Varför krävs en LEI-kod?

En LEI-kod (Legal Entity Identifier) krävs för att säkerställa en mer transparent finansmarknad. Initiativet fattades efter den globala finanskrisen 2008, i hopp om att kunna undvika framtida globala ekonomiska krascher av samma dignitet. LEI-koden är nu nödvändig för juridiska enheter som är verksamma inom nutidens finansiella system. Ett företags LEI-post kommer att innehålla offentlig information som är tillgänglig via en global databas.


Varför skapades LEI? 

Global LEI System (GLEIS) utvecklades 2011 av G20 som ett svar på den globala finanskrisen 2008. Det var då behovet av ett mer transparent finanssystem blev uppenbart.

Legal Entity Identifier (LEI) är en unik kod, som ibland kallas för nummer, som gör det möjligt att identifiera en organisation eller juridisk enhet i en global databas. LEI-koden består av en kombination av 20 bokstäver och siffror.

På samma sätt som alla medborgare i Sverige har ett personnummer bör ditt företag nu också ha en global kod som identifierar det.


Vad är syftet med LEI? 

Syftet med LEI är därför enkelt: det hjälper dig att kostnadsfritt identifiera juridiska personer i en globalt tillgänglig databas. Detta bidrar till ökad säkerhet kring internationella transaktioner, kortare KYC-processer (Know Your Customer) och ökad transparens i hela det globala finanssystemet.

Ett företags LEI-post innehåller offentliga uppgifter som namn, adress, var företaget är registrerat och om det är en filial eller ägs av ett annat moderbolag. Du har möjlighet att få tillgång till databasen med hjälp av sökverktyget för LEI Register.


Vad händer om jag inte förnyar min LEI-kod? 

LEI är en ISO-standard och i första hand krävs av alla juridiska enheter som genomför finansiella transaktioner eller verkar inom dagens finanssystem, särskilt i USA, Storbritannien eller EU.

Utlåtandet “Ingen handel utan LEI” talar för sig självt. Utan en LEI-kod kommer dina affärer att blockeras.

För närvarande är de juridiska enheter som definitivt behöver en LEI-kod bland annat finansinstitutioner som mäklarfirmor, banker, investerings- och försäkringsbolag samt kreditföretag. I dagsläget är det inte obligatoriskt för privatpersoner att ha en sådan.

Att ha en LEI-kod säkerställer att ditt företag följer de 184 internationella bestämmelser som föreskriver användning av en Legal Entity Identifier runt om i världen, vilket i sig hjälper till att effektivisera introduktionen av olika finansinstitut.

Mer information om vem som behöver en LEI-kod finns här.


Hur erhåller man en LEI-kod? 

Efter utformandet av G20-konceptet utsåg FSB (Financial Stability Board) en ny ideell organisation att ha översyn över det, nämligen Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) Stiftelsen utfärdar inte koderna utan överlåter dem till ett nätverk av offentliga och privata företag som agerar som LOU:er (Local Operating Units). För att erhålla en LEI-kod måste du dessutom kontakta en LEI-registreringsagent.

Vår funktion är att förse dig med information om LEI-koder, behandla uppgifter och dessutom som en mellanhand när det handlar om kommunikationen mellan LOU:er och juridiska enheter. Vi förstår att din tid är värdefull och har därför lagt mycket möda och kraft på att bli den snabbaste LEI-tjänsteleverantören.


Viktiga saker att ta med sig

  • Det globala LEI-systemet skapades som en tillförlitlig informationskälla där unika identifierare för alla enheter som genomför globala finansiella transaktioner tillhandahålls.
  • En LEI-kod är nödvändig och kan erhållas via officiell LEI-registreringsagent.
  • Tillgång till den offentliga LEI-databasen är kostnadsfri och den tillhandahåller verifierad information om dina motparter.
  • “Ingen handel utan LEI.”

Erhåll din LEI-kod idag

530 kr /år

Fyll i vår ansökningsprocess på några få minuter.

Ansök här