Isakssons stiftelse för fiskets främjande i Norrbottens län

5493000PZTSH55EZLO90

ISSUED