LEI SÖK

Hela-Holding AB

ACTIVE

LEI: 984500H4C49001F8XD92

ISSUED
Sweden, STOCKHOLM, Eknäsvägen 2b, 112 64
Registrerat namn
Hela-Holding AB
Registrerat vid
Companies Register (Swedish Companies Registration Office)
(Bolagsverket)
Sweden, Sweden
RA000544
ID för underordnad del av registrerande myndighet
556731-4041
Behörig myndighet
SE
Enhetskategori
GENERAL
Kod för juridisk form
Aktiebolag (sv)
XJHM
Enhetsstatus
ACTIVE
Skapandedatum
2007-05-15

Adresser

Registrerad adress
Eknäsvägen 2b
112 64
STOCKHOLM
SE-AB
SE | Sweden
Huvudkontorets adress
Eknäsvägen 2b
112 64
STOCKHOLM
SE-AB
SE | Sweden

Registreringsdetaljer

LEI – Första registreringsdatum
2020-09-23
LEI – Datum för senaste uppdatering
2023-11-19
LEI – Registreringsstatus
ISSUED
Nästa förnyelsedatum
2024-11-25
Hantering av LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Valideringskällor
FULLY_CORROBORATED
Validerad av
Companies Register (Swedish Companies Registration Office)
(Bolagsverket)
Sweden, Sweden
RA000544
Validerad som
556731-4041

Relationer

Moderföretag
NON_CONSOLIDATING (Undantag rapporterat för direkt moderföretag)
NON_CONSOLIDATING (Undantag rapporterat för yttersta moderföretag)
Direkta dotterföretag
Data för dotterföretag ej tillgängligt
Yttersta dotterföretag
Data för yttersta dotterföretag ej tillgängligt