ALLMÄNNA VILLKOR

 

 

LEI-tjänsten tillhandahålls av LEI Register OÜ (LEI-nummer 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register OÜ är ett LEI registreringsombud.

1. För ansökan om en LEI-kod fyller man i LEI Register OÜs ansökningsformulär, bekräftar det och betalar för tjänsten.

2. Vid inlämnandet av ansökan ska den ansökande godkänna LEI Register OÜs villkor och lämna en fullmakt för registrering av LEI-koden i kundens namn. Genom att skicka in formuläret godkänner den sökande LEI Register OÜ:s villkor. Sökanden bekräftar att hen har full behörighet att ansöka om en LEI åt en juridisk personens vägnar.

3. Efter mottagen betalning för tjänsten inleder LEI Register OÜ registrering av LEI-koden. Den sökande är medveten om att han/hon kan kontaktas för att lämna in ett myndighetstillstånd (fullmakt) eller något annat bevis på att den sökande är bemyndigad att ansöka om en LEI för företagets räkning.

4. Ett kvitto tillsammans med LEI-koden sänds till kunden inom 48 timmar efter inlämnandet av ansökan och betalning för tjänsten.

5. Om kundens angivna uppgifter är bristfälliga kontaktar LEI Register OÜ kunden per e-post eller telefon.

6. I och med bekräftandet av ansökan och betalning för tjänsten anses köpet utfört, och det är inte längre möjligt att häva transaktionen.

7. LEI Register OÜ förbehåller sig rätten att vägra beställa och/eller uppdatera LEI-koden. I sådana fall kommer förskottsbetalningen att återbetalas till det belopp som betalats minus kostnaden för att täcka återbetalningsavgifterna.

8. För att underlätta för kunder erbjuder LEI Register en tjänst som gör att man kan förskottsbetala en förnyelseavgift för 1 år, 3 år eller 5 år. Om kunden har köpt LEIs förnyelsetjänst för 3 eller 5 år kommer LEI Register att täcka förnyelsekostnaden för perioden som köpts och förnya företagets data i GLEIF-databasen varje år i enlighet med de uppgifter som lämnas in till det offentliga företagsregistret. LEI Register kommer att i ett e-postmeddelande begära att kunden bekräftar de uppgifter som extraherats från företagsregistret innan de skickar dem för nästa förnyelse. Om kunden inte svarar inom 5 vardagar, kommer LEI Register att uppdatera uppgifterna enligt det offentliga företagsregistret (extraheras vid tidpunkten för nästa förnyelsedatum +/-10 vardagar) och skicka dem till GLEIF-databasen genom en relevant samförståndsförklaring.

9. Oavsett om kunden har köpt förnyelsestjänsten för 1 år, 3 år eller 5 år, kommer LEI-uppgifterna att uppdateras varje år i enlighet med detta. Därför är "NÄSTA FÖRNYELSEDATUM" i GLEIF-databasen inte mer än ett år framåt.

10. Notera att LEIs förnyelse-/överföringsprocess kan ta upp till 7 dagar.

11. Gällande lagtiftning

Denna överenskommelse och eventuella tvister eller krav (inklusive tvister utan avtalsförhållanden eller krav) som härrör från eller i dess samband eller dess ämne eller bildning ska regleras av och tolkas i enlighet med gällande lagstiftning i England och Wale.

12. Jurisdiktion

Varje part instämmer oåterkalleligt att domstolarna i England och Wales har ensamrätt att avgöra tvist eller krav (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister och krav) som härrör från eller i samband med detta avtal eller dess ämne eller bildande.

Priser och betalning:

1. Priserna för ansökan om en LEI-kod för önskad period anges på sidan PRISLISTA.

2. LEI Register OÜ debiterar ingen separat avgift av kunden för administrering av LEI-koden.

3. Återbetalningsavgiften är 350 SEK.

4. Betalning för LEI-koden sker med banköverföring, via en banklänk eller med kreditkort (VISA, MASTERCARD).

5. Endast betalning i SEK eller EUR accepteras.