LEI förnyelse

Snabbaste och billigaste LEI kod registrering i Sverige
680 kr 720 kr
/
1 år 1 år
680 / år 720 / år
1695 kr 1860 kr
/
3 år 3 år
565 / år 620 / år
2650 kr 2750 kr
/
5 år 5 år
530 / år 550 / år
Email

Adress* Obs! - om startdatumet för relationen mellan dotterbolaget och moderbolaget infaller efter räkenskapsperiodens slut, vänligen gå tillbaka till frågan "Lämnar moderbolaget koncernredovisning/årsredovisning?" och välj "Nej" som svar.

* Obs! - om startdatumet för relationen mellan dotterbolaget och moderbolaget infaller efter räkenskapsperiodens slut, vänligen gå tillbaka till frågan "Lämnar moderbolaget koncernredovisning/årsredovisning?" och välj "Nej" som svar.


LEI förnyelse

En LEI kod behöver förnyas årligen. Detta betyder att en LEI som utfärdats 2018-01-02 måste förnyas före 2019-01-02. Om denna deadline har passerats kommer din LEI att vara inaktiv tills den åter förnyas. Denna förnyelseprocess är nödvändig för att säkerställa att datan i den globala LEI poolen är relevant och uppdaterad.


Vad är skillnaden mellan en LEI överföring och LEI förnyelse?

LEI förnyelse är en årlig uppdatering av den registrerade datan rörande den juridiska personen i GLEIF databas. Informationen rörande denna enhet måste uppdateras åtminstone en gång om året.

LEI överföring är förflyttning av en LEI kod från en leverantör till en annan. LEI är flyttningsbar för att säkerställa så att kunden kan välja mellan leverantörer. Om en kund är missnöjd över avgifter, service eller kvalitén på informationen, kan kunden flytta sin LEI till en annan utfärdare av LEI (LOU). Under flyttningsprocessen ändras inte ditt LEI nummer. Det är en bakomliggande process som inte är synlig för slutanvändaren. Alla LEI koder är giltiga i alla jurisdiktioner (rättsområden). Leverantörer av investeringstjänster kan inte skilja på LEI nummer enligt LOU.


LEI Förnyelseservice för flera år.

Vi vet att förnyelse av LEI varje år kan vara tidsödande process.

LEI Register erbjuder automatisk förnyelse av LEI nummer för en 1-, 3- eller 5-årsperiod. Oavsett period erhåller du en underrättelse från LEI Register en månad före utgångsdatum.

Om flerårig LEI förnyelse väljs tar LEI Register ansvar för att uppdatera din data före förnyelsen från officiellt företagsregister och förnyar din LEI kod på en årlig basis. Vårt mål är att hålla din LEI data uppdaterad och korrekt.


Mitt LEI har gått ut - kan jag förnya det eller måste jag ansöka om ett nytt LEI?

Du kan inte ansöka om ett nytt LEI. Ditt utgångna LEI måste förnyas. När väl ett LEI nummer har tilldelats en juridisk person kan det inte ändras. LEI är en unik identitetsbeteckning och varje företag kan bara ha ett LEI nummer.


Var kan jag kontrollera nästa förnyelsedatum för mitt LEI?

Du kan kontrollera nästa förnyelsedatum för ditt LEI på vår website eller besöka GLEIFs (Global Legal Entity Identifier Foundation) databas.


Jag behöver inte min LEI kod mer? Vad behöver jag göra?

Vi föreslår alltid att du håller ditt LEI nummer aktivt, men om du är säker på att du inte längre behöver ditt nummer, låt då bara bli att betala din förnyelseavgift. Då blir ditt LEI inaktivt. Du behöver inte göra mer.


Om mitt LEI har gått ut måste jag då betala avgift för ett nytt LEI eller bara för LEI förnyelse?

Till skillnad från ett flertal leverantörer av tjänaten Vi behandlar din utgångna LEI som den borde - du betalar endast för förnyelse, inte kostnaden för en ny LEI. Våra priser är transparenta - klicka här för att se våra priser!


LEI:
Nästa förnyelsedatum:
LEI-koden förvaltas för närvarande av [current_lou]. Du kan dock överföra den till vår partner Ubisecure Oy (RapidLEI).
LEI-koden har upphört att gälla och du måste genomföra årlig förnyelse tillsammans med överföringsprocessen.
Ditt LEI-nummer hanteras för närvarande av [current_lou]. Du håller på att byta LEI -registreringsagent. För att slutföra processen måste vi överföra ditt LEI-nummer till vår partner LOU, RapidLEI. RapidLEI är en GLEIF-ackrediterad LEI-leverantör. Välj nedan mellan en vanlig överföring (LEI-nummret kommer inte att förnyas) eller en överföring med LEI-förnyelse.

Vad är skillnaden mellan LEI-överföring och LEI-förnyelse?LEI-förnyelse är en årlig uppdatering av de registreringsuppgifter som finns om den juridiska personen i GLEIF-databasen. De uppgifter som rör enheten måste uppdateras minst en gång om året.

LEI-överföring är en förflyttning av LEI-koden från en tjänsteleverantör till en annan. LEI-koderna är överlåtbara för att säkerställa att kunden har en valmöjlighet mellan tjänsteleverantörerna. Om kunden inte är nöjd med avgifterna, tjänsten eller datakvaliteten går det att flytta LEI-koden till en annan LEI-emittent (LOU). Under överföringsprocessen ändras inte LEI-numret. Det är en back-end-process som inte är synlig för slutkunderna. Alla LEI-koder är giltiga i alla jurisdiktioner. Leverantörer av investeringstjänster kan inte särskilja LEI-numren enligt LOU.

LEI Register erbjuder en överföringstjänst i vilken ingår en LEI-förnyelse, för att säkerställa den högsta nivån av korrekta data.
För att fortsätta med förnyelsen måste vi först överföra ditt LEI-nummer, använd LEI-överföringsformuläret för att fortsätta med förnyelsen.
"Bästa kund, Ditt LEI-nummer hanteras för närvarande av vår partner LOU RapidLEI, men inte under vår ledning som registreringsagent. Vi uppskattar ditt intresse för vår tjänst men kan tyvärr inte stödja din enhet för närvarande. För att förnya ditt LEI-nummer, vänligen kontakta RapidLEI direkt på [email protected] eller besök deras partnerwebbplats för att hitta din lokala partner. Tack för att du förstår! LEI Registrerings-teamet"
Bästa kund, Du har för närvarande ett giltigt avtal med oss för LEI-kod [lei]. Avtalet är giltigt fram till [paid_until]. Detta innebär att vi kommer att ta hand om de årliga LEI-förnyelserna åt dig fram till [paid_until]. Du kan kontrollera dina LEI-uppgifter här: [leicert_link] Om du behöver uppdatera dina LEI-uppgifter eller har några frågor, vänligen kontakta oss på [site_email]
Godkänner du överföring och förnyelse av ditt LEI-nummer?
Du håller på att slutföra LEI-överföringsansökan. Som en slutlig bekräftelse måste vi se till att du med avsikt har valt LEI-överföring utan förnyelse av data. Vill du fortfarande förnya ditt LEI-nummer i samband med överföringen?