LEI REGISTRERING

 

 

Snabbaste och billigaste LEI registrering i Sverige

Snabbaste och billigaste LEI kod registrering i Sverige
680 kr 720 kr
/
1 år 1 år
680 / år 720 / år
1695 kr 1860 kr
/
3 år 3 år
565 / år 620 / år
2650 kr 2750 kr
/
5 år 5 år
530 / år 550 / år
Web Site

Adress* Obs! - om startdatumet för relationen mellan dotterbolaget och moderbolaget infaller efter räkenskapsperiodens slut, vänligen gå tillbaka till frågan "Lämnar moderbolaget koncernredovisning/årsredovisning?" och välj "Nej" som svar.

* Obs! - om startdatumet för relationen mellan dotterbolaget och moderbolaget infaller efter räkenskapsperiodens slut, vänligen gå tillbaka till frågan "Lämnar moderbolaget koncernredovisning/årsredovisning?" och välj "Nej" som svar.


LEI registrering

Vårt mål är att göra registreringsprocessen för LEI kod snabb, enkel och effektiv. Vänligen följ nedanstående tre steg för att registrera LEI.

 1. Fyll i alla tomrum i ansökningsblanketten om LEI registrering.

I de flesta fall hämtas informationen från Bolagsverket. Om du vill ansöka om ett LEI nummer för ett företag eller en organisation som saknar registrering i Bolagsverket, vänligen ladda upp registreringshandling från Skatteverket för att verifiera den registrerade adressen,  namnet på stiftelsen/organisationen/företaget och teckningsrätt för verksamheten.

 1. Skicka din ansökan och betala med kreditkort eller PayPal-konto.

 2. Din information kommer att behandlas och din LEI kod skickas till dig via e-post.

Om den data som skickats är felaktig eller om juridisk person inte kan identifieras från de allmänna databaserna, kommer vi att kontaktat dig för att verifiera den tillhandahållna informationen.


Vad händer om juridisk person inte är registrerad?

De flesta företag eller organisationer är registrerade hos en eller flera registreringsmyndigheter. En registreringsmyndighet kan vara Bolagsverket eller Skatteverket.

Om verksamheten inte är registrerad men likväl behöver en LEI, vänligen ladda upp ett dokument i samband med registreringsansökan. Det kan vara en urkund, laglig handling, registrering hos skattemyndigheten eller ett kontrakt.


Kan jag ansöka om LEI registrering om jag inte är företagets juridiska person?

Ja, du kan ansöka om att registrera en LEI nummer även om du inte är juridisk person för företaget. Vi kommer, emellertid, att kontakta dig för att erhålla en undertecknad fullmakt från företagets juridiska person. Vi kommer att förse dig med detta dokument via e-post, och du kan antingen skanna in den undertecknade kopian eller ta ett foto med din mobiltelefon.


Kan jag ansöka om LEI registrering för ett företag som är registrerat i ett annat land?

Ja, du kan ansöka om registrering för ett företag i ett annat land. Vänligen fyll i ansökan enligt hur företaget är registrerat i det lokala företagsregistret. Efter det kan vi slutföra valideringsprocessen utifrån respektive register.


Mitt företag ägs av ett annat företag - hur och när måste detta rapporteras?

Enligt GLEIFs regler bör juridisk person förse information om moderbolag och yttersta moderbolag. Det faktum att ett företag äger delar av eller alla aktier i ett företag är inte tillräckligt för att göra det till ett moderbolag.

Ett moderbolag måste bara rapporteras om:

 1. Moderbolaget äger MER ÄN 50% av dotterbolaget.
 2. OCH moderbolaget redovisar ekonomiskt resultat i sitt årsbokslut.

Om dotterbolaget ägs av moderbolag men moderbolag inte redovisar det i sitt årsbokslut då är det enligt GLEIFs bestämmelser inte ett moder/dotter-förhållande.


