LEI SÖK

Hammersta Fastigheter AB

ACTIVE

LEI: 549300Y7SH8WHIHJRV10

ISSUED
Sweden, TYRESÖ, Box 307, 135 29
Registrerat namn
Hammersta Fastigheter AB
Registrerat vid
Companies Register (Swedish Companies Registration Office)
(Bolagsverket)
Sweden, Sweden
RA000544
ID för underordnad del av registrerande myndighet
556493-7737
Behörig myndighet
SE
Enhetskategori
GENERAL
Kod för juridisk form
Aktiebolag (sv)
XJHM
Enhetsstatus
ACTIVE
Skapandedatum
1994-09-01

Adresser

Registrerad adress
Box 307
135 29
TYRESÖ
SE-AB
SE | Sweden
Huvudkontorets adress
Örkroken 8
138 40
ÄLTA
SE-D
SE | Sweden

Registreringsdetaljer

LEI – Första registreringsdatum
2019-01-29
LEI – Datum för senaste uppdatering
2024-06-10
LEI – Registreringsstatus
ISSUED
Nästa förnyelsedatum
2025-07-08
Hantering av LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Valideringskällor
FULLY_CORROBORATED
Validerad av
Companies Register (Swedish Companies Registration Office)
(Bolagsverket)
Sweden, Sweden
RA000544
Validerad som
556493-7737

Relationer

Moderföretag
NO_KNOWN_PERSON (Undantag rapporterat för direkt moderföretag)
NO_KNOWN_PERSON (Undantag rapporterat för yttersta moderföretag)
Direkta dotterföretag
Data för dotterföretag ej tillgängligt
Yttersta dotterföretag
Data för yttersta dotterföretag ej tillgängligt