Allmänna villkor

Allmänna villkor

Avtalsparten är det bolag i LEI Register-koncernen som är verksamt i kundens hemland. Om inget bolag inom LEI Register-koncernen är verksamt i kundens hemland är det LEI Register OU (LEI-kod 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register-koncernen är verksamt i Sverige under varumärket LEI Register. LEI Register är en LEI-registreringsagent. LEI Register samarbetar med den GLEIF-certifierade LOU RapidLEI (Ubisecure Oy), LEI-kod 529900T8BM49AURSDO55.

Bolag i LEI Register-koncernen:

LEI Register OU
Adress: Uus tn 21-2, 10111, Tallinn, Estonia
E-post: [email protected]

LEI Kode ApS
Adress: Øllgårdsvej 5, 2630, Taastrup, Denmark
E-post: [email protected]

LEI Register India Private Limited
Adress: 15a, 4th våningen, City Vista, Tower A Fountain Road, Kharadi, India
E-post: [email protected]

1. Ny LEI, LEI-förnyelse och LEI-överföringsprocess

1.1. För att ansöka om en ny LEI-kod, förnya en befintlig LEI-kod eller överföra en LEI-kod med hjälp av hantering av LEI Register måste den sökande fylla i det relevanta ansökningsformuläret, skicka in sina uppgifter och betala för tjänsten med kreditkort, Trustly, PayPal eller banköverföring/bankgirot.

1.2. När den sökande skickar in formuläret samtycker den till att godkänna villkoren hos LEI Register. Den sökande bekräftar att de uppgifter som lämnats in är korrekta och att de har full behörighet att ansöka om en LEI-kod på uppdrag av den juridiska personen (kunden). Den sökande är medveten om att deras kontaktuppgifter kan delas med LOU (Local Operating Unit).

1.3. Den sökande är medveten om och samtycker till att ge alla rättigheter till LEI Register att underteckna villkoren för den valda LOU på dennes vägnar. Till exempel kan användarvillkoren för RapidLEI hittas här. De användarvillkor som LOU:er har är mycket lika eftersom de alla följer riktlinjerna från Global Legal Entity Identifier Foundations (GLEIF).

1.4. Den sökande ger alla rättigheter till LEI Register att förvalta LEI-koden på uppdrag av den juridiska personen. Till exempel ger en ny LEI-sökande alla rättigheter till LEI Register att ansöka om en LEI-kod på uppdrag av den juridiska personen. En sökande om LEI-förnyelse ger alla rättigheter till LEI Register att förnya en LEI-kod på uppdrag av den juridiska personen. En LEI-överföringssökande ger alla rättigheter till LEI Register att överföra sin LEI under LEI Register:s förvaltning.

1.5. En sökande av LEI-överföring är medveten om att en LEI-överföring medför/kan medföra en ändring av LOU. Om en sökande av LEI-förnyelse ansöker om att förnya en LEI-kod hos LEI Register, vilken inte är under deras förvaltning, måste LEI-koden överföras till förvaltning av LEI Register. LEI-koden kan överföras innan LEI-koden förnyas eller under LEI-förnyelseprocessen. LEI Register kan inte förnya en LEI-kod som inte är under deras förvaltning.

1.6. En LEI-kod som förvaltas av LEI Register kan förnyas högst 60 dagar innan den löper ut. Om kunden överför och förnyar en LEI-kod som förvaltas av en annan tjänsteleverantör än LEI Register och “nästa förnyelsedatum” (next renewal date) för LEI-koden är längre fram i tiden än 60 dagar, kan dagar från förnyelseperioden för LEI-koden gå förlorade.

1.7. LEI Register kommer att påbörja LEI-registreringen, förnyelsen och/eller överföringsprocessen kort efter att de har mottagit ansökan och betalningen har bekräftats.

1.8. Den sökande är medveten om att de kan komma att kontaktas för att tillhandahålla ett fullmaktsbrev (fullmakt) eller något annat bevis som visar att de är behöriga att ansöka om en LEI-kod på uppdrag av den juridiska personen.

1.8.1. Endast de utsedda firmatecknarna kan underteckna brevet eller auktorisationen under sina respektive identiteter. Den sökande är medveten om att det är förbjudet att utge sig för att vara behörig en firmatecknare och att detta utgör identitetsbedrägeri.

1.9. Den sökande är medveten om att de kan komma att kontaktas för att tillhandahålla ytterligare handlingar. Till exempel kan LEI Register begära dokument som styrker registreringen av den juridiska personen, dokument som visar vilka som är behöriga representanter för den juridiska personen, dokument som visar datumet för den juridiska personens tillkomst eller dokument som visar när ändringar i uppgifterna om den juridiska personen gjordes.

1.10. Den sökande är medveten om att ifall den juridiska personen har ett direkt och/eller yttersta moderbolag som äger majoriteten av aktierna (vanligtvis >50 %) och konsoliderar räkenskaperna för dotterbolaget, är de skyldiga att rapportera moderbolagets nivå 2-data. Om den juridiska personen inte har några moderbolag eller inte kan rapportera dem, kommer det att vara nödvändigt att ange en anledning till att inte lämna moderbolagets nivå 2-data genom att välja ett rapporteringsundantag.

1.10.1.  LEI Register kan kontakta den sökande för att begära ytterligare dokument som verifierar konsolideringen.

1.11. Den sökanden är medveten om att ifall den juridiska personen är en internationell filial, så är de skyldiga att tillhandahålla huvudkontorets LEI-kod. Om de inte tillhandahåller huvudkontorets LEI-kod kan inte LEI Register fortsätta med ansökan om LEI-kod. Status för huvudkontorets LEI-kod måste vara ISSUED (utfärdat).

1.12. Den sökande är medveten om att ifall den juridiska personen är en fond, kan LEI Register begära information om fondförhållanden (fondförvaltningsenhet, paraplyfond för en delfond och/eller masterfond i en matarfond).

1.12.1. LEI Register kan kontakta den sökande för att begära ytterligare dokument för att verifiera fondförhållandet.

1.12.2. För att rapportera en relation krävs en LEI-kod från fondförvaltningsenheten, paraplyfonden och masterfonden.

1.13. LEI-koden kommer att tillhandahållas så snart som möjligt. I 90 % av fallen utfärdas nya LEI-koder inom 1–3 timmar. Validering av uppgifter avseende moderbolag och fonders förhållanden kan ta upp till 48 timmar. Förnyelser och överföringar av LEI-kod kan ta upp till 7 dagar. I händelse av problem med datavalidering, eller andra sällsynta fall, kan handläggningstiderna vara längre än vanligt.

1.14. När processen är klar kommer den sökande att få en bekräftelse skickad via e-post, tillsammans med fakturan, till den e-postadress som angivits i LEI-ansökan.

1.15. Den sökande är medveten om och samtycker till att när de har lämnat in ansökan och godkänt villkoren anses ansökan vara slutgiltig. När LEI Register väl har tagit emot en överföringsansökan kan den inte återkallas. När LEI Register har fått en bekräftelse på betalning för en ansökan om ny LEI, LEI-förnyelse eller förnyelse och överföring av LEI, kan ansökan inte återkallas. Om den sökande har lämnat tillräckligt med information för att behandla LEI-ansökan kan processen inte stoppas och LEI-koden kommer att utfärdas.

1.16. Den sökande är medveten om att ifall de inte tillhandahåller någon begärd information, inklusive alla de informationsförfrågningar som nämns ovan, kommer LEI Register och relevant LOU att göra rimliga ansträngningar för att färdigställa ansökan om LEI-kod. Detta kan leda till att informationen om moderbolaget (nivå 2) anges som icke-offentlig eller att uppgifter om fondförhållande inte publiceras. Ifall LEI-koden inte kan utfärdas, förnyas och/eller överföras till följd av att den sökande inte tillhandahåller den begärda informationen, är LEI Register och relevant LOU inte ansvariga för eventuella LEI-relaterade problem.

1.17. Den sökande är medveten om att när en LEI-kod har utfärdats kommer LEI-koden och den juridiska personens LEI-relaterade referensuppgifter att publiceras på webbplatsen för GLEIF och LEI Register. När en LEI-kod väl har utfärdats kan den inte raderas eller överföras till en annan juridisk person.

1.18. LEI Register kommer att skicka ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen 60 dagar innan en LEI-kod behöver förnyas (dvs. 60 dagar före utgångsdatumet för den betalda tidsperioden).

2. Flerårig LEI-registrering och automatiska förnyelser

2.1. För att göra det bekvämt för kunderna, erbjuder LEI Register möjligheten att betala förnyelseavgiften upp till 5 år i förskott.

2.1.2. Om kunden har köpt LEI-förnyelsetjänsten för flera år kommer LEI Register att täcka kostnaderna för förnyelse under den betalda tidsperioden.

2.1.3. Om kunden har beställt en flerårig förnyelse av sin LEI-kod (t.ex. en 5-årig LEI-kod) från LEI Register och under den förbetalda perioden överför LEI-koden till en annan tjänsteleverantör, avbryts flerårskontraktet automatiskt.

2.2. Även då kunden har köpt förnyelsetjänsten för flera år (2–5 år), kommer LEI-uppgifter att uppdateras årligen. Därför är “nästa förnyelsedatum” i GLEIF-databasen vanligtvis tidpunkten för LEI-utfärdande/senaste förnyelse +365 dagar, men aldrig mer än 425 dagar i framtiden.

2.3. En kund kan välja att få sin LEI-kod automatiskt förnyad.

2.3.1. Om en kund har valt automatisk årlig förnyelse av sin LEI-kod, kommer kunden att debiteras 60 dagar innan avtalet löper ut. Betalningen kommer att dras från samma konto som angavs för den första betalningen.

2.3.2 Kunden meddelas om den kommande automatiska förnyelsen via e-post. Kunden har 5 dagar på sig att skicka in ändringar av sina LEI-uppgifter ifall något behöver uppdateras, eller för att avbryta den automatiska förnyelsen av sin LEI-kod. Efter denna 5-dagarsperiod påbörjar LEI Register förnyelseprocessen. När förnyelseprocessen är klar får kunden ett slutligt bekräftelsemeddelande via e-post med den slutliga fakturan för förnyelsetjänsten. När LEI-koden har förnyats kan förnyelsen inte upphävas.

2.4. LEI Register har full rätt att förnya den juridiska personens LEI-kod och uppdatera referensuppgifter i GLEIF-databasen med hjälp av relevant LOU.

2.4.1. Om den juridiska personen är registrerad, har LEI Register och relevant LOU rätt att uppdatera den juridiska personens referensuppgifter utifrån det aktuella registret.

2.4.2. Om den juridiska personens uppgifter inte kan verifieras mot ett register, kommer LEI Register och relevant LOU att göra rimliga ansträngningar för att förnya LEI-koden med hjälp av befintliga uppgifter. Detta kan innefatta att ange moderbolagets nivå 2-data som icke-offentliga eller att inte rapportera uppgifter om fondförhållande.

2.4.3. Kunden samtycker till att meddela LEI Register om det om några uppgifter som inte kan valideras från offentliga register har ändrats och att tillhandahålla relevant uppdaterad information.

2.4.4. LEI Register kan komma att kontakta kunden för att begära uppdaterad information och/eller dokument (t.ex. uppdaterade konsoliderade räkenskaper, ett rapporteringsundantag, ett fullmaktsbrev, bevis på auktorisation eller andra uppgifter).

2.4.5. Om kunden inte tillhandahåller den begärda informationen och/eller dokumenten kan LEI-koden inte förnyas. Om LEI-koden inte förnyas till följd av att kunden inte har tillhandahållit den begärda informationen, är LEI Register och relevant LOU inte ansvariga för eventuella LEI-relaterade problem. Om kunden inte lämnar in den begärda informationen inom 60 dagar har LEI Register rätt att häva avtalet.

3. Fast-track-tjänst

3.1. Fast-track-tjänsten är endast till för nya LEI-kunder. Fast-track stöder juridiska personer som är registrerade hos Bolagsverket och inte har eller rapporterar uppgifter om moderbolag (nivå 2) eller uppgifter om fondförhållande. Om kunden kvalificerar sig för Fast-track kommer kryssrutan Fast-track att visas på sidan för utcheckning.

3.2. Om kryssrutan Fast-track inte visas på sidan för utcheckning har vi inte hittat någon matchning mellan enhetens registreringsnummer och Bolagsverkets databaser, eller så har uppgifter om förhållanden rapporter

3.3. LEI Register garanterar att tillhandahålla en ny LEI-kod på 3 timmar för Fast-track-kunder.

3.4. LEI Register kommer att göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla LEI-koden inom den utlovade tidsramen.

4. LEI-certifikat/tagg

4.1. Ett LEI-certifikat + tagg och en papperskopia av certifikatet kan läggas till beställningen på sidan för utcheckning eller köpas separat efter att LEI-uppgifter har publicerats på denna webbplats. LEI-certifikatet + taggen och en papperskopia av certifikatet kan köpas separat genom att söka efter LEI-koden under avsnittet “LEI-certifikat + LEI-tagg” på denna webbplats.

4.2. LEI Register kommer att skicka papperskopian av certifikatet inom 7 arbetsdagar. Papperskopian kommer att skickas till den juridiska personens registrerade adress.

4.3. LEI Register förbehåller sig rätten att inte skicka en ny papperskopia om kunden har lämnat felaktiga uppgifter eller om kunden inte accepterar leveransen.

5. Avgifter

5.1. Avgifter för att beställa en ny LEI-kod, överföra en LEI-kod eller förnya en LEI-kod finns i avsnittet “LEI-kostnad” på denna webbsida. Kostnaden för en ny LEI-kod inkluderar den första registreringen av en LEI-kod och den årliga förnyelsen av LEI-koden för den valda perioden. Kostnaden för att förnya en befintlig LEI-kod inkluderar den årliga förnyelsen av LEI-koden för den valda perioden. Det är kostnadsfritt att vid behov överföra en LEI-kod.

5.2. De angivna kostnaderna inkluderar GLEIF-avgiften.

5.3. En extra avgift på 29 kr för betalningshantering kommer att läggas till på din beställning.

5.4. Priserna inkluderar ej moms. Momsen är 0 % om det finns ett giltigt EU-momsnummer. Momsnummer valideras automatiskt mot VIES-databasen. Momsen är 25 % ifall ett ogiltigt eller inget momsnummer angivits och momsen tillkommer enligt EU OSS-systemet.

5.5. Den sökande kan välja tilläggstjänster mot en extra kostnad.

5.5.1. Att lägga till uppgifter om moderbolag kostar 100 kr per moderbolag per år.

5.5.2. Validering av fonddata kostar 100 kr per år.

5.5.3. Om Fast-track-tjänsten väljs i utcheckning tillkommer en extra avgift på 290 kr.

5.5.4. Priserna för LEI-certifikatet + tagg och papperskopia av certifikatet finns under avsnittet “LEI-certifikat + LEI-tagg” på denna webbplats.

6. Återbetalningspolicy

6.1. Om du vill ansöka om återbetalning kontaktar du [email protected]. Begäran om återbetalning och annullering kan också skickas till Uus 21-2, 10111, Tallinn, Estonia.

6.2. Återbetalningar utfärdas inom 7 dagar. Observera att återbetalningstiderna varierar beroende på bank. Det kan ta upp till 30 dagar innan återbetalningen kommer fram.

6.3. LEI Register har rätt att ta ut en återbetalningsavgift på 300 kr per återbetalning.

6.4. Kunden har rätt att begära återbetalning om något av villkoren i punkt 6.5 inte uppfylls.

6.5. LEI Register har rätt att neka återbetalningar om:

6.5.1. Ansökan har räknats som slutgiltig.

6.5.2. Den automatiska förnyelsen av en LEI-kod har slutförts.

6.5.3. Kunden har beställt en flerårig förnyelse av sin LEI-kod (t.ex. en 5-årig LEI-kod) och upptäcker senare att de inte längre behöver en aktiv LEI-kod.

6.5.4. Kunden överför LEI-koden till en annan tjänsteleverantör innan dess förbetalda förnyelseperiod upphör.

6.5.5. Dagar från förnyelseperioden för LEI-koden går förlorade, eftersom kunden överför och förnyar en LEI-kod som förvaltas av en annan tjänsteleverantör än LEI Register och “nästa förnyelsedatum” för LEI-koden är längre fram i tiden än 60 dagar.

6.5.6. Dagar går förlorade från förnyelseperioden för LEI-koden för en filial i ett annat land eftersom huvudkontorets LEI-kod har satts till status LAPSED (förfallen) och på grund av detta har filialens LEI-status satts till LAPSED.

6.5.7. En LEI-kod kan inte utfärdas, förnyas eller överföras till följd av att kunden inte har lämnat den nödvändiga informationen inom loppet av 60 dagar. Den information som krävs kan innefatta men är inte begränsad till:

  • ett fullmaktsbrev
  • bevis på auktorisation
  • dokument som visar vilka som är behöriga företrädare för den juridiska personen
  • registreringsdokument
  • dokument som visar den juridiska personens tillkomstdatum
  • dokument som visar när ändringar i uppgifterna om juridisk person gjordes
  • dokument som verifierar konsolidering eller fondförhållanden
  • huvudkontorets eller paraplyfondens LEI-kod
  • andra typer dokument/information relaterade till den juridiska personen.

6.5.8. Efter att ha validerat tillhandahållna nivå 2-data om moderbolaget är det tydligt att minst ett av moderbolagen inte konsoliderar.

6.5.9. Kunden accepterar inte leveransen av papperskopian av sitt LEI-certifikat eller har lämnat felaktiga uppgifter.

6.6. Den återbetalningsperiod som anges i GLEIF:s förvaltningsram för registreringsagenter kommer att respekteras på korrekt sätt.

7. Gällande lag

7.1. Detta avtal och alla tvister eller anspråk (inklusive ej obligatoriska tvister eller anspråk) som uppstår ur eller i samband med det eller dess föremål eller bildande ska regleras av och tolkas i enlighet med lagen i England och Wales.

Slutliga villkor

Kunden är fullt ansvarig för alla aktiviteter relaterade till LEI-koden som är kopplade till den juridiska person som de representerar. LEI Register ansvarar inte på något sätt för eventuell skada relaterad till LEI-koder.

LEI Register fungerar som en LEI-registreringsagent på uppdrag av kunden och samarbetar med de GLEIF-ackrediterade LOU:erna för att beställa, förnya, överföra och uppdatera LEI-koder för sina kunder.

LEI Register förbehåller sig rätten att göra ändringar i sina villkor när som helst. Ett dokument som beskriver de aktuella användarvillkoren finns alltid på webbplatsen för LEI Register: https://www.leikod.se