Vilken information måste jag uppge om juridisk person ägs av ett annat företag och ekonomiskt resultat visas i årsbokslut?

 1. Namn och adress för moderbolag
 2. Första kända datum för förhållande
 3. Redovisningsperiod (för senaste årsbokslut)
 4. Bevis på sammanställning. I nuläget är det enda korrekta beviset den senaste  sammanställningen för åsbokslut för moderbolaget.

Vad händer om jag inte kan delge information?

Om den juridiska personen inte har kopplingar eller kan ange dem medan den ansöker om registrering av en LEI kod, är man tvungen att hänvisa till ett av nedanstående skäl:

- Fysiska personer: Det finns inget moderbolag enligt den använda definitionen, eftersom enhet kontrolleras av fysisk person eller fysiska personer utan någon mellanliggande juridisk enhet som svarar mot definitionen av redovisande moderbolag.

- Icke konsoliderad: Det finns enligt definitionen inget moderbolag, eftersom enheten kontrolleras av juridisk person som inte omfattas av krav på att upprätta ekonomisk redovisning.

- Ingen känd person: Det finns inget moderbolag enligt definitionen som används i Legal Entity Identifier (LEI) Foundation, eftersom det inte finns någon känd person som kontrollerar enheten (d.v.s. diversifierat ägande).

- Icke offentlig: För alla nedanstående användningsfall:

 • Rättsliga hinder: Hinder i lagar eller förordningar som förhindrar en att förse med eller publicera informationen. Enheten är förhindrad att publicera moderbolaget i den globala LEI kod databasen.
 • Tillåtelse ej erhållet: Moderbolagets tillåtelse var nödvändig enligt tillämpliga regler och moderbolaget gav ej tillåtelse eller kunde ej kontaktas.
 • Rättsligt bindande åtaganden: Bindande lagliga åtaganden (förutom lagar eller förordningar), såsom artiklar som styr juridisk person eller ett kontrakt, som förhindrar att delge eller publicera denna information.
 • Skada ej uteslutet: Dotterbolaget har rådfrågat moderbolaget rörande rapportering av information kring moderbolaget, men kunde inte få bekräftat frånvaron av skada på ett sådant sätt som förhindrar ansvarsrisker för dotterbolaget.
 • Upplysning skadlig: Avslöjandet av denna information skulle vara skadlig för den juridiska personen eller det berörda moderbolaget. Detta innehattar skäl som allmänt accepteras av offentliga myndigheter under liknande omständigheter, baserat på  enhetens förklaring.

Vad är skillnaden mellan moderbolag och yttersta moderbolag?

Moderbolag - Första kända moderbolag som fastställer årsbokslut för dotterbolaget.

Yttersta moderbolag - Den slutgiltiga konsolideringspartnern för moder- och dotterbolag.

Ett exempel:

 1. Företaget LEI Register ansöker om registrering av ett LEI nummer.
 2. Företaget LEI Register ägs av Legal Entity Identifier AB (>50%) och det fastställer årsbokslut för LEI Register.
 3. Företaget Legal Entity Identifier AB ägs av LEI Kod AB (>50%) och LEI Kod AB (>50%) ägs av Yttersta LEI Kod Moderholdingföretag AB.

Dotterbolag - LEI Register

Moderbolag - Legal Entity Identifier AB

Yttersta moderbolag - Yttersta LEI Kod Moderholdingföretag AB


Vilken data kommer att inkluderas registren för LEI nummer?

LEI data består av 2 nivåer.

LEI Nummer Nivå 1-data : Allmän information om juridisk person. Besvarar frågan: Vem är vem?

 • Registrerat namn
 • Alternativa eller tidigare enhetsnamn
 • Var företaget registrerats
 • Organisationsnummer i registret
 • Jurisdiktion
 • Juridisk form
 • Status (aktiva, nedlagda, sammanslagna, upplösta)
 • Adresser (juridiska och huvudkontor)

LEI registreringsdetaljer:

 • Registreringens datum
 • Senaste uppdatering - När uppdaterades LEI data senast?
 • Status - utfärdade - upphörda - tillbakadragna - annullerade - i avvaktan på ankomst
 • Nästa förnyelsedatum  - När LEI data måste förnyas igen för att hålla LEI aktivt
 • Den som utfärdat LEI - Det LOU som för närvarande handhar denna LEI

Mer information om Legal Entity Identifier Nivå 1-data


LEI nummer Nivå 2-data: Vem äger vem?

Information om förhållande rörande moderbolag - dotterbolag - yttersta moderbolag. Det innefattar också undantag nivå 2 data inte har angetts.

Mer information om LEI nummer Nivå 2-data.

LEI:
Nästa förnyelsedatum:
LEI-koden förvaltas för närvarande av [current_lou]. Du kan dock överföra den till vår partner Ubisecure Oy (RapidLEI).
LEI-koden har upphört att gälla och du måste genomföra årlig förnyelse tillsammans med överföringsprocessen.
Ditt LEI-nummer hanteras för närvarande av [current_lou]. Du håller på att byta LEI -registreringsagent. För att slutföra processen måste vi överföra ditt LEI-nummer till vår partner LOU, RapidLEI. RapidLEI är en GLEIF-ackrediterad LEI-leverantör. Välj nedan mellan en vanlig överföring (LEI-nummret kommer inte att förnyas) eller en överföring med LEI-förnyelse.

Vad är skillnaden mellan LEI-överföring och LEI-förnyelse?LEI-förnyelse är en årlig uppdatering av de registreringsuppgifter som finns om den juridiska personen i GLEIF-databasen. De uppgifter som rör enheten måste uppdateras minst en gång om året.

LEI-överföring är en förflyttning av LEI-koden från en tjänsteleverantör till en annan. LEI-koderna är överlåtbara för att säkerställa att kunden har en valmöjlighet mellan tjänsteleverantörerna. Om kunden inte är nöjd med avgifterna, tjänsten eller datakvaliteten går det att flytta LEI-koden till en annan LEI-emittent (LOU). Under överföringsprocessen ändras inte LEI-numret. Det är en back-end-process som inte är synlig för slutkunderna. Alla LEI-koder är giltiga i alla jurisdiktioner. Leverantörer av investeringstjänster kan inte särskilja LEI-numren enligt LOU.

LEI Register erbjuder en överföringstjänst i vilken ingår en LEI-förnyelse, för att säkerställa den högsta nivån av korrekta data.
För att fortsätta med förnyelsen måste vi först överföra ditt LEI-nummer, använd LEI-överföringsformuläret för att fortsätta med förnyelsen.
"Bästa kund, Ditt LEI-nummer hanteras för närvarande av vår partner LOU RapidLEI, men inte under vår ledning som registreringsagent. Vi uppskattar ditt intresse för vår tjänst men kan tyvärr inte stödja din enhet för närvarande. För att förnya ditt LEI-nummer, vänligen kontakta RapidLEI direkt på [email protected] eller besök deras partnerwebbplats för att hitta din lokala partner. Tack för att du förstår! LEI Registrerings-teamet"
Bästa kund, Du har för närvarande ett giltigt avtal med oss för LEI-kod [lei]. Avtalet är giltigt fram till [paid_until]. Detta innebär att vi kommer att ta hand om de årliga LEI-förnyelserna åt dig fram till [paid_until]. Du kan kontrollera dina LEI-uppgifter här: [leicert_link] Om du behöver uppdatera dina LEI-uppgifter eller har några frågor, vänligen kontakta oss på [site_email]
Godkänner du överföring och förnyelse av ditt LEI-nummer?
Du håller på att slutföra LEI-överföringsansökan. Som en slutlig bekräftelse måste vi se till att du med avsikt har valt LEI-överföring utan förnyelse av data. Vill du fortfarande förnya ditt LEI-nummer i samband med överföringen?