LEI SÖK

AIMÉEX Service AB

ACTIVE

LEI: 984500BF74887D389460

ISSUED
Sweden, HÄGERSTEN, Box 459, 129 04
Registrerat namn
AIMÉEX Service AB
Registrerat vid
Companies Register (Swedish Companies Registration Office)
(Bolagsverket)
Sweden, Sweden
RA000544
ID för underordnad del av registrerande myndighet
556983-3345
Behörig myndighet
SE
Enhetskategori
GENERAL
Kod för juridisk form
Aktiebolag (sv)
XJHM
Enhetsstatus
ACTIVE
Skapandedatum
2014-09-17

Adresser

Registrerad adress
Box 459
129 04
HÄGERSTEN
SE-AB
SE | Sweden
Huvudkontorets adress
Box 459
129 04
HÄGERSTEN
SE-AB
SE | Sweden

Registreringsdetaljer

LEI – Första registreringsdatum
2023-06-28
LEI – Datum för senaste uppdatering
2024-05-14
LEI – Registreringsstatus
ISSUED
Nästa förnyelsedatum
2025-06-28
Hantering av LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Valideringskällor
FULLY_CORROBORATED
Validerad av
Companies Register (Swedish Companies Registration Office)
(Bolagsverket)
Sweden, Sweden
RA000544
Validerad som
556983-3345

Relationer

Moderföretag
NO_KNOWN_PERSON (Undantag rapporterat för direkt moderföretag)
NO_KNOWN_PERSON (Undantag rapporterat för yttersta moderföretag)
Direkta dotterföretag
Data för dotterföretag ej tillgängligt
Yttersta dotterföretag
Data för yttersta dotterföretag ej tillgängligt