Behöver LEI-koder förnyas?

Det globala LEI-systemet skapades för en mer transparent och korrekt identifiering av juridiska enheter som är verksamma inom nutidens finanssystem. För att hålla uppgifter relevanta och uppdaterade behöver LEI-koderna förnyas årligen. När din deadline har löpt ut ändras registreringen till lapsed (förfallen), och du kommer inte att kunna göra några affärer förrän koden har förnyats.


Hur länge är en LEI-kod giltig?

För att upprätthålla högkvalitativa och tillförlitliga uppgifter behöver LEI-koden förnyas årligen. Processen för förnyelse av LEI-kod uppdaterar registreringsuppgifterna relaterade till en juridisk enhet i GLEIF-databasen. Detta måste utföras med hjälp av en utvald tjänsteleverantör eller LOU (Local Operating Unit) ett år efter den första registreringen.

Om du för närvarande har en LEI-kod men är osäker på utgångsdatumet kan du hitta sådan information i databasen för LEI Register. När din deadline går ut kommer din LEI-kod att vara inaktiv fram tills den förnyas manuellt. Kom ihåg att din juridiska enhet bara kommer att ha en LEI-kod (en kombination av 20 bokstäver och siffror), vilket innebär att du inte kan registrera en ny kod, utan bara förnya den befintliga.


Vad händer om jag inte förnyar min LEI-kod?

Omedelbart efter att din deadline har löpt ut kommer din LEI-kod att bli inaktiv och registreringen kommer att ändras till lapsed (förfallen). Detta kan orsaka stora olägenheter, eftersom du inte kan delta på finansmarknaderna eller göra affärer förrän din LEI-kod har förnyats.


Hur förnyar man Legal Entity Identifier-koden?

Processen för förnyelse av LEI-kod är enkel:

  1. Skriv in din LEI-kod eller ditt företagsnamn i ansökningsformuläret
  2. Formuläret kommer att fyllas i automatiskt med de aktuella uppgifterna från GLEIF-databasen (du kommer att kunna korrigera uppgifterna om de har ändrats under året)
  3. Skicka in ansökningsformuläret för förnyelse av LEI-kod
  4. Vi tar hand om förnyelsen

Hur överför man sin LEI-kod?

Det går att överföra LEI-koden för att säkerställa att kunderna kan göra val som gynnar dem bäst. Då vi är den snabbaste tjänsteleverantören med de lägsta priserna på marknaden finns det många kunder som vill överföra sin LEI-kod till oss, och det är anledningen till att vi har vuxit till att bli en av de största LEI-leverantörerna i världen.

LEI-koden ändras inte under överföringsprocessen. Alla LEI-koder är giltiga i alla jurisdiktioner och leverantörer av investeringstjänster kommer inte att kunna skilja LEI-koderna efter LEI-utfärdare/LOU.


Fleråriga förnyelser

Vi på LEI Register är medvetna om att det kan vara en besvärlig process för dig att årligen behöva förnya LEI-koden manuellt. För att underlätta detta erbjuder vi fleråriga förnyelser, så att du kan fokusera på din verksamhet. Utöver ett års registrering kan du alltså välja mellan en period på 3 eller 5 år.

Det är inte bara ett mer kostnadseffektivt alternativ, utan vi tar också på oss ansvaret för att sömlöst förnya uppgifterna i din LEI-kod med hjälp av ett officiellt företagsregister.


Viktiga saker att ta med sig

  • För att se till att LEI-databasen är korrekt måste din LEI-kod förnyas årligen.
  • Om du glömmer bort att förnya din LEI-kod kan det leda till stora olägenheter eftersom dina affärer kan blockeras.
  • LEI-koder går att överföra, vilket innebär att du när som helst kan ändra din tjänsteleverantör.
  • Processen för förnyelse av LEI-kod är enkel, du måste bekräfta din information och skicka in ansökningsformuläret.
  • LEI Register har tagit fram fleråriga förnyelser, vilket innebär att vi kommer att ta på oss ansvaret för att förnya uppgifterna i din LEI-kod under den valda perioden.

Erhåll din LEI-kod idag

530 kr /år

Fyll i vår ansökningsprocess på några få minuter.

Ansök här