LEI-förnyelse

1

Välj en registrering

Med fleråriga LEI-registreringar sparar du pengar och slipper problem med årlig förnyelse.

1 år 1 år
680 kr / år 720 kr / år
Totalt 680 kr 720 kr
3 år 3 år
565 kr / år 620 kr / år
Totalt 1695 kr 1860 kr
5 år 5 år
530 kr / år 550 kr / år
Totalt 2650 kr 2750 kr
2 3

Fyll i formuläret

Börja skriva och låt automatisk ifyllning fylla i relevanta detaljer åt dig.


Adress* Obs! Om startdatumet för förhållandet mellan dotterbolaget och moderbolaget infaller efter räkenskapsperiodens slut går du tillbaka till frågan "Lämnar moderbolaget koncernredovisning/årsredovisning?" och väljer "Nej" som svar.

* Obs! Om startdatumet för förhållandet mellan dotterbolaget och moderbolaget infaller efter räkenskapsperiodens slut går du tillbaka till frågan "Lämnar moderbolaget koncernredovisning/årsredovisning?" och väljer "Nej" som svar.

Frågor och svar