEI-kod
 • INGEN HANDEL UTAN LEI

Förnyelse av en LEI-kod

En LEI-kod behöver förnyas årligen. Detta betyder att en LEI-kod som utfärdades den 01/02/2024 måste förnyas innan den 01/02/2025. Om din deadline går ut kommer din LEI-kod att vara inaktiv fram tills den förnyas. För att säkerställa att uppgifterna i den globala LEI-poolen är relevanta och aktuella är det nödvändigt att förnya LEI-koden.

LEI Register erbjuder förnyelsen av LEI-koder för en period på 1, 3 eller 5 år. Oavsett vilken period du väljer att betala för kommer du att få ett meddelande från oss en månad innan utgångsdatumet så att du kan förnya din LEI-kod i tid. Om du väljer en flerårig förnyelse av LEI-kod kommer LEI Register att uppdatera dina uppgifter baserat på officiella företagsregister och förnya LEI-koden åt dig. Vårt mål är att hålla dina LEI-uppgifter uppdaterade och korrekta.


En LEI-kod handlar om att koppla samman information

GLEIF:s vision är att ha ett universellt registreringsnummer för alla juridiska enheter över hela världen. En LEI-kod tillhandahåller standardiserade och högkvalitativa referensdata.

“Vi anser att det i slutändan bör finnas en identitet bakom varje företag. Att ha en LEI-kod kommer att bidra till att uppnå detta mål.”

GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation


Vem kan utfärda en LEI-kod?

GLEIF reglerar utfärdandet av LEI-koder men inte delaktiga i själva utfärdandet av LEI-koder. LEI-koder utfärdas och hanteras av GLEIF-ackrediterade LOU:er (Local Operating Units) LOU:er fungerar som en inkörsport för juridiska enheter som vill erhålla en LEI-kod. En lista över GLEIF-ackrediterade LOU:er finns här.

LOU:er samarbetar med registreringsagenter. LEI Register är en LEI-registreringsagent. Vårt främsta mål är att underlätta korrekt och tillförlitlig information om det globala LEI-systemet samt registrering, förnyelse och överföring av LEI-kod. Vi är dedikerade till att förenkla processerna för ansökan, överföring och förnyelse av LEI-kod. Vi fungerar dessutom som en mellanhand när det handlar om kommunikationen mellan LOU:er och enheter som vill ansöka om LEI-kod.

Man bör även understryka att den framgång som en LEI-registreringsagent uppnår avgörs av dess förmåga att erbjuda utmärkt service och konkurrenskraftiga priser. Av den anledningen ligger vårt arbetsfokus på att sätta kunden i centrum.

Erhåll din LEI-kod idag

530 kr /år

Fyll i vår ansökningsprocess på några få minuter.

Ansök här