Vem behöver en LEI-kod?

Alla juridiska enheter som genomför ekonomiska transaktioner och som önskar handla på finansmarknader, till exempel genom att köpa aktier, obligationer eller andra säkerhetspapper, behöver en LEI-kod. Flera olika lagar (beroende på jurisdiktion) kräver även att man har en LEI-kod.

Sedan LEI skapades har det introducerats flera olika nya lagar och bestämmelser runt om i världen, vilket har bidragit till en situation där en rad olika branscher nu behöver ansöka om en LEI-kod. Detaljerna finns nedan.


Vad är en LEI-kod?

LEI står för Legal Entity Identifier och är en unik 20-siffrig alfanumerisk kod. Ändamålet med den är att upprätta en reglerad identifikation för juridiska enheter, t.ex. företag och organisationer, och främst de inom finanssektorn.

Syftet med detta är att enheterna ska bli mer transparenta och uppgifter om dem enklare att få tillgång till. På så sätt minimeras risker vid handel med sådana enheter runt om i världen. Läs mer om vad LEI-kod är för något.


Finansinstitut som alltid måste ha en LEI-kod

I nuläget inkluderas juridiska enheter, t.ex. finansinstitut som börsmäklare, banker, investerings- och försäkringsbolag, samt kreditföretag som enheter som alltid måste ha en LEI-kod. Syftet som LEI Register har är att hjälpa dig genom hela registreringsprocessen för att erhålla en LEI-kod.

Privatpersoner behöver dock inte ha en LEI-kod för att handla på finansmarknaden. Om du inte är ett företag behöver du i nuläget inte ansöka om en LEI-kod.


Investeringsbolag och deras kunder (EU)

En annan typ av organisation som måste ha en LEI-kod, framförallt inom EU, är investeringsbolag och deras kunder. Detta beror på att MiFID II/MiFiR lagstadgades i januari 2018.

Denna lag innebär att myndigheter inom EU måste neka handel mellan investeringsfirmor och deras kunder såvida inte båda parterna har en LEI-kod. Faktum är att denna situation ofta kallas för ”ingen handel utan LEI”. Om din organisation faller under dessa MiFID II/MiFiR-bestämmelser kan du ta hjälp av LEI Register för at ansöka om LEI-kod.


Statliga myndigheter (USA)

Även andra typer av juridiska enheter måste ha en LEI-kod, inklusive många statliga finansinstitutioner i USA. Detta beror främst på att Office of Financial Research i USA har bestämt att LEI-kod ska vara obligatoriskt.

Sådana myndigheter inkluderar Federal Reserve System (FED), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) samt National Association of Insurance Commissioners (NAIC).


RTO:er och ISO:er

Sedan 2015 finns det även statliga enheter i USA utanför finanssektorn som behöver ha en LEI-kod. Faktum är att Federal Energy Regulatory Commission (FERC) kräver att alla RTO:er (Regional Transmission Organizations) och ISO:er (Independent System Operators) har en LEI-kod.


De som påverkas av Financial Transparency Act

Slutligen är det även viktigt att nämna att ytterligare enheter kommer att behöva en LEI-kod inom en snar framtid, även om så inte är fallet just nu.

Anledningen till detta är U.S. Regtech Law, eller Financial Transparency Act. Om denna lag träder i kraft kommer alla uppgifter som samlas in om de enheter som påverkas att behöva vara oinskränkta. Tanken är att transaktioner mellan sådana enheter, och förmågan att reglera dem, ska bli betydligt mer tillförlitligare.

LEI-kod är den perfekta metoden för att identifiera sådana uppgifter. Alla enheter som behöver förhålla sig till de reglerande myndigheter som listas här kommer därför troligtvis att behöva en LEI-kod inom en snar framtid.

Målet som LEI Registers har är att hjälpa juridiska enheter med att registrera sina LEI-koder på ett enkelt, tryggt och kostnadseffektivt sätt. Det är en enkel 2-minutersprocess som vi har skapat åt dig.

Erhåll din LEI-kod idag

530 kr /år

Fyll i vår ansökningsprocess på några få minuter.

Ansök